VAZ-21126 қозғалтқышы әртүрлі типтегі автомобильдерге орнатылған

Цилиндр қақпағын алып тастауды Lada Priora көлігінің мысалында қарастырайық.

Тығыздағыштың зақымдануының белгісі:

  • - Салқындатқыш сұйықтықтың ағуы;
  • - Газдар бар будың сору құбыры арқылы шығуы (шығару құбырынан ақ, қою түтін);
  • - Май деңгейінің өлшегішінде эмульсияны анықтау, май толтырғыш қақпағындағы эмульсияның пайда болуы;
  • - Қозғалтқышты қарқынды қыздыру;
  • - Кеңейту ыдысындағы салқындатқыш сұйықтықтың қайнауы.

Басы тығыздағыш бір рет пайдаланылады, сондықтан тығыздағышты басын алған сайын ауыстыру керек.

Қозғалтқыштың сәндік қақпағын алыңыз.

1-цилиндрдің поршwidthн қысу инсультінің TDC күйіне орнатыңыз.

Жұмыс сапардан кейін бірден орындалса, отын жүйесіндегі қысымды төмендетіңіз.

Батареяның теріс терминалынан сымды ажыратыңыз.

Салқындатқышты төгіңіз.

Ауа сүзгісін алыңыз.

Дроссель жинағынан қыздыру шлангілерін, картер желдету жүйесінің кішкене тармағын, адсорберді тазартқышты, ауа құятын түтікшwidth, дроссель күйінің сенсорын және бос жүріс жылдамдығын реттейтін сым сымдарының блоктарын ажыратыңыз.

Дроссель жинағын алыңыз.

Сым сымдарының қосқыштарын тұтану катушкаларынан ажыратыңыз. Тұтану катушкаларын алып тастаңыз және оталдыру шамдарын алыңыз.

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Сымдар қосқышын май қысымының апаттық төмендеуі сенсорынан ажыратыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Сымдар қосқышын қозғалтқышты басқару салқындату сұйықтығы температурасы сенсорынан ажыратыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Сымдар сымдарының блогын фазалық сенсордан ажыратыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Қысқыштарды босатыңыз және салқындату жүйесінің бес түтігін термостат құбырларынан ажыратыңыз

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Сымдар қосқышын салқындату сұйықтығының температурасын өлшейтін сенсордан ажыратыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

"Массалық" сымның ұшын "13" кілтімен бекітетін гайканы бұрап алыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Сымды алыңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Жанармай түтігінің қосқыш гайкасын бұрап, оны жанармай құбырынан ажыратыңыз.

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Отын құбырының ұшы резеңке сақинамен тығыздалған.

Бөлшектеу кезінде оны жоғалтып алмаңыз.

Қатты қысылған немесе жыртылған сақинаны ауыстырыңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Жанармай құбыры-цилиндр басы кронштейнінің қысым тақтасындағы бұранданы алыңыз және пластинаны алыңыз

Бекіткіш болтты "10" кілтімен бұрап алыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Жерге қосу сымын блок басынан ажыратыңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Алу коллекторын алыңыз.

Бас қақпағын алыңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Бекіткіш болттарды «5» алтыбұрышты кілтпен бұрап, уақыт белдеуінің алдыңғы қорғаныс қақпағын алыңыз

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Қақпақты алыңыз.

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

5 дюймдік алтыбұрышты кілтті пайдаланып, уақыт белдеуінің төменгі алдыңғы қақпағын бекітетін болттарды шешіңіз

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Қақпақты алыңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

“15” кілтімен кернеу шығыршықтарын бекіту болттарын босатыңыз

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Уақыт белдеуін шешіңіз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Тарату білігінің шығырларын бұрылудан ұстап тұрып, шығырларды бекітетін болттарды алыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Шығырларды алыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Білік саңылауларының ойықтарынан кілттерді алыңыз.

Балдыру білігінің бұралуына қарсы құрал

Тарату біліктерінің тісті шығырларын бекітуге арналған болттарды бұрау кезінде бұралуын болдырмау үшін фотосуретте көрсетілген құралды пайдалануды ұсынамыз.

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Қабылдау және шығару таратқыш білігінің шығырларының фитинг өлшемдері бірдей, бірақ қабылдау таратқыш білігінің шкивіне фазалық сенсордың жұмысын қамтамасыз ететін диск бекітілген.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Бекіту болттарын «15» кілтпен босатып, керу шығыршығын алыңыз

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Шығырықтың астында қашықтық сақинасы бар екwidthн ескеріңіз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

15 кілтпен бекіту болттарын алып, тірек роликті алыңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Уақыт белдеуінің артқы қорғаныс қақпағын “10” кілтімен бекітетін бес болтты бұрап алыңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Қақпақты алыңыз.

Цилиндр басы болттарын бұрау тәртібі

Цилиндр басының болттарын тарту тәртібі

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Цилиндр басын цилиндр блогына бекітетін болттарды 10 алты бұрышты кілтпен бұрап бұрап алыңыз.

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Блок басын қозғалтқыштан алыңыз.

Бұрағышты немесе басқа құралдарды басы мен цилиндр блогының арасында жүргізбеңіз.

Цилиндр басын алу ассистентпен ыңғайлырақ, себебі ол өте ауыр.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Бас тығыздағышты алыңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Цилиндр басының болттары қайта-қайта қолданғанда созылады.

98 мм-ден ұзын болттарды ауыстырыңыз (бас heightн қоспағанда).

Блоктың басын орнатпас бұрын болттарды мотор майының жұқа қабатымен майлаңыз.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Цилиндр басы мен цилиндр блогының түйісетін беттерін тазалаңыз (олар құрғақ және таза болуы керек).

Бас болттарға арналған блоктағы бұрандалы саңылаулардан майды алыңыз.

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Егер май басты болттардың бұрандалы саңылауларынан алынбаса, болттарды қатайтқанда цилиндрлер блогында жарықтар пайда болуы мүмкін, себебі май қысылмайды.

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Бастиекті болттарға арналған цилиндрлер блогының шеткі саңылауларының розеткаларында екі бекіту төлкесінің бар-жоғын тексеріңіз.

Егер басын шешіп жатқанда, втулкалар бастың ішінде қалса немесе блоктың розеткаларынан шықса, оларды тоқтағанша блокқа басыңыз

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Блокқа жаңа бас тығыздағышты орнатыңыз.

Тығыздағышты орнатпас бұрын блоктың түйісетін беттерінен және оның басынан майды алып тастау керек.

Тығыздауыш таза және құрғақ болуы керек. Тығыздағыштың бетіне майдың түсуіне жол берілмейді.

Иінді білік пен таратқыш біліктердің TDC күйінде екwidthне көз жеткізгеннен кейін, бастиекті блокқа орнатыңыз (1-ші цилиндрдің екі клапаны да жабық болуы керек).

ВАЗ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Блок басты болттарды 35-суретте көрсетілген ретпен төрт қадаммен қатайтыңыз:

  • 1-ші - айналу моменті 20 Нм (2 кгс м);
  • 2-ші - айналдыру моменті 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгс м);
  • 3-ші - болттарды 90° бұраңыз;
  • 4-ші - соңында болттарды 90° бұраңыз.

Басына орнатыңыз бөлшектерді алып тастаңыз және оған түтіктер мен сымдарды алудың кері ретімен жалғаңыз

Қорғау таратқыш білігінің шкивін қозғалтқышты фазалық сенсормен қамтамасыз ететін дискімен орнатыңыз.

Шығын шығару таратқыш білігінің шығырын дәл осылай орнатыңыз.

Уақыт белдігі мен генератор жетек белдігінің керілуін реттеңіз.

Цилиндр қақпағын орнатпас бұрын таратқыш білігінің мойынтіректерінің корпусына тығыздағышты жағыңыз. Қозғалтқышты бір сағаттан ерте емес іске қосуға рұқсат етіледі.

VAZ-21126 қозғалтқышының цилиндр қақпағын ауыстыру

Қорғау таратқыш білігінің шкивін қозғалтқышты фазалық сенсормен қамтамасыз ететін дискімен орнатыңыз.

Шығын шығару таратқыш білігінің шығырын дәл осылай орнатыңыз.

Уақыт белдігі мен генератор жетек белдігінің керілуін реттеңіз.

Цилиндр қақпағын орнатпас бұрын таратқыш білігінің мойынтіректерінің корпусына тығыздағышты жағыңыз. Қозғалтқышты тығыздағышты қолданғаннан кейін 1 сағаттан ерте емес іске қосуға рұқсат етіледі.