Бөлшектерді ауыстыру үшін беріліс қорабының біліктерін бөлшектейміз

Редуктордың кіріс білігін бөлшектеу және құрастыру

Беріліс қорабының кіріс білігі: 1 - айналма; 2 - шарикті подшипник; 3 - кіріс білігі; 4 - инелі подшипник; 5, 7, 8 - ұстағыш сақина; 6 - шарикті подшипник; 9 - бесінші беріліс; 10 - төртінші беріліс; 11 - инелі подшипник; 12 - төртінші беріліс төлкесі; 13 - синхронизатор сақинасы; 14 - синхронизатор серіппесі; 15 - синхронизатордың гильзасы; 16 - синхронизатордың муфтасы; 17 - синхронизатор серіппесі; 18 - синхронизатор сақинасы; 19 - үшінші беріліс

09432-21300 тартқышты пайдаланып, ілмек сақинасын және шарикті мойынтіректерді алыңыз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Сыртқы сақинаны, ілгек сақинасын, бесінші және төртінші берілістерді, ине мойынтірегін, төртінші беріліс төлкесін, үшінші және төртінші беріліс синхронизаторының сақинасын, бірінші, екінші, үшінші, төртінші беріліс синхронизаторының серіппелерін, үшінші және төртінші беріліс синхронизаторының төлкелерін, үшінші берілістерді алыңыз. және инелік подшипник

Тексеру

Инелі мойынтіректермен жанасатын кіріс білігінің бетінің зақымдалуын немесе тозуын тексеру

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Білік шпинелерінің зақымдалуын немесе тозуын тексеріңіз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Синхронизатордың жеңін жеңге орнатып, оның бірқалыпты қозғалатынына көз жеткізіңіз

Майданың зақымдалуын тексеру

Гильза ұштары беттерінің тозуын тексеру (әрбір беріліспен жанасуда)

Құрастыру

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

09432-33300 арнайы құралын пайдаланып, инелі мойынтіректерді, 3-ші берілістерді, 3-ші және 4-ші беріліс синхронизаторының төлкесін, 1-4-ші беріліс синхронизаторының серіппелерін, 3-ші және 4-ші беріліс синхронизаторының сақинасын, 4-ші беріліс төлкесін, инелік мойынтіректі, төртінші дөңгелекті орнатыңыз. тісті доңғалақтар, шынжыр және шеңбер

Kia Magentis беріліс қорабының білігін күрделі жөндеу және тексеру

09432-21300 арнайы құралды пайдаланып, шарикті мойынтірек пен серіппелі сақинаны орнатыңыз

Редуктордың жетек білігін бөлшектеу және құрастыру

Беріліс қорабының жетек білігі: 1 - шарикті мойынтірек; 2 - жетекті білік; 3 - бірінші берілістің втулкасы; 4 - бірінші берілістің беріліс дөңгелегі; 5 - бірінші және екінші берілістердің синхронизаторы; 6 - екінші беріліс синхронизаторының серіппесі; 7 - екінші беріліс төлкесі; 8 - екінші беріліс беріліс; 9 - кері беріліс; 10 - инелі подшипник; 11 - блоктаушы конустық сақина; 12 - бірінші беріліс синхронизаторының серіппесі; 13 - блоктаушы конустық сақина; 14 - инелі подшипник; 15 - ұстағыш сақина; 16 - инелі подшипник; 17 - бесінші беріліс; 18 - бесінші беріліс синхронизаторының сақинасы; 19 - бесінші беріліс синхронизаторының серіппесі; 20 - кері беріліс синхронизаторының серіппесі; 21 - кері беріліс; 22 - кері берілістің втулкасы; 23 - шарикті подшипник; 24 - ұстағыш сақина; 25 - инелі подшипник; 26 - бесінші беріліс синхронизаторының серіппесі; 27 - бесінші беріліс төлкесі; 28 - төртінші беріліс; 29 - ұстағыш сақина; 30 - үшінші беріліс

Суретте бағыныңқы құралдың құрастыру реті көрсетілген беріліс қорабы білігі

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Тапсырма сақинасын алыңыз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

09432-33000 арнайы құралды пайдаланып, шарикті подшипникті және кері берілістерді алыңыз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Синхронизатордың сақинасын, бесінші беріліс пен кері беріліс синхронизаторының серіппесін, бесінші беріліс пен кері беріліс төлкесін алыңыз

09432-33000 арнайы құралын пайдаланып, синхронизатордың гильзасын және бесінші берілісті алыңыз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

09432-33200 арнайы құралын пайдаланып, 4-ші, 3-ші, 2-ші және бірінші берілістерді бірге алып тастаңыз

Тексеру

Инелі мойынтіректермен жанасатын жетекті біліктің бетінің зақымдануы мен тозуын тексеру

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Білік шпинелерінің зақымдануы мен тозуын тексеріңіз

Инелі мойынтіректі тірек жеңімен және тісті беріліспен білікке орнатамыз.

Подшипниктің шусыз немесе ойнаусыз біркелкі айналуын тексеріңіз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Ине мойынтірегі корпусының зақымдалуын тексеру

Тозу мен зақымдануды тексеруге арналған нүктелер

Синхронизатор сақинасының тістерінің зақымдалуын тексеру

Ішкі беттің зақымдалуын, тозуын немесе ойықтардың зақымдалуын тексеру

Синхронизатордың жеңін жеңге орнатып, оның бірқалыпты қозғалатынына көз жеткізіңіз

Жеңде тозуы мен зақымдалуын тексеру

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Әр беріліспен жанасатын жең ұштары беттерінің тозуын тексеру

Тісті беріліс тістерінің тозуы мен зақымдалуын тексеріңіз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Тісті доңғалақтың конустық бетінің кедір-бұдырын, зақымдалуын және тозуын тексеріңіз

Тісті беріліс тесігінің тозуы мен зақымдалуын тексеріңіз

Құрастыру

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Инелі подшипникті орнату

Бірінші беріліс механизмін орнату

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Құлыптау конустық сақинаны орнату

Синхронизатордың гильзасын және гильзасын орнатыңыз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Құлыптау конустық сақинаны орнату

Екінші беріліс төлкесін және ине мойынтірегін орнату

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

09432-22000 арнайы құралын пайдаланып, екінші және үшінші берілістерді орнатыңыз

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Тапсырма сақинасын орнату

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

4-ші беріліс, 5-ші беріліс төлкесі, ине мойынтірегі, 5-ші беріліс, 5-ші синхронды сақина, синхронды төлке және 5-ші және кері беріліс торын орнату

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

Инелі мойынтіректі, кері беріліс пен жетекті втулканы орнату

Kia Magentis беріліс қорабының біліктерін күрделі жөндеу және тексеру

09432-22000 арнайы құралды пайдаланып, шарикті мойынтірек пен бекіту сақинасын орнатыңыз

Select your language