Solex типті карбюратор - эмульсия түрі, екі камералы, дәйекті дроссельді ашу

Механикалық демпфер жетегі

Cурет. 1 Карбюратор (сол жақтағы көрініс): 1 - ауа демпфері; 2 - іске қосу құрылғысы; 3 - қоспаның мөлшерін реттейтін датчик бұрандасы; 4 - үдеткіш сорғы; 5 - электромагниттік клапан; 6 - карбюратор қақпағы

Карбюратордың теңдестірілген қалтқы камерасы, картер шығару жүйесі, бірінші камераның дроссель аймағын жылытуы, қолмен іске қосу құрылғысы, бос ауаны өшіру электромагниттік клапаны бар.

Отын карбюраторға сүзгі және қалқымалы камерада алдын ала белгіленген жанармай деңгейін ұстап тұратын инелі клапан арқылы беріледі.

Cурет. 2 Карбюратор (оң жақтағы көрініс): 1 - бірінші камера; 2 - екінші камера; 3 - үдеткіш сорғы бүріккіш; 4 - карбюратор сүзгісінің тығыны; 5 - екінші камераның дроссельдік жетек тетігі; 6 - дроссельді жетек тетігі; 7 - дроссельдік жетек секторы; 8 - дроссель тетігі

Жалғыз айырмашылығы - 21083–1107010-31 карбюраторында жартылай автоматты іске қосу құрылғысы бар.

Ал 2108,21081,21083 карбюраторында механикалық бар, ол «сору» түймесі арқылы басқарылады.

Негізгі мөлшерлеу жүйесі

Cурет. 1. Негізгі мөлшерлеу жүйелерінің схемасы: 1 - эмульсия түтіктері бар негізгі ауа ағындары; 2 - бірінші және екінші камералардың бүріккіштері; 3 - теңестіру тесігі; 4 - отын сүзгісі; 5 - жанармай багына отынның бір бөлігін төгуге арналған калибрленген тесігі бар салалық құбыр; 6 - инелі клапан; 7 - қалқымалы; 8 - екінші камераның дроссельдік клапаны; 9 - негізгі отын ағындары; 10 - бірінші камераның дроссельдік клапаны

Отын сүзгі 4 (1-сурет) және инелі клапан 6 арқылы қалқымалы камераға беріледі.

Қалқымалы камерадан отын негізгі отын ағындары 9 арқылы эмульсия ұңғымаларына түседі және негізгі ауа ағындарымен интегралды жасалған эмульсия түтіктерінің 1 тесіктерінен шығатын ауамен араласады.

2 бүріккіштер арқылы отын-ауа эмульсиясы карбюратордың кіші және үлкен диффузорларына түседі.

8 және 10 дроссель клапандары бір-бірімен бірінші камераның 2/3 ашылған кезде екінші камера ашыла бастайтындай етіп қосылған.

Бос жүріс жүйесі

Cурет. 2. Бос жүйенің және өтпелі жүйелердің схемасы: 1 - электромагниттік өшіру клапаны; 2 - бос отын ағыны; 3 - бос ауа ағыны; 4 - екінші камераның өтпелі жүйесінің отын ағыны; 5 - екінші камераның өтпелі жүйесінің ауа ағыны; 6 - екінші камераның өтпелі жүйесінің шығысы; 7 - негізгі отын ағындары; 8 - бірінші камераның өтпелі жүйесінің ұясы; 9 - қоспаның сапасын (құрамын) реттейтін бұранда

Негізгі отын ағынынан кейін эмульсия ұңғысынан отынды алады (2-сурет).

Отын ағынына 2 электромагниттік сөндіргіш клапанмен 1 беріледі, ағынның шығысында ол ағын арнасынан және диффузордың кеңейетін бөлігінен келетін ауамен араласады (қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін бос режимге ауысқанда карбюратор).

Эмульсия дроссель клапанының астынан пайдаланылған газдардағы көміртегі тотығы (СО) үшін 9 бұрандамен реттелетін тесік арқылы шығады.

Өтпелі жүйелер

Негізгі есептеу жүйелері қосылмай тұрып карбюратор дроссельдері ашылғанда, ауа-отын қоспасы ағып кетеді:

 • - жабық күйдегі дроссель клапанының жиегі деңгейінде орналасқан бос ағын 2 және өтпелі жүйенің тік ойығы 8 арқылы бірінші араластырғыш камераға;
 • - жабық күйдегі дроссель клапанының шетінен сәл жоғары орналасқан 6 розетка арқылы екінші араластыру камерасына.

Отын түтік арқылы 4 ағынынан келеді, ағын арнасы арқылы келетін 5 ағынының ауасымен араласады.

Қуат режимдерінің экономайзері

Cурет. 3. Эконостат пен қуат режимдерінің экономайзерінің схемасы:

1 - екінші камераның дроссельдік клапаны; 2 - екінші камераның негізгі отын ағыны; 3 - түтігі бар эконостат отын ағыны; 4 - бірінші камераның негізгі отын ағыны; 5 - бірінші камераның дроссельдік клапаны; 6 вакуумды беру арнасы; 7 - экономайзер диафрагмасы; 8 - шарикті клапан; 9 - экономайзер отын ағыны; 10 - отын арнасы; 11 - ауа демпфері; 12 - негізгі ауа ағындары; 13 - экономостат бүрку түтігі

Ол дроссель клапанының 5 артындағы белгілі бір вакуумда жұмыс істейді (Cурет 3).

Отын қалқымалы камерадан шарикті клапан 8 арқылы алынады.

Клапан диафрагма сору құбырындағы вакууммен ұсталғанша жабық болады.

Дроссель клапаны айтарлықтай ашылғанда, вакуум аздап төмендейді және диафрагма серіппесі 7 клапанды ашады.

Эконайзер 9 ағыны арқылы өтетін отын негізгі отын ағыны 4 арқылы өтетін отынға қосылады, жанғыш қоспаны байытады.

Эконостат

Қозғалтқыштың толық жүктелуінде максималдыға жақын жылдамдықпен, кең ашылған дроссельмен жұмыс істейді.

Қалқымалы камерадан ағын 3 арқылы отын отын құбырына түседі және айдау құбыры 13 арқылы екінші араластыру камерасына сорылып, жанғыш қоспаны байытады.

Үдеткіш сорғы

Cурет. 4. Үдеткіш сорғы схемасы:

1 - атомизаторлар; 2 - шарикті отын беру клапаны; 3 - сорғы диафрагмасы; 4 - итергіш; 5 - жетек тұтқасы; 6 - сорғы жетекінің жұдырықшасы; 7 - бірінші камераның дроссельдік клапаны; 8 - шар клапаны тексеру; 9 - екінші камераның дроссельдік клапаны

Механикалық түрде бірінші камераның дроссель клапанының осіндегі жұдырықша 6 (4-сурет) арқылы басқарылатын диафрагма.

Дроссель жабылған кезде, серіппе диафрагманы 3 артқа тартады, бұл шар клапан 8 арқылы сорғы қуысын отынмен толтыруға әкеледі.

Дроссель ашылғанда жұдырықша 5-рычагқа әрекет етеді, ал диафрагма 3 жанармайды шарикті клапан 2 және саптамалар 1 арқылы карбюратордың араластыру камераларына айдап, жанғыш қоспаны байытады.

Сорғының өнімділігі реттелмейді және тек жұдырықшаның профиліне байланысты.

Жартылай автоматты қосқыш

Cурет. 5. 21083–1107010-31 карбюратордың жартылай автоматты іске қосу құрылғысының схемасы: 1 - бірінші камераның дроссельдік клапаны; 2 - екінші камераның жетек тұтқасы; 3 - диафрагмалық серіппе; 4 - диафрагмалық қуыс; 5 - карбюратордың дроссельдік кеңістігіне байланысты ауа арнасы; 6 - іске қосу құрылғысының диафрагмасы; 7 - ауа демпфері; 8 - ауа демпферінің жетек штангасы; 9 - іске қосу құрылғысының осі; 10 - жұдырықша; 11 - ауа демпферінің іске қосу саңылауының реттеу бұрандасы; 12 - іске қосу құрылғысының диафрагмалық штангасы; 13 - екінші камераны блоктауға арналған ілмек; 14 - тоқтату тұтқасы; 15 - бірінші камераның дроссельдік клапанын ашу кезінде реттеу бұрандасы; 16 - дроссельді ашу кезіндегі рычаг; 17 - дроссельді ашу кезіндегі итеру; 18 - дроссельді басқару тұтқасы; A - ауа демперінің іске қосу саңылауы; B - дроссельдегі бастапқы саңылау

Көлік құралын басқаруды жақсартады және қозғалтқышты іске қосу және қыздыру кезінде пайдаланылған газдың уыттылығын азайтады (Cурет 5).

Суық қозғалтқышты іске қосу кезінде іске қосу құрылғысының биметалдық серіппесі (5-суретте көрсетілмеген) рычагтар мен шток 8 көмегімен ауа демпферін 7 жабық күйде ұстайды.

Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін 6 диафрагмасының көмегімен демпфер А саңылауына сәл ашылады, ол іске қосу құрылғысының 6 диафрагмасының 12 өзегінің 11 бұрандасы арқылы реттеледі.

Cурет. 6. Жартылай автоматты карбюратор стартері 21083–1107010-31 шлангінің қосылу схемасы:

1 - термостат; 2 - термостаттың жылулық қуат элементі; 3 - ауа демпфері; 4 - сұйық камера; 5 - карбюратор; 6 - екінші камераның дроссельдік клапаны; 7 - қозғалтқыш; 8 - кіріс құбыры; 9 - бірінші камераның дроссельдік клапаны; 10 - карбюратордың қыздыру блогы; 11 - салқындатқыш сұйықтық шлангілері; 12 - ауа сүзгісі

Қозғалтқыш қызған кезде, іске қосу құрылғысының сұйықтық камерасы 4 (6-сурет) арқылы айналатын салқындатқыш қызады және іске қосу құрылғысының жетегінің рычагтары және итергіш 8 арқылы ауа демпферінің ашылуын қамтамасыз ететін биметалдық серіппе (5-суретті қараңыз).

Қозғалтқыш жылы болғанда, ауа демпфері биметалдық серіппемен толығымен ашылады.

Мәжбүрлі бос үнемизатор

Мәжбүрлі бос жүріс кезінде (қозғалтқышты тежеу, төмен қарай жүру, берілістерді ауыстыру кезінде) бос жүріс жүйесін өшіреді, отын шығынын және көмірсутек шығарындыларын азайтады.

Мәжбүрлі бос жұмыс режимінде, иінді біліктің айналу жиілігі 2100 минуттан асатын -1 және карбюратордың шекті қосқышы жерге жабылған кезде (педаль босатылған), өшіру электромагнитті клапан өшеді, отын беру үзілген.

Мәжбүрлі бос жүріс кезінде иінді біліктің айналу жиілігі 1900 мин-1 дейін төмендегенде, басқару блогы электромагниттік өшіру клапанын қосады (шектеу қосқышы жерге қосулы болса да), жанармай бос ағын арқылы ағып бастайды, қозғалтқыш бірте-бірте жұмыс істемейді.

Карбюратор 2108 үшін калибрлеу деректері

Бірінші карбюратор камерасының параметрлері

 • Араластыру камерасының диаметрі, мм 32;
 • Диффузордың диаметрі, мм 21;

Негізгі мөлшерлеу жүйесі:

 • отын ағынының белгісі - 97,5;
 • Ауа ағынының белгісі - 165

Эмульсиялық түтік түрі - 23

Бос жұмыс істейтін жүйе және адаптер жүйелері:

 • отын ағынының белгісі - 42;
 • Ауа ағынының белгісі - 170

Қуатты үнемдеу:

 • отын ағынының белгісі - 40;
 • 9,5 мм биіктіктегі серіппелі қысу күші, N = 1,5±10%

Үдеткіш сорғы - 35;

 • Атомизаторды белгілеу - 7
 • 10 цикл см 3 - 11,5 үшін жұдырықша таңбалаушы отын беру

Бастау рұқсаттары:

 • ауа демпфері, мм - 3±0,2;
 • дроссельдік клапан, мм - 0,85

Вакуумдық түзеткіштің тесігінің диаметрі 1,2 мм

Инелі клапан тесігінің диаметрі - 1,8 мм

Бактағы жанармайды айналып өту тесігінің диаметрі 0,7 мм

Катерлі желдету тесігінің диаметрі - 1,5 мм

Екінші карбюратор камерасының параметрлері:

 • Араластыру камерасының диаметрі, мм 32;
 • Диффузордың диаметрі, мм 23;

Негізгі мөлшерлеу жүйесі:

 • отын ағынының белгісі - 97,5;
 • Ауа ағынының белгісі - 125

Эмульсиялық түтік түрі - ZC

Бос жүйе және өтпелі жүйелер:

 • отын ағынының белгісі - 50;
 • Ауа ағынының белгісі - 120

Үдеткіш сорғы - 40;

 • Атомизаторды белгілеу -
 • камера белгілері 10 циклге арналған отын беру см 3 - 11,5

Инелі клапан тесігінің диаметрі - 1,8 мм

Бактағы жанармайды айналып өту тесігінің диаметрі 0,7 мм