K-151, K-151D карбюраторлары 402 және 4021 үлгідегі қозғалтқыштарда орнатылған.

K-151 карбюраторы (1-сурет) бұрандалармен тығыздағыш тығыздағыштар арқылы жалғанған үш негізгі алынбалы бөліктен тұрады

Жоғарғы бөлік - карбюратор қақпағы екі арнаға бөлінген, бірінші камераның арнасында ауа демпфері бар ауа құбырын қамтиды.

Ортаңғы бөлік қалтқыдан және екі араластырғыш камерадан тұрады және карбюратор корпусы болып табылады.

Төменгі бөлік - дроссель корпусында карбюратордың бірінші және екінші камераларының дроссельдік клапандары бар араластырғыш құбырлар бар.

Карбюратордың ортаңғы және төменгі бөліктерінің арасындағы тығыздағыш тығыздағыш және жылу өткізбейтін болып табылады.

Құрылымдық жағынан карбюратор екі араластырғыш камерадан тұрады - бірінші және екінші.

Карбюратор камераларының әрқайсысының өзінің негізгі мөлшерлеу жүйесі бар.

К-151 карбюраторларының схемасы. K-151 D: I - экономайзердің мәжбүрлі бос жүрісін басқару схемасы (ZMZ-4025 үшін К-151, -4026); II - үдемелі бос тұру экономайзердің басқару тізбегі (ЗМЗ-4061.4063 үшін К-151 Д); 1 - жанармай клапаны; 2 - қалқымалы 3 - тығын; 4 - өтпелі жүйенің ауа ағыны; 5 - өтпелі жүйенің эмульсиялық шүмегі; 6 - екінші камераның эконостатының тозаңдатқышын бекітуге арналған бұранда; 7 - екінші камераның экономостат тозаңдатқышы; 8 - екінші камераның негізгі мөлшерлеу жүйесінің ауа ағыны; 9 - екінші камераның негізгі мөлшерлеу жүйесінің эмульсиялық түтігі; 10 - екінші камераның шағын диффузоры; 11 - үдеткіш сорғының сорғыш шар клапаны; 12 - үдеткіш сорғы бүріккіш; 13 - ауа демпфері; 14 - бірінші камераның шағын диффузоры; 15 - бірінші камераның негізгі мөлшерлеу жүйесінің ауа ағыны; 16 - бірінші камераның негізгі мөлшерлеу жүйесінің эмульсиялық түтігі; 17 - бос жүйенің эмульсиялық түтігі бар ауа ағынды блогы; 18 - бос тұрған жүйенің эмульсиялық ағыны; 19 - бос жүйенің ауа ағыны; 20 - қоспа құрамын зауыттық реттеуге арналған бұранда; 21 - бірінші камераның негізгі отын ағыны; 22 - аша; 23 - карбюратор қақпағы; 24 - үдеткіш сорғы жүйесінің жанармайын айналып өтуге арналған реттеу бұрандасы; 25 - ығыстырғыш; 26 - карбюратор корпусы; 27 - үдеткіш сорғының кіріс шарикті клапаны; 28 - үдеткіш сорғы қақпағы; 29 - көктем; 30 тұтқалы жетек үдеткіш сорғы; 31 - үдеткіш сорғы диафрагмасы; 32 - электромагниттік клапан; 33 - электронды басқару блогы; 34 - контроллер; 35 - микроқосқыш; 36 - үдеткіш сорғының айналма ағыны; 37 - экономайзердің мәжбүрлі бос тұруы диафрагмасы; 38 - экономайзер клапаны мәжбүрлі бос жүріс; 39 - шектеуші қалпақ; 40 - қоспа құрамының бұрандасы; 41 - экономайзердің мәжбүрлі бос тұрған корпусы; 42 - бос режимді реттеуге арналған бұранда; 43 - вакуумдық түзеткішке арналған түтік; 44 - бірінші камераның дроссельдік клапаны; 45 - үдеткіш сорғы тұтқасының жетек жұдырығы; 46 - үдеткіш сорғы иінтірегі ролик; 47 - дроссельдік корпус; 48 - екінші камераның дроссельдік клапаны; 49 - электромагниттік клапанға вакуум беру түтігі; 50 - калибрленген тесік; 51 - тығыздағыш; 52 - екінші камераның негізгі отын ағыны; 53 - пайдаланылған газдың рециркуляция жүйесінің клапанына арналған түтік; 54 - картер газдарын беруге арналған құбыр; 55 - отын беру құбыры; 56 - су төгетін түтік; 57 - отын сүзгісі

Бос жүріс жүйесі - тұрақты қоспа құрамын сандық реттеумен (автономды бос жүріс жүйесі).

Карбюратордың екінші камерасында екінші камераның дроссельдік клапаны ашылған кезде іске қосылатын қалқымалы камерадан тікелей отынмен қоректенетін өтпелі жүйе бар.

Үдеткіш сорғы - диафрагма түрі.

Толық жүктеме кезінде жанғыш қоспаны байыту үшін екінші камерада экостат қамтамасыз етілген.

Іске қосу және жылытуға арналған жартылай автоматты құрылғының схемасы: 1,5,6,16 - рычагтар; 2 - бастапқы көктем; 3 - аралық рычаг; 4 - пневматикалық корректордың итеру күші; 7 - итеру; 8 - сектор рычагы; 9 - ауа демпфері; 10 - карбюратор қақпағы; 11 - тығыздағыш элемент; 12 - реттеуші ілінісу; 13 - қалқымалы камераның корпусы; 14 - ауа демпферінің жетек тұтқасы; 15 - карбюратордың дроссельдік бұрандалы бастапқы бөлімі; 17 - карбюратордың бастапқы секциясының дроссельдік клапаны; 18 - араластырғыш камералардың корпусы; 19 - роликпен бұранда; 20 - екпін; 21 - түйреуіш; 22 - профиль тұтқасы; 23 - пневматикалық корректор серіппесі; 24 - пневматикалық түзеткіш қақпақ

Cурет. 2. Іске қосу және жылытуға арналған жартылай автоматты құрылғының схемасы

Суық қозғалтқышты іске қосу жүйесі (2-сурет) - жартылай автоматты түрі, пневматикалық түзеткіштен, рычагтар жүйесінен және жабық ауа демпферінен тұрады. қолмен жетекті пайдаланып, суық қозғалтқышты іске қоспас бұрын жүргізуші.

Қозғалтқышты іске қосу кезінде пневматикалық корректор карбюратордың астында пайда болатын вакуумды пайдалана отырып, ауа демпферін қажетті бұрышқа автоматты түрде ашады, бұл жылыған кезде қозғалтқыштың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді.

Дроссель иінтірегін тартқанда, газ педальын басу керек.

Отынды өшіру жүйесі (мәжбүрлі бос тұру экономайзері) көлікті қозғалтқыш тежеген кезде, қажеттілік болмаған кезде мәжбүрлі бос жүріс режимінде іске қосылады. қозғалтқышты отынмен қамтамасыз ету үшін.

Бұл отын үнемдеуді қамтамасыз етеді және атмосфераға улы заттардың шығарылуын азайтады.

К-151 карбюраторының отынмен қамтамасыз етуді өшіру жүйесі басқару блогынан 33 (1-суретті қараңыз), электромагниттік клапанның 35 микроауыстырғышынан 32 және мәжбүрлі бос режимдегі экономайзерден тұрады.

Микроажыратқыш және мәжбүрлі бос экономайзер карбюраторда, электромагниттік клапан - басқару блогы - кабинаның алдыңғы панелінде орналасқан.

Басқару блогы 33 - тұтану катушкасынан келетін электр импульстарының жиілігіне байланысты электромагниттік клапанды 32 басқаратын құрылғы.

Үдеткіш педалі босатылған кезде, микроқосқыштың 35 контактілері ашық болуы керек.

Отынды өшіру жүйесі келесідей жұмыс істейді

Үдеткіш педалі босатылған кезде және қозғалтқыштың айналу жиілігі 1400 мин -1 артық болғанда, басқару блогы электромагниттік клапанға кернеу бермейді, нәтижесінде атмосфералық ауа мәжбүрлі клапанға енеді. электромагниттік клапанның арналары арқылы бос жұмыс істейтін экономайзер, оның клапаны бос арнаны жабады.

Жанармай өшіру жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында (қозғалтқыш іске қосылмайды немесе дроссельдік педаль босатылған кезде «тоқтап» қалады), алдымен жүйе элементтерінің электрлік контактілерінің сенімді екеніне көз жеткізу керек, содан кейін электромагниттік клапанның, микроқосқыштың және басқару блогының жұмысын дәйекті түрде тексеру керек.

Соленоидты клапанды және микроқосқышты тексеру үшін басқару блогының электр қосқышын ажырату, оталдыруды қосу керек (қозғалтқышты іске қоспаңыз!) Қозғалтқыш бөлігінің бүйірінен карбюратордың дроссельдік клапандарын біркелкі ашып, бірнеше рет жабыңыз, ал екіншісі - электромагниттік клапанды ұстау үшін.

Жұмыс істейтін электромагниттік клапан мен сақтандырғышпен және жұмыс істеп тұрған және дұрыс реттелген микро ауыстырып қосқышпен электромагниттік клапанның жұмысын (діріл, шерту) сезіну керек.

Басқару блогын тексеру үшін коннекторды блокқа салып, оталдыруды қосып, қозғалтқышты іске қосып, жылыту керек.

Содан кейін қозғалтқыш бөлігінің бүйірінен дроссель клапандарын бір қолыңызбен жолдың 1/3 бөлігін ашыңыз, екінші қолыңызбен электромагниттік клапанды ұстаңыз.

Дроссельді күрт босатыңыз. Бұл ретте басқару блогы түзетілсе, электромагниттік клапан өшіп, иінді біліктің айналу жиілігі шамамен 1050 мин -1 дейін төмендегенде, электромагниттік клапан қосылуы керек.

Барлық карбюратор жүйелері қалқымалы камераға қосылған, ондағы жанармай деңгейі қалтқы 2 және жанармай клапаны 1 арқылы сақталады (1-суретті қараңыз).

Карбюраторлардың негізгі мөлшерлеу элементтері кестеде келтірілген. 1.

К-151 (ЗМЗ-402), К-151Д (ЗМЗ-406) карбюраторларының негізгі мөлшерлеу элементтері

К-151 (ЗМЗ-402), К-151Д (ЗМЗ-406) карбюраторларының негізгі мөлшерлеу элементтері

Кез келген карбюратордың негізгі камерасын дроссель арқылы анықтау оңай.

Дроссель карбюратор диффузорының жоғарғы жағында. Және бұл камераның жанында қандай ағындар негізгі камераның ағындары болып табылады.