Карбюраторды бөлшектеу 21083–1107010-31

Карбюраторды тазалау және бөлшектерді тексеру үшін карбюратор бөлшектелген.

Cурет. 1. 21083–1107010-31 карбюратордың жартылай автоматты іске қосу құрылғысының схемасы: 1 - бірінші камераның дроссельдік клапаны; 2 - екінші камераның жетек тұтқасы; 3 - диафрагмалық серіппе; 4 - диафрагмалық қуыс; 5 - карбюратордың дроссельдік кеңістігінен ауа арнасы; 6 - іске қосу құрылғысының диафрагмасы; 7 - ауа демпфері; 8 - ауа демпферінің жетек штангасы; 9 - іске қосу құрылғысының осі; 10 - жұдырықша; 11 - ауа демпферінің іске қосу саңылауының реттеу бұрандасы; 12 - іске қосу құрылғысының диафрагмалық штангасы; 13 - екінші камераны блоктауға арналған ілмек; 14 - тоқтату тұтқасы; 15 - бірінші камераның дроссельдік клапанын ашу кезінде реттеу бұрандасы; 16 - дроссельді ашу кезіндегі рычаг; 17 - дроссельді ашу кезіндегі итеру; 18 - дроссельді басқару тұтқасы; A - ауа демперінің іске қосу саңылауы; B - дроссельдегі бастапқы саңылау

Карбюратор қақпағын бекітетін бұрандаларды алып тастаңыз, бірінші камераның дроссельдік клапанын сәл ашуға арналған шыбықты 17 ажыратыңыз (1-суретті қараңыз) және тығыздағышты, қалтқыларды және эконостаттың түтіктерін зақымдамау үшін қақпақты абайлап алыңыз. және екінші камераның өтпелі жүйесі.

Көмірсутек қақпағын бөлшектеңіз

Cурет. 2. 21083–1107010-31 карбюратор қақпағының бөлшектері: 1 - қалқымалы ось; 2 - инелі клапан; 3 - қалқымалы; 4 - карбюратор қақпағының тығыздағышы; 5 - стартер қақпағы; 6 - бұранда; 7 - іске қосу құрылғысының диафрагмасы; 8 - тығыздағыш; 9 - ауа демпферінің тұтқасы; 10 - бос отын ағыны; 11- электромагниттік өшіру клапаны; 12 - отын беру құбыры; 13 - карбюратор қақпағы; 14 - отын сүзгісі; 15 - жетек тетіктерімен жинақталған жартылай автоматты іске қосу құрылғысының корпусы; 16 - ауа демпферінің іске қосу саңылауына арналған реттеу бұрандалары және бірінші камераның дроссельдік демпферін сәл ашу; 17 - биметалдық серіппенің корпусын бекітуге арналған қысқыш; 18 - сұйық камера; 19 - биметалдық серіппелі жинақтағы корпус; 20 - биметалдық серіппелі экран

3 қалтқылардың 1 осін (Cурет 2) оқпанмен сөрелерден абайлап итеріп, қалтқылардың тілдеріне зақым келтірмей, оларды алып тастаңыз.

Қақпақ тығыздағышты 4 алыңыз, ине клапанының отырғышын 2 бұрап алыңыз, отын беретін құбырды 12 бұрап, отын сүзгісін 14 алыңыз.

Бос тұрған отын ағынының 10 корпусын соленоидты өшіру клапанымен 11 бұрап, ағынды шығарыңыз.

Орнату бұрандаларын алыңыз және жартылай автоматты триггердің 5 қақпағын алыңыз.

Құлыптау шайбасын алып тастаңыз және өзекшені ауа демпферінің 9 тұтқасынан ажыратыңыз.

Орнату бұрандаларын бұрап, жартылай автоматты триггердің корпусын 15 биметалл серіппенің корпусымен 19, сұйықтық камерасымен 18 және жетек тетіктерімен алыңыз.

Cурет. 3. Карбюратор корпусының бөлшектері: 1 - бос қоспаның мөлшерін реттейтін бұранда; 2 - үдемелі бос тұрып қалған экономайзердің шекті ажыратқышының электр сымы; 3 - карбюратордың қыздыру блогы; 4 - үдеткіш сорғы диафрагмасы; 5 - үдеткіш сорғы қақпағы; 6 - үдеткіш сорғы жетек тетігі; 7 - үдеткіш сорғы жетекінің жұдырықшасы; 8 - қуат режимдері экономайзер қақпағы; 9 - диафрагмалық экономайзердің қуат режимдері; 10 - отынның реактивті экономайзерінің қуат режимдері; 11 - қуат режимінің экономайзер клапаны; 12 - отын беру клапаны бар үдеткіш сорғы саптамалары; 13 - негізгі мөлшерлеу жүйелерінің бүріккіштері; 14 - эмульсиялық түтіктері бар негізгі ауа ағындары; 15 - негізгі отын ағындары; 16 - карбюратор корпусы; 17 - дроссельді реттеу бұрандасы; 18 - реттеуші бұрандалы тығын; 19 - тығынның қақпағы; 20 - екінші камераның дроссельдік клапаны; 21 - екінші камераның дроссельдік клапанының осі; 22 - бірінші камераның дроссельдік клапанын сәл ашуға арналған тарту; 23 - дроссельді басқару тұтқасы бар сектор; 24 - бірінші камераның дроссельді қайтару серіппесі; 25 - екінші камераның дроссельдік клапанының жетек тетігі; 26 - екінші камераның дроссельдік клапан жетегінің жетекші тұтқасы; 27 - екінші камераның дроссельдік клапан жетек тетіктерінің серіппесі; 28 - бірінші камераның дроссельдік клапаны; 29 - екінші камераның дроссельді қайтару серіппесі; 30 - бос қоспаның сапасының (құрамының) реттеу бұрандасының тығыны Иә; 31 - бірінші камераның дроссельдік клапанының осі; 32 - бос қоспаның сапасы (құрамы) реттеу бұрандасы

Карбюратор корпусын (Cурет 3) бөлшектеңіз, ол үшін мына қадамдарды орындаңыз.

Жартылай автоматты қосқышты бөлшектеу ұсынылмайды.

Іске қосу құрылғысының биметалдық серіппесін орама бағытында да, қарама-қарсы бағытта да бұруға қатаң тыйым салынады.

Мұны орындамау биметалды серіппеге зақым келтіреді және карбюратор триггерінің істен шығуына әкеледі.

Бұрауышты пайдаланып, дроссельді басқару тұтқасына бекітетін бұранданы бұрап, кері серіппелі кронштейнді және 23 секторды алыңыз.

Бірінші камераның дроссельдік клапанын аздап ашу үшін иінтіректі 18 (1-суретті қараңыз) иінтіректің 17 осін бұрап алыңыз және оны рычагтан ажыратыңыз.

6-рычагпен және 4-диафрагмамен бірге үдеткіш сорғының 5 қақпағын (3-суретті қараңыз) алыңыз.

Үдеткіш сорғысының саптамаларын 12 және бірінші және екінші камералардың 13 саңылауларын алыңыз. Саңылауларды 12 тек саңылаулардың корпусынан шығарыңыз.

Бірінші камераның дроссельдік клапан білігінің гайкасын бұрап алыңыз, үдеткіш сорғы жетегінің жұдырықшасын 7 және шайбаны алыңыз.

Бекіткіш бұранданы алыңыз, бос қоспа мөлшерінің реттегіш бұрандасынан 1 электр сымын алыңыз және қажет болса, бұранданы 1 алыңыз.

Пластикалық тығынды 30 штопормен алып тастаңыз және бос қоспаның сапасын (құрамын) реттейтін бұранданы 32 бұрап алыңыз.

Қуат үнемдеу қақпағын 8, диафрагманы 9 және серіппені алыңыз.

Қуат экономайзерінің отын ағынын 10, эмульсия түтіктері бар негізгі ауа ағындарын 14 және негізгі өлшеу жүйелерінің негізгі отын ағындарын 15 алып тастаңыз.

Қажет болса, бірінші камераның дроссель клапанын 28 бекітетін бұрандаларды бұрап алыңыз, клапанды алыңыз және жетек тетіктерімен ось жинағын алыңыз.

Құлыптау шайбасын шешіп, бекіту бұрандаларын бұрап алғаннан кейін екінші камераның дроссельдік клапанын 20 алып тастаңыз және демпфердің білігін алыңыз.

Карбюраторды тазалау және ақауларды анықтау

  • Отын сүзгісі

Сүзгіні бензинмен жуып, сығылған ауамен үрлеңіз.

Сүзгінің күйін тексеріңіз. Сүзгі немесе отын кірісі зақымдалған болса, оны жаңасымен ауыстырыңыз.

  • Қалқымалы механизм

Бөлшектерді бензинмен жуыңыз, жағдайын тексеріңіз.

Қалқығыштар зақымданбауы керек.

Инелі клапанның тығыздағыш бетінде және оның отырғышында клапанның тығыздығын бұзатын зақымға жол берілмейді.

Клапан орнында еркін қозғалуы керек, ал доп салбырап қалмауы керек.

Қалқығыштардың салмағы 6,23 г аспауы керек.

Ақаулы бөлшектерді жаңасымен ауыстырыңыз.

  • Карбюратор қақпағы

Қақпақты және барлық саңылауларды және арналарды кір мен майдан тазалаңыз.

Қақпақты ацетонмен немесе бензинмен жуып, сығылған ауамен үрлеңіз.

Қақпақтың тығыздағыш беттерін тексеріңіз. Зақым болса, қақпақты жаңасымен ауыстырыңыз.

  • Жартылай автоматты қосқыш

Втулкаларды, осьтерді және рычагтарды майлауды бұзбау үшін құрылғының корпусын және оның бөліктерін жууға тыйым салынады. Ағындар және эмульсия түтіктері

Ағындар мен эмульсия түтіктерін кірден және шайырлы қосылыстардан тазалаңыз, оларды ацетонмен немесе бензинмен жуыңыз және сығылған ауамен үрлеңіз.

Ағындарды металл құралмен немесе сыммен тазаламаңыз немесе ағындарды және карбюратордың басқа бөліктерін мақта, шүберекпен немесе шүберекпен сүртпеңіз, өйткені вилла отын эмульсиясының жолын бітеп тастауы мүмкін.

Қатты бітелу жағдайында ағындарды ацетонмен суланған жұмсақ ағаш инемен тазалауға болады.

  • Карбюратор корпусы

Денені кір мен майдан тазалаңыз.

Оның арналарын ацетонмен немесе бензинмен шайып, сығылған ауамен үрлеңіз. Қажет болса, арналар мен эмульсия түтіктерін арнайы ойғыштармен тазалаңыз.

Корпустың тығыздағыш беттерін тексеріңіз, егер олар зақымдалған немесе деформацияланған болса, корпусты жаңасымен ауыстырыңыз.

  • Үдеткіш сорғы

Сорғы бөліктерін тазалаңыз, бензинмен жуыңыз және сығылған ауамен үрлеңіз.

Бүріккіштегі шардың қозғалу жеңілдігін және сорғының қозғалатын элементтерінің (рычаг, диафрагма бөліктері) қозғалысын тексеріңіз.

Кептелуге рұқсат етілмейді.

Дафрагма зақымдалмаған, бүтін болуы керек. Тығыздағыш беттер мен тығыздағыштардың күйін тексеріңіз.

Зақымдалған бөлшектерді жаңасымен ауыстырыңыз.

  • Қуатты үнемдеу

Дафрагма бүтін және зақымдалмаған болуы керек. Егер диафрагма итергішінің жалпы ұзындығы (басты қоса алғанда) 6,0 мм-ден аз болса, диафрагма жинағын итергішпен ауыстырыңыз.

Карбюраторды құрастыру

Карбюраторды бөлшектеуге кері ретпен жинаңыз.

Осылай отырып, келесі тармақтарға назар аударыңыз.

Қалқы камераның қабырғаларына соқпастан өз осінде еркін айналуы керек.

Инелі клапан орнында бұрмаланбай немесе кептелмей еркін сырғуы керек, қатайту моменті Ине клапанының la 14,7 Н (1,5 кгс) болуы керек.

Соленоидты өшіру клапанының қатайту моменті 3,68 Н (0,4 кгс) болуы керек.

Жинау кезінде ағындарды шатастырмау үшін ағындардың таңбалануына назар аударыңыз және оларды орнату кезінде мақаладағы 1 кестені басшылыққа алыңыз - Карбюратор мүмкіндіктері 21083–1107010-31

Үдеткіш сорғыны құрастырған кезде, қақпақ бұрандаларын қатайтыңыз, жетек тұтқасын толығымен басыңыз, бұрандаларды бұрап, тұтқаны босатыңыз.

Дроссельдік клапандарды бекітуге арналған бұрандаларды қатайтқанда, бұрандаларды амортизатор осьтерінің деформациясын болдырмайтын арнайы құрылғыда контур бойымен өрнектеңіз.