Қозғалтқышты майлау жүйесі - аралас: қысыммен және шашыраумен

Қысым майы иінді біліктің негізгі және шатундық мойынтіректерін, таратқыш білігінің мойынтіректерін, иінді біліктің және таратқыш біліктердің тірек мойынтіректерін, рокер тұтқасының втулкаларын және итергіш шыбықтардың жоғарғы ұштарын майлайды.

Қалған бөліктер шашыраған маймен майланған.

Майлау жүйесінің схемасы: I - май сорғысының кіріс құбыры; 2 - қысымды төмендететін клапан; 3 - майды төгуге арналған тесік; 4 - мұнай құбыры; 5 - май қысымының индикаторы сенсоры; 6 - май сорғысының жетегінің тісті доңғалақтарына майды беруге арналған тесік; 7 - бұрандалы ойық; 8 - уақыт берілістерін майлауға арналған түтік; 9 - таратқыш біліктің бірінші мойнындағы ойық; 10 - май құятын қақпақ; 11 - клапан рычагтарының осіндегі қуыс; 12 - иінді біліктегі арна; 13 - тығын; 14 - айналма клапан ашық; 15 - айналма клапан жабық; 16 - сүзгі элементі; 17 - шламды төгуге арналған тығын; 18 - майды шашуға арналған тесік; 19 - авариялық май қысымының датчигі; 20 - май сорғысы; 21 - тығын; 22 - май деңгейінің көрсеткіші; 23 - клапан рычагтарының осіне май беру арнасы

Майлау жүйесіне сору құбыры және қысымды төмендету клапаны (май жинағыштың ішіне орнатылған) бар май сорғы 20 (1-сурет), май арналары, айналма клапаны бар май сүзгісі, май жинағыш, май кіреді. деңгей индикаторы, май толтырғыш қақпағы, индикатор сенсоры май қысымы, апаттық май қысымы дабыл сенсоры.

Мұнай жинағыштан сорғымен алынған май май қабылдағыш арқылы сорғы корпусындағы арналар және сыртқы түтік арқылы май сүзгісінің корпусына ағады.

Одан әрі сүзгі элементі 16 арқылы өткеннен кейін май цилиндрлер блогының екінші қалқасының қуысына түседі, ол жерден бұрғыланған арна бойымен мұнай құбырына - бойлық май арнасына 4.

Бойлық арнадан май блоктың қалқаларындағы көлбеу арналар арқылы иінді біліктің негізгі мойынтіректеріне және таратқыш білігінің мойынтіректеріне беріледі.

Тарату білігінің бесінші мойынтірегінен білік пен тығын арасындағы блоктың қуысына ағып жатқан май білік мойынындағы көлденең тесік 3 арқылы картерге жіберіледі.

Иінді ілмектерге май иінді біліктің негізгі журналдарынан 12 арналар арқылы беріледі.

Мұнай рокер білігінің осіне артқы таратқыш білігінің мойынтіректерінен беріледі, оның ортасында сақиналы ойығы бар, ол блоктағы 23 каналдар арқылы, цилиндр қақпағында және қуысты бар рокер білігінің төртінші негізгі тірегінде байланысады. 11 рокер қолының осінде.

Май итергіш ілмектердің осіндегі саңылаулар арқылы итергіш ілмектердің төлкелеріне, содан кейін итергіш өзектердегі арналар мен реттегіш бұрандалар арқылы итергіш өзектердің жоғарғы ұштарына түседі.

Май таратқыш білігінің берілісіне құбыр 8 арқылы беріледі, блоктың алдыңғы жағындағы тесікке басылады, бірінші таратқыш білігінің журналындағы сақиналы ойыққа 9 қосылады.

Тісті беріліс тістеріне бағытталған диаметрі шағын түтіктің шығысынан май ағыны шығады.

Бірінші таратқыш білігінің жұдырығындағы көлденең арна арқылы сол журнал ойығынан май да таратқыш біліктің тартқыш фланеціне түседі.

Май сорғысының жетек тісті доңғалақтары төртінші таратқыш білігінің журналына қосылған блоктағы 6-арнадан шығарылатын май ағынымен майланады, оның да сақиналы ойығы бар.

Цилиндрлердің қабырғалары төменгі шатун басындағы 18-ші саңылаудан лақтырылған ағынның май шашырауымен, бұл тесік иінді біліктің журналындағы арнамен сәйкес келген кезде, сондай-ақ иінді біліктің мойынтіректерінің астынан ағып жатқан маймен майланады.

Барлық басқа бөліктер (клапан - оның өзегі мен соңы, май сорғысының жетек білігі және тұтануды тарату сенсоры, таратқыш білігінің жұдырықшалары) мойынтіректердің саңылауларынан ағып жатқан маймен майланады және қозғалтқыштың қозғалатын бөліктері арқылы шашылады.

Майлау жүйесінің сыйымдылығы 6 литр

Қозғалтқышқа май рокер тұтқаларының қақпағында орналасқан май толтырғыш мойын арқылы құйылады және тығыздағыш резеңке тығыздағышпен жабылады.

Мұнай деңгейі деңгей индикаторының штангасындағы "P" және "O" белгілері арқылы басқарылады.

Мұнай деңгейі «P» және «O» белгілері арасында сақталуы керек.

Автокөліктің орташа жылдамдықтарында (шамамен 50 км/сағ) майлау жүйесіндегі қысым 200–400 кПа (2–4 кгс/см 2) болуы керек.

Суық қозғалтқышта ол 450 кПа (4,5 кгс/см 2) дейін көтерілуі және ыстық ауа райында 150 кПа (1,5 кгс/см 2) дейін төмендеуі мүмкін).

Орташа жылдамдықта 100 кПа (1 кгс/см 2) және төмен бос жүріс кезінде - 50 кПа (0,5) төмен май қысымының төмендеуі кгс / см 2) майлау жүйесіндегі ақауды немесе иінді біліктің және таратқыш білігінің мойынтіректерінің шамадан тыс тозғанын көрсетеді.

Осы жағдайларда қозғалтқыштың одан әрі жұмысы тоқтатылуы керек.

Май қысымы аспап тақтасындағы көрсеткішпен анықталады, оның көрсеткіші май сүзгісінің корпусына бұрандалы.

Сонымен қатар, жүйе майдың апаттық қысымы үшін дабыл шамымен жабдықталған, оның сенсоры сүзгінің түбіндегі тесікке бұрандалы.

Сигнал шамы құралдар тақтасында орналасқан және жүйедегі қысым 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см 2) төмен түскенде қызыл болып жанады.

Сіз жанып тұрған апаттық май қысымы шамы бар көлікті басқаруға болмайды.

Төмен жұмыс жылдамдығында және тежеу ​​кезінде шамның қысқа ғана жануы рұқсат етіледі.

Егер жүйе жұмыс істеп тұрса, айналу жылдамдығы аздап жоғарылағанда шам өшеді.

Жоғарыда көрсетілген мәндерден май қысымы төмендетілген немесе артық бағаланған жағдайда, алдымен сенсорлар мен индикаторлардың жұмысқа жарамдылығын тексеру керек.