Карбюратор құрылғысының ерекшеліктері

Карбюратор 21083-1107010-31 (1-сурет) эмульсиялық типті, екі камералы, дроссельдік клапандардың дәйекті ашылуымен

Карбюратордың теңдестірілген қалтқы камерасы, дроссельдік клапанға арналған картер шығару жүйесі, бірінші камераның дроссель аймағын жылыту.

 21083–1107010–31 карбюратордың сыртқы түрі

Күріш. 1. Карбюратордың сыртқы түрі 21083-1107010-31

Карбюраторда бірінші және екінші камералардың екі негізгі мөлшерлеу жүйесі, өтпелі жүйесі бар бірінші камераның бос жүріс жүйесі, екінші камераның ауысу жүйесі, қуат режимдерінің экономайзері, экономостат, диафрагмалық үдеткіш сорғы, жартылай -автоматты іске қосу құрылғысы.

Мәжбүрлі бос тұру кезінде үнемизатор іске қосылады.

Жанармай ағынының сенсоры бар көліктерде 2114-1107010-31 карбюратор орнатылған, ол отын ағызатын құбырдың жоқтығында негізгі карбюратордан ерекшеленеді.

Карбюратор 21083-1107010-31 эмульсиялық типті, екі камералы, дәйекті дроссельді ашатын.

Карбюратордың теңдестірілген қалтқы камерасы, дроссельдік клапанға арналған картер шығару жүйесі, бірінші камераның дроссель аймағын жылыту.

Карбюраторда бірінші және екінші камералардың екі негізгі мөлшерлеу жүйесі, өтпелі жүйесі бар бірінші камераның бос жүріс жүйесі, екінші камераның ауысу жүйесі, қуат режимдерінің экономайзері, экономостат, диафрагмалық үдеткіш сорғы, жартылай -автоматты іске қосу құрылғысы.

Мәжбүрлі бос тұру кезінде үнемизатор іске қосылады.

Карбюраторды калибрлеу деректері 1-кестеде көрсетілген.

Карбюраторды калибрлеу деректері 21083-1107010-31

Араластыру камерасының диаметрі, бірінші камера және екінші камера 32 мм

Диффузордың диаметрі, бірінші камера 21 мм, екінші камера 23 мм

Негізгі мөлшерлеу жүйесі:

- бірінші камераның жанармай ағынының таңбалануы* 95, екінші камераның 100
- бірінші камераның ауа ағынының таңбалануы 155, екінші камераның 125

Бірінші камераның эмульсиялық түтік түрі 23, екінші камера ZC

Бос жүйе және өтпелі жүйелер:

- бірінші камераның отын ағынының таңбалануы 41 + 3, екінші камераның 50
- бірінші камераның ауа ағынының таңбалануы 170, екінші камераның 120

Эконостат: отын ағынының шартты шығыны** ─ екінші камера 70

Қуат режимінің экономайзері:

- жанармай ағынының белгісі 40
- ұзындығы 9,5 мм серіппелі қысу күші, N 1,5 ± 10%

Үдеткіш сорғы:

- атомизатор белгісі 35/40
- жұдырықша белгісі 7
- 10 айналымға отын беру, см3 11,5±1,75

Бастау рұқсаттары:

- ауа демпфері (А саңылау), мм 2,5 +0,2
- дроссельдік клапан (саңылау В), мм 1,1+0,05

Ине клапанының тесік диаметрі, мм 18

Резервуардағы отынның айналма тесігінің диаметрі, мм 0,7

Қозғалтқыш картерінің желдеткіш саңылауының диаметрі, мм 1,5

Қалқымалы камерадағы жанармай деңгейі, мм 22,5

Қалқымалы камераның теңгеру саңылауларының диаметрі, мм 4

* Ағындарды таңбалау микрометрлер арқылы өлшенетін ағын жылдамдығымен анықталады.

Микрометрлерді реттеу эталондық ағындарға сәйкес жүзеге асырылады.

** Жанармай ағынының шартты шығыны арнайы әдісті қолдану арқылы эталондық ағынмен анықталады.

Жұмыс кезінде ол бақылауға жатпайды.