Соленоидты саптама (0280150560B немесе ZMZ DEKA IA9Z61) - электромагнит принципі бойынша жұмыс істейтін электромеханикалық клапан

Саптама орамына кернеу берілгенде, құлыптау құрылғысының инесімен өзекшені тартатын және жанармайды бүріккіш тесіктерге өткізетін электромагниттік өріс пайда болады.

Инжектордың кіріс арнасында қосымша отын сүзгісі орнатылған.

Инжекторлар тексерілетін ақаулар:

  • - қозғалтқышты қиын іске қосу;
  • - қозғалтқыштың тұрақсыз жұмысы;
  • - бос жүріс жылдамдығы төмен немесе жоғары;
  • - қозғалтқыштағы серпілістер мен ақаулар;
  • - қозғалтқыш қуатының жеткіліксіздігі;
  • - жарқыраған тұтану;
  • - CO және CH мөлшерінің жоғарылауы.

Инжекторды қозғалтқыштан шығармай тексеру

Инжектордың жұмысқа жарамдылығын тексеру үшін тұтануды өшіріп, батареяның теріс терминалын алыңыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Бұрау немесе жұқа бұрауышпен аяқ киімнің серіппелі қысқышын шешіп алыңыз

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Коннекторды инжектордан ажыратыңыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Инжектор терминалдарына омметрді қосу арқылы орамның кедергісін өлшейміз

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Жұмыс инжекторының орамасы қосқыштың орталық және бүйір түйреуіштері арасында 15-16 Ом кедергіге ие болуы керек.

Одан әрі сынақтар қозғалтқыштан алынған саптамада жүргізіледі.

Саптаманы алу

Жанармай жүйесіндегі отын қысымын босатыңыз.

Отты өшіріп, батареяның «теріс» терминалын алып тастаңыз.

Бос жүріс жылдамдығын басқару қосқышын ажыратыңыз.

Біз дроссель құбырынан кіріс ауа құбырын және ауа демпферінің кабелін алып тастаймыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Бұрауышты пайдаланып бос жүріс жылдамдығы реттегішінің төменгі (шығару) шлангіндегі қысқышты босатыңыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Біз қысқышты бұрауышпен босатамыз, картер желдету жүйесінің шлангін шығарамыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Қысқышты бұрауышпен босатыңыз, вакуумдық тежегіш күшейткіш шлангты алыңыз

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Қысқышты бұрауышпен босатыңыз, отын қысымын реттегіш шлангты алыңыз

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

13 кілтін пайдаланып, біз «жер» сымының ұшын қабылдау коллекторының бірінші шпилькасына бекітетін гайканы бұрап шығарамыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Сол сияқты, сымды соңғы қабылдау коллекторының шпилькасынан ажыратыңыз.

Содан кейін 13 кілтпен қабылдау коллекторының шпилькаларының қалған гайкаларын бұрап алып, қабылдағышты алыңыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Бұрауышпен қысқышты босатыңыз

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Жеткізу шлангісін отын рельсінің фитингінен алыңыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Біз қысқышты бұрауышпен босатамыз, картер желдеткіш түтігін бос жүріс жүйесінің құбырынан шығарамыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Біз қысқышты бұрауышпен босатамыз, отын қысымын реттегіштің фитингінен су төгетін түтікті алып тастаймыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

10 кілтінің көмегімен біз отын жолын қабылдау коллекторына бекітетін екі бұранданы бұрап, рельсті алып тастаймыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Аяқ киімнің серіппелі ысырмасын ілмекпен бекітіп, қосқышты инжектордан ажыратыңыз

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Инжекторды коллектордан алу

Саптаманы кері ретпен орнатыңыз.

Қозғалтқыштан алынған инжекторды тексеру

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Батареядан кернеуді қысқа уақытқа қолданғанда, анық шерту естілуі керек.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Саптама фланецінен тығыздағыш манжетті алып тастаймыз және саптаманы қысқышы бар резеңке шлангпен сығылған ауа көзіне қосамыз (манометрі бар компрессор немесе табандық сорғы).

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Саптама бүріккішті керосинге түсіріп, біз оған ауаны 3 кгс / см 2 қысыммен жеткіземіз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Қызмет көрсетілетін саптамада ауа тозаңдатқыштан өтпеуі керек.

Атомизацияның сапасын отын бүріккішімен тексереміз, ол үшін: Инжекторларды алу кезінде сору коллекторларының шпилькаларынан алынған «жерге» сымдарды қосамыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Жаңғақтарды 13 кілтпен қатайту арқылы біз «массамен» сенімді жанасуды қамтамасыз етеміз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Біз отын рельсінің кіріс түтігін саптама фланеціне салып, қысқышты бұрауышпен қатайтамыз.

Ұзындығы кемінде 1 метр болатын екі сымды инжектор терминалдарына қосамыз.

Тұтану өшірілгеніне көз жеткізгеннен кейін біз батареяның «теріс» терминалын қосамыз.

Біз тұтануды қосамыз және жанармай сорғысының жұмысын тоқтатқанша күткеннен кейін тұтануды өшіреміз.

Саптаманы контейнердің үстіне бекітіп, біз сымдарды батарея терминалдарына қысқа уақытқа қосамыз.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Саптама майда тозаңдатылған отынның конустық алауын беруі керек.

Газель автомобилінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Саптама жұмыс істемесе, сымдардың полярлығын өзгертіңіз.

Біз саптамаға кернеу беру арқылы отын желісіндегі қысымды босатамыз. Бензинді қолайлы контейнерге құйыңыз

Ақаулы инжекторды ауыстырыңыз.

Біз барлық бөлшектерді кері тәртіпте орнатамыз.