Принцип роботи карбюраторів

Карбюратор служить для створення паливо-повітряної емульсії, залежно від умов та заданих режимів роботи циліндрів двигуна

Роботу карбюраторів розглянемо на прикладі карбюратора ВАЗ-21083.

Головна дозувальна система

Мал. 1. Схема основних дозуючих систем: 1 - основні повітряні жиклери з емульсійними трубками; 2 - розпилювачі першої та другої камер; 3 - балансувальний отвір; 4 – паливний фільтр; 5 - патрубок з отвором, що калібрується, зливу частини палива в паливний бак; 6 – голчастий клапан; 7 - поплавець; 8 - дросельна заслінка другої камери; 9 - основні паливні жиклери; 10 - дросельна заслінка першої камери

Паливо через сітчастий фільтр 4 (рис. 1) та голчастий клапан 6 подається в камеру поплавця.

З камери поплавця паливо надходить через головні паливні жиклери 9 в емульсійні колодязі і змішується з повітрям, що виходить з отворів емульсійних трубок 1, які виготовлені заодно з головними повітряними жиклерами.

Через розпилювачі 2 паливно-повітряна емульсія потрапляє в малі та великі дифузори карбюратора.

Дросельні заслінки 8 і 10 з'єднані між собою таким чином, що друга камера починає відкриватися, коли перша вже відкрита на 2/3 величини.

Система холостого ходу

Мал. 2. Схема системи холостого ходу та перехідних систем: 1 – електромагнітний запірний клапан; 2 – паливний жиклер холостого ходу; 3 – повітряний жиклер холостого ходу; 4 – паливний жиклер перехідної системи другої камери; 5 – повітряний жиклер перехідної системи другої камери; 6 - вихідний отвір перехідної системи другої камери; 7 - основні паливні жиклери; 8 – щілина перехідної системи першої камери; 9 - регулювальний гвинт якості (складу) суміші

Забирає паливо з емульсійної криниці після головного паливного жиклера 7 (рис. 2).

Паливо підводиться до паливного жиклера 2 з електромагнітним запірним клапаном 1, на виході з жиклера змішується з повітрям, що надходить з проточного каналу і з частини дифузора, що розширюється (для забезпечення нормальної роботи карбюратора при переході на режим холостого ходу).

Емульсія виходить під дросельну заслінку через отвір, регульований гвинтом 9 вмісту окису вуглецю (СО) у відпрацьованих газах.

Перехідні системи

При відкритті дросельних заслінок карбюратора до включення головних систем дозування паливно-повітряна суміш надходить:

  • – в першу змішувальну камеру через жиклер 2 холостого ходу та вертикальну щілину 8 перехідної системи, що знаходиться на рівні кромки дросельної заслінки в закритому положенні;
  • – у другу змішувальну камеру через вихідний отвір 6, що знаходиться трохи вище за кромку дросельної заслінки в закритому положенні.

Паливо надходить з жиклера 4 через трубку, змішується з повітрям з жиклера 5, що надходить через проточний канал.

Економайзер потужних режимів

Мал. 3. Схема еконостата та економайзера потужних режимів: 1 - дросельна заслінка другої камери; 2 – головний паливний жиклер другої камери; 3 – паливний жиклер еконостата з трубкою; 4 – головний паливний жиклер першої камери; 5 - дросельна заслінка першої камери; 6 канал передачі розрідження; 7 – діафрагма економайзера; 8 – кульковий клапан; 9 – паливний жиклер економайзера; 10 – паливний канал; 11 - повітряна заслінка; 12 - головні повітряні жиклери; 13 - трубка еконостата, що впорскує

Спрацьовує за певного розрідження за дросельною заслінкою 5 (рис. 3).

Паливо забирається з камери поплавця через кульковий клапан 8.

Клапан закритий, поки діафрагма утримується розрідженням у впускній трубі.

При значному відкритті дросельної заслінки розрідження дещо падає і пружина діафрагми 7 відкриває клапан.

Паливо, що проходить через жиклер 9 економайзера, додається до палива, яке проходить через головний паливний жиклер 4, збагачуючи горючу суміш.

Еконостат

Працює при повному навантаженні двигуна на швидкісних режимах, близьких до максимальних, при повністю відкритих дросельних заслінках.

Паливо з камери поплавця через жиклер 3 надходить в паливну трубку і висмоктується через впорскує трубку 13 в другу змішувальну камеру, збагачуючи паливну змісь.

Прискорювальний насос

Мал. 4. Схема прискорювального насоса:

1 - розпилювачі; 2 – кульковий клапан подачі палива; 3 – діафрагма насоса; 4 – штовхач; 5 – важіль приводу; 6 – кулачок приводу насоса; 7 - дросельна заслінка першої камери; 8 - зворотний кульковий клапан; 9 - дросельна заслінка другої камери

Діафрагмовий, з механічним приводом від кулачка 6 (рис. 4) на осі дросельної заслінки першої камери.

При закритій дросельній заслінці пружина відводить діафрагму 3 тому, що призводить до заповнення порожнини насоса паливом через кульковий клапан 8.

При відкритті дросельної заслінки кулачок діє на важіль 5, а діафрагма 3 нагнітає паливо через кульковий клапан 2 і розпилювачі 1 змішувальні камери карбюратора, збагачуючи горючу суміш.

Продуктивність насоса не регулюється і залежить тільки від профілю кулачка.

Напівавтоматичний пусковий пристрій

Мал. 5. Схема напівавтоматичного пускового пристрою карбюратора 21083-1107010-31:

1 - дросельна заслінка першої камери; 2 – важіль приводу другої камери; 3 – пружина діафрагми; 4 - діафрагмова порожнина; 5 - повітряний канал з-за дросельного простору карбюратора; 6 – діафрагма пускового пристрою; 7 - повітряна заслінка; 8 - тяга приводу повітряної заслінки; 9 - вісь пускового пристрою; 10 – кулачок; 11 - регулювальний гвинт пускового зазору повітряної заслінки; 12 - шток діафрагми пускового пристрою; 13 - гачок блокування другої камери; 14 - важіль упору; 15 - регулювальний гвинт при відкриванні дросельної заслінки першої камери; 16 - важіль при відкриванні дросельної заслінки; 17 - тяга при відкриванні дросельної заслінки; 18 - важіль управління дросельними заслінками; А - пусковий зазор у повітряної заслінки; Б - пусковий зазор у дросельної заслінки

Покращує керування автомобілем та знижує токсичність відпрацьованих газів у режимах запуску та прогріву двигуна (рис. 5).

При запуску холодного двигуна біметалічна пружина пускового пристрою (на рис. 5 не показана) за допомогою важелів та тяги 8 утримує повітряну заслінку 7 закритою.

Після запуску двигуна заслінка за допомогою діафрагми 6 відкривається на зазор А, який регулюється гвинтом 11 штока 12 діафрагми 6 пускового пристрою.

Мал. 6. Схема під'єднання шлангів напівавтоматичного пускового пристрою карбюратора 21083-1107010-31:

1 - терморегулятор; 2 - термосиловий елемент терморегулятора; 3 - повітряна заслінка; 4 – рідинна камера; 5 – карбюратор; 6 - дросельна заслінка другої камери; 7 – двигун; 8 - впускна труба; 9 - дросельна заслінка першої камери; 10 - блок підігріву карбюратора; 11 - шланги охолоджувальної рідини; 12 - повітряний фільтр

У міру прогріву двигуна охолоджувальною рідиною, що циркулює через рідинну камеру 4 (рис. 6) пускового пристрою, нагрівається і біметалічна пружина, яка забезпечує відкриття повітряної заслінки через важелі приводу пускового пристрою і тягу 8 (див. рис. 5).

На прогрітому двигуні повітряна заслінка відкрита біметалічною пружиною повністю.

Економайзер примусового холостого ходу

Відключає систему холостого ходу на примусовому холостому ходу (під час гальмування автомобіля двигуном, під час руху під ухил, при перемиканні передач), знижуючи витрату палива та викид вуглеводнів в атмосферу.

На режимі примусового холостого ходу при частоті обертання колінчастого валу більше 2100 хв.

При зниженні частоти обертання колінчастого валу на примусовому холостому ході до 1900 хв. , двигун поступово виходить на режим холостого ходу.