2108 карбюраторды бөлшектеу

Карбюраторды жуу және үрлеу қажет болғанда, сондай-ақ ақаулық анықталған жағдайда ғана карбюраторды бөлшектеу қажет.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Соленоидты клапанды бұрап алыңыз.

Жанармай ағынын клапан корпусынан алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және құрастыру

Карбюратор қақпағын бекітетін бес бұранданы шешіп, оны алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Жіңішке бұрағышты немесе сымды пайдаланып, қалқымалардың осін итеріңіз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Остерді және қалтқыларды алып тастаңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Көмірсулар қақпағының тығыздағышын абайлап алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Инелі клапанды бұрап алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Стартер қақпағын бекітетін төрт бұранданы алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Дафрагма қақпағын алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Дафрагманы қақпақтан абайлап ажыратыңыз және диафрагма серіппесін алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Отын сүзгісінің қақпағын алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Тығынды ішіне сүзгі салынғанымен алып тастаңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Егер дроссель иінтірегін алу қажет болса, рычагтың астынан серіппе бар құлыптау шарын алу кезінде осьті абайлап бұрап алыңыз және тұтқаны алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Үдеткіш сорғы инжекторларын бұрауышпен абайлап шешіп, алып тастаңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Үдеткіш сорғы қақпағын бекітетін төрт бұранданы шешіп, оны алыңыз

2108 Карбюраторды бөлшектеу және құрастыру

Үдеткіш сорғысының диафрагмасы мен серіппесін алыңыз

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Қуат үнемдегіш қақпағын бекітетін үш бұранданы алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Эконайзер қақпағын, серіппе мен диафрагманы алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және құрастыру

Бір рет қолданылатын пластикалық тығынды (орнатылған болса) алып тастаңыз және қоспа сапасын (құрамы) реттейтін бұранданы бұрап алыңыз.

Штепсельді штопормен алуға болады.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және құрастыру

Негізгі ауа ағындарымен құрылымдық түрде біріктірілген екі эмульсия түтігін бұрап алыңыз

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Эмульсия түтіктерін алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Эмульсия түтіктерінің ұңғымаларында орнатылған негізгі отын ағындарын бұрап алыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Карбюратор корпусын төңкеріп, негізгі отын ағындарын шайқаңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Сымды бекітетін бұранданы шешіп алыңыз, оның ұшының ілгектерін ақырын басып, қоспаның мөлшерін реттеуге арналған сенсор-бұранданың сапынан сымды алыңыз және қоспа мөлшерін реттейтін бұранданы бұрап алыңыз

Карбюраторды құрастыру

Ағындардың таңбалануы микрометрлер арқылы өлшенетін ағын жылдамдығымен анықталады.

Микрометрлер анықтамалық ағындарға сәйкес реттеледі.

Жанармай ағынының шартты шығыны арнайы әдісті қолдану арқылы анықтамалық ағынмен анықталады.

Ол жұмыс кезінде бақылауға жатпайды.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Қалқыма осьте кептеліссіз еркін айналуы және қалтқы камерасының қабырғаларына тиіп кетпеуі керек.

Олай болмаса, қалқымалыны реттеңіз

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Клапанның инесі розеткада еркін қозғалуы керек.

Клапан орнының қатайту моменті 15 Нм (1,5 кг/м).

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Соленоидты клапанды қатайту моменті 4 Нм (0,4 кгс/м)

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Ағындарды олардағы белгілерге сәйкес орнатыңыз («Карбюраторды калибрлеу деректерін» қараңыз).

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Егер ауа сөндіргіш жетек тетігі алынып тасталса, иінтіректің білігін бұрау алдында оның шеткі бетіне және үстіңгі жіптеріне UG-9 типті тығыздағышты жағыңыз.

2108 Карбюраторды бөлшектеу және жинау

Үдеткіш сорғыны құрастырған кезде, қақпақты бекітетін бұрандаларды бұрап, сорғы жетегінің тұтқасын толығымен төмен басыңыз және осы күйде қақпақты бекіту бұрандаларын қатайтыңыз.

Триггерді реттеңіз және екінші камераны құлыптау механизмінің жұмысын тексеріңіз.