Орнатылған Холл сенсоры бар тұтану дистрибьюторы кернеу импульстерін шығарады, оларды қосқыш тұтану катушкасының бастапқы орамындағы ток импульстарына түрлендіреді

Сенсор-таратқыштың белгілі бір қалыпта дұрыс орнатылуын қамтамасыз ету үшін роликтің ойықтары оның осіне қатысты ығысқан

Тарату сенсорын алу

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыруZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

Ұштары мен жоғары вольтты сымдары бар дистрибьютор қақпағын алыңыз.

Вакуум реттегішінің шлангісін алыңыз (Cурет 2).

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

“7” пернесін пайдаланып, төмен вольтты сымды бекітетін гайканы бұрап шығарамыз

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыруZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

“10” пернесін пайдаланып октанды түзеткіштің бекіткіш болттарын бұрап шығарамыз

Дистрибьюторды алып тастаңыз.

Тарату сенсорын кері ретпен орнатыңыз.

Дегенмен жетек білігінің төлкесіндегі ойық ығысқан және сенсорды тек бір позицияға орнатуға болатынын есте сақтаңыз.

Май сорғы жетегі бар дистрибьютор жинағын алу

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

Ұштары мен жоғары вольтты сымдары бар дистрибьютор қақпағын алыңыз.

Бұл позицияда сырғытпаның денеге қатысты орнын есте сақтаймыз немесе белгілейміз.

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыруZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

Ауыстыру сымын дистрибьютордан ажыратыңыз

Шаңсорғыш реттегіш шлангты ажыратыңыз.

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыруZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

“13” пернесін пайдаланып, екі бекіту гайкасын бұрап шығарамыз

Май сорғысының жетегі бар сенсор-таратқыш жинағын қозғалтқыштан алыңыз.

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

Дискінің астына тығыздағыш орнатылған.

Егер иінді біліктің орны өзгеріссіз қалса, тарату сенсорын (белгіге қарама-қарсы сырғытпаны) кері ретпен орнатыңыз, содан кейін тұтану уақытын реттеңіз (қараңыз - ZMZ-402 қозғалтқышының тұтану уақытын реттеу).

Егер иінді біліктің орны өзгерсе, тарату сенсорын келесі ретпен орнатыңыз: бірінші цилиндрдің поршенін TDC-ге жылжытыңыз, сәйкес шкив белгісін цилиндрлер блогындағы индекс шығыңқы жағымен туралаңыз.

Бір уақытта бірінші цилиндрдің екі клапаны да жабылады (ЗМЗ-402 қозғалтқышының клапан саңылауларын реттеу мақаласын қараңыз).

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыруZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

ZMZ-402 қозғалтқышындағы белгі (8-сурет)

UMZ-4215 қозғалтқышындағы белгі (9-сурет)

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

“10” пернесін пайдаланып октанды түзеткіш бұранданы бұрап шығарамыз және тарату сенсорын жетектен ажыратамыз (Cурет 10).

ZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыруZMZ-402 дистрибьютор сенсорын ауыстыру

Жетек білігін 45° бұра отырып (орны 11-суретте көрсетілген), жетекті цилиндрлер блогына орнатыңыз.

Шығыр бастапқы орнына оралады, оның ұясы қозғалтқыштың бойлық осіне параллель болады және роликтің ортасына қатысты сыртқа жылжиды (Cурет 12).

Біз тарату сенсорын орнатамыз және тұтануды реттейміз (ЗМЗ-402 қозғалтқышының тұтану уақытын реттеу мақаласын қараңыз).