Карбюратор типу «Солекс» - емульсійного типу, двокамерний, з послідовним відкриттям дросельних заслінок

Привід заслінок механічний

Мал. 1 Карбюратор (вид ліворуч): 1 - повітряна заслінка; 2 - пусковий пристрій; 3 - регулювальний датчик гвинт кількості суміші; 4 – прискорювальний насос; 5 – електромагнітний клапан; 6 - кришка карбюратора

Карбюратор має збалансовану камеру поплавця, систему відведення картерних газів, підігрів зони дросельної заслінки першої камери, пусковий пристрій з ручним управлінням, електромагнітний запірний клапан холостого ходу.

Паливо подається в карбюратор через сітчастий фільтр та голчастий клапан, який підтримує заданий рівень палива в камері поплавця.

Мал. 2 Карбюратор (вигляд праворуч): 1 - перша камера; 2 – друга камера; 3 - розпилювач прискорювального насоса; 4 – пробка фільтра карбюратора; 5 - важіль приводу дросельної заслінки другої камери; 6 - важіль приводу дросельних заслінок; 7 - сектор приводу дросельних заслінок; 8 - важіль приводу повітряної заслінки

Відмінність лише в тому, що на карбюраторі 21083–1107010-31 встановлено напівавтоматичний пусковий пристрій.

А на карбюраторі 2108,21081,21083 стоїть механічне, яке керується кнопкою «підсмоктування».

Головна дозуюча система

Мал. 1. Схема основних дозуючих систем: 1 - основні повітряні жиклери з емульсійними трубками; 2 - розпилювачі першої та другої камер; 3 - балансувальний отвір; 4 – паливний фільтр; 5 - патрубок з отвором, що калібрується, зливу частини палива в паливний бак; 6 – голчастий клапан; 7 - поплавець; 8 - дросельна заслінка другої камери; 9 - основні паливні жиклери; 10 - дросельна заслінка першої камери

Паливо через сітчастий фільтр 4 (рис. 1) та голчастий клапан 6 подається в камеру поплавця.

З камери поплавця паливо надходить через головні паливні жиклери 9 в емульсійні колодязі і змішується з повітрям, що виходить з отворів емульсійних трубок 1, які виготовлені заодно з головними повітряними жиклерами.

Через розпилювачі 2 паливно-повітряна емульсія потрапляє в малі та великі дифузори карбюратора.

Дросельні заслінки 8 і 10 з'єднані між собою таким чином, що друга камера починає відкриватися, коли перша вже відкрита на 2/3 величини.

Система холостого ходу

Мал. 2. Схема системи холостого ходу та перехідних систем: 1 – електромагнітний запірний клапан; 2 – паливний жиклер холостого ходу; 3 – повітряний жиклер холостого ходу; 4 – паливний жиклер перехідної системи другої камери; 5 – повітряний жиклер перехідної системи другої камери; 6 - вихідний отвір перехідної системи другої камери; 7 - основні паливні жиклери; 8 – щілина перехідної системи першої камери; 9 - регулювальний гвинт якості (складу) суміші

Забирає паливо з емульсійної криниці після головного паливного жиклера 7 (рис. 2).

Паливо підводиться до паливного жиклера 2 з електромагнітним запірним клапаном 1, на виході з жиклера змішується з повітрям, що надходить з проточного каналу і з частини дифузора, що розширюється (для забезпечення нормальної роботи карбюратора при переході на режим холостого ходу).

Емульсія виходить під дросельну заслінку через отвір, регульований гвинтом 9 вмісту окису вуглецю (СО) у відпрацьованих газах.

Перехідні системи

При відкритті дросельних заслінок карбюратора до включення головних систем дозування паливно-повітряна суміш надходить:

 • – в першу змішувальну камеру через жиклер 2 холостого ходу та вертикальну щілину 8 перехідної системи, що знаходиться на рівні кромки дросельної заслінки в закритому положенні;
 • – у другу змішувальну камеру через вихідний отвір 6, що знаходиться трохи вище за кромку дросельної заслінки в закритому положенні.

Паливо надходить з жиклера 4 через трубку, змішується з повітрям з жиклера 5, що надходить через проточний канал.

Економайзер потужних режимів

Мал. 3. Схема еконостату та економайзера потужних режимів:

1 - дросельна заслінка другої камери; 2 – головний паливний жиклер другої камери; 3 – паливний жиклер еконостата з трубкою; 4 – головний паливний жиклер першої камери; 5 - дросельна заслінка першої камери; 6 канал передачі розрідження; 7 – діафрагма економайзера; 8 – кульковий клапан; 9 – паливний жиклер економайзера; 10 – паливний канал; 11 - повітряна заслінка; 12 - головні повітряні жиклери; 13 - впорскує трубка еконостата

Спрацьовує за певного розрідження за дросельною заслінкою 5 (рис. 3).

Паливо забирається з камери поплавця через кульковий клапан 8.

Клапан закритий, поки діафрагма утримується розрідженням у впускній трубі.

При значному відкритті дросельної заслінки розрідження дещо падає і пружина діафрагми 7 відкриває клапан.

Паливо, що проходить через жиклер 9 економайзера, додається до палива, яке проходить через головний паливний жиклер 4, збагачуючи горючу суміш.

Еконостат

Працює при повному навантаженні двигуна на швидкісних режимах, близьких до максимальних, при повністю відкритих дросельних заслінках.

Паливо з камери поплавця через жиклер 3 надходить у паливну трубку і висмоктується через впорскує трубку 13 в другу змішувальну камеру, збагачуючи горючу суміш.

Прискорювальний насос

Мал. 4. Схема прискорювального насоса:

1 - розпилювачі; 2 – кульковий клапан подачі палива; 3 – діафрагма насоса; 4 – штовхач; 5 – важіль приводу; 6 – кулачок приводу насоса; 7 - дросельна заслінка першої камери; 8 - зворотний кульковий клапан; 9 - дросельна заслінка другої камери

Діафрагмовий, з механічним приводом від кулачка 6 (рис. 4) на осі дросельної заслінки першої камери.

При закритій дросельній заслінці пружина відводить діафрагму 3 тому, що призводить до заповнення порожнини насоса паливом через кульковий клапан 8.

При відкритті дросельної заслінки кулачок діє на важіль 5, а діафрагма 3 нагнітає паливо через кульковий клапан 2 і розпилювачі 1 змішувальні камери карбюратора, збагачуючи горючу суміш.

Продуктивність насоса не регулюється і залежить тільки від профілю кулачка.

Напівавтоматичний пусковий пристрій

Мал. 5. Схема напівавтоматичного пускового пристрою карбюратора 21083-1107010-31: 1 - дросельна заслінка першої камери; 2 – важіль приводу другої камери; 3 – пружина діафрагми; 4 - діафрагмова порожнина; 5 - повітряний канал з-за дросельного простору карбюратора; 6 – діафрагма пускового пристрою; 7 - повітряна заслінка; 8 - тяга приводу повітряної заслінки; 9 - вісь пускового пристрою; 10 – кулачок; 11 - регулювальний гвинт пускового зазору повітряної заслінки; 12 - шток діафрагми пускового пристрою; 13 - гачок блокування другої камери; 14 - важіль упору; 15 - регулювальний гвинт при відкриванні дросельної заслінки першої камери; 16 - важіль при відкриванні дросельної заслінки; 17 - тяга при відкриванні дросельної заслінки; 18 - важіль управління дросельними заслінками; А - пусковий зазор повітряної заслінки; Б - пусковий зазор у дросельної заслінки

Покращує керування автомобілем та знижує токсичність відпрацьованих газів у режимах запуску та прогріву двигуна (рис. 5).

При запуску холодного двигуна біметалічна пружина пускового пристрою (на рис. 5 не показана) за допомогою важелів та тяги 8 утримує повітряну заслінку 7 закритою.

Після запуску двигуна заслінка за допомогою діафрагми 6 відкривається на зазор А, який регулюється гвинтом 11 штока 12 діафрагми 6 пускового пристрою.

Мал. 6. Схема під'єднання шлангів напівавтоматичного пускового пристрою карбюратора 21083-1107010-31:

1 - терморегулятор; 2 - термосиловий елемент терморегулятора; 3 - повітряна заслінка; 4 – рідинна камера; 5 – карбюратор; 6 - дросельна заслінка другої камери; 7 – двигун; 8 - впускна труба; 9 - дросельна заслінка першої камери; 10 - блок підігріву карбюратора; 11 - шланги охолоджувальної рідини; 12 - повітряний фільтр

У міру прогріву двигуна охолоджувальною рідиною, що циркулює через рідинну камеру 4 (рис. 6) пускового пристрою, нагріваєся та біметалічна пружина, яка забезпечує відкриття повітряної заслінки через важелі приводу пускового пристрою та тягу 8 (див. рис. 5).

На прогрітому двигуні повітряна заслінка відкрита біметалічною пружиною повністю.

Економайзер примусового холостого ходу

Відключає систему холостого ходу на примусовому холостому ходу (під час гальмування автомобіля двигуном, під час руху під ухил, при перемиканні передач), знижуючи витрату палива та викид вуглеводнів в атмосферу.

На режимі примусового холостого ходу при частоті обертання колінчастого валу більше 2100 хв. >

При зниженні частоти обертання колінчастого валу на примусовому холостому ході до 1900 хв. , двигун поступово виходить на режим холостого ходу.

Тарувальні дані карбюратора 2108

Параметри першої камери карбюратора

 • Діаметр змішувальної камери, мм 32;
 • Діаметр дифузора, мм 21;

Головна система дозування:

 • маркування паливного жиклера - 97,5;
 • маркування повітряного жиклера - 165

Тип емульсійної трубки - 23

Система холостого ходу та перехідні системи:

 • маркування паливного жиклера - 42;
 • маркування повітряного жиклера - 170

Економайзер потужних режимів:

 • маркування паливного жиклера - 40;
 • зусилля стиснення пружини при висоті 9,5 мм, Н = 1,5±10%

Прискорювальний насос - 35;

 • маркування розпилювача - 7
 • маркування кулачка подача палива за 10 циклів см 3 - 11,5

Пускові зазори:

 • повітряної заслінки, мм - 3±0,2;
 • дросельні заслінки, мм - 0,85

Діаметр отвору для вакуумного коректора - 1,2 мм

Діаметр отвору голчастого клапана - 1,8 мм

Діаметр отвору перепуску палива в бак - 0,7 мм

Діаметр отвору вентиляції картера двигуна - 1,5 мм

Параметри другої камери карбюратора:

 • Діаметр змішувальної камери, мм 32;
 • Діаметр дифузора, мм 23;

Головна система дозування:

 • маркування паливного жиклера - 97,5;
 • маркування повітряного жиклера - 125

Тип емульсійної трубки - ZC

Система холостого ходу та перехідні системи:

 • маркування паливного жиклера - 50;
 • маркування повітряного жиклера - 120

Прискорювальний насос - 40;

 • маркування розпилювача -
 • маркування кулачка подача палива за 10 циклів см 3 - 11,5

Діаметр отвору голчастого клапана - 1,8 мм

Діаметр отвору перепуску палива в бак - 0,7 мм