Соленоидты саптама (0280150560В немесе ZMZ DEKA IA9Z61) - электромагнит принципі бойынша жұмыс істейтін электромеханикалық клапан

Саптама орамына кернеу берілгенде, құлыптау құрылғысының инесімен бірге өзекті тартатын және жанармайды бүріккіш тесіктерге өткізетін электромагниттік өріс пайда болады.

Инжектор кірісіне қосымша отын сүзгісі орнатылған.

Инжекторлар тексерілетін ақаулар:

  • - қозғалтқышты іске қосу қиындығы;
  • - қозғалтқыштың тұрақсыз жұмысы;
  • - бос жүріс жылдамдығы азайған немесе жоғарылаған;
  • - қозғалтқыштың серпілу және түсуі;
  • - қозғалтқыш қуаты жеткіліксіз;
  • - жану;
  • - CO және CH мөлшерінің жоғарылауы.

Инжекторды қозғалтқыштан шығармай тексеру

Инжектордың жұмысын тексеру үшін тұтануды өшіріп, батареяның теріс терминалын алып тастаңыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Аяқ киімнің серіппелі қыстырғышын бұрауышпен немесе жұқа бұрауышпен шешіңіз

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Қосқышты инжектордан ажыратыңыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Инжектор терминалдарына омметрді жалғап, ораманың кедергісін өлшейміз

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Жұмыс істейтін инжектордың орамасының коннектордың орталық және бүйір түйреуіштері арасында 15–16 Ом кедергісі болуы керек

Қосымша сынақтар қозғалтқыштан алынған саптамада орындалады.

Саптаманы алу

Жанармай жүйесіндегі отын қысымын босатыңыз.

Отты өшіріп, батареяның "теріс" терминалын алып тастаңыз.

Бос жүріс жылдамдығы реттегішінің қосқышын ажыратыңыз.

Ауа беру құбырын және ауа демпферінің кабелін дроссель құбырынан алыңыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Бос жүріс жылдамдығы реттегішінің төменгі (шығару) түтігінің қысқышын бұрауышпен босатыңыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Қысқышты бұрауышпен босатамыз, картер желдету жүйесінің шлангісін шығарамыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Қысқышты бұрауышпен босатыңыз, вакуумдық тежегішті күшейткіш шлангты алыңыз

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Қысқышты бұрауышпен босатыңыз, отын қысымын реттегіш шлангты алыңыз

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

13 пернесін пайдаланып жерге сымның ұшын бірінші қабылдау коллекторының шпилькасына бекітетін гайканы бұрап алыңыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Сол сияқты, сымды соңғы сорғыш коллекторынан ажыратыңыз.

Содан кейін 13 кілтпен қабылдау коллекторының шпилькаларының қалған гайкаларын бұрап алып, қабылдағышты алыңыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқышының форсункаларын тексеру және ауыстыру

Қысқышты бұрауышпен босатыңыз

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Жеткізу шлангісін отын рельсінің фитингінен алыңыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Қысқышты бұрауышпен босатамыз, картер желдеткіш түтігін бос жұмыс істейтін жүйе құбырынан шығарамыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Қысқышты бұрауышпен босатыңыз, отын қысымын реттегіштің фитингінен су төгетін түтікті алыңыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

10 кілтін пайдаланып, отын жолын қабылдау коллекторына бекітетін екі бұранданы бұрап, рельсті алып тастаймыз

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Блоктың серіппелі ысырмасын ілмекпен шығарып, қосқышты саптамадан ажыратыңыз

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Саптаманы коллектордан алыңыз

Саптаманы кері ретпен орнатыңыз

Қозғалтқыштан шығарылған инжекторды тексеру

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Кернеу батареядан қысқа уақытқа берілгенде, анық шерту естіледі.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Саптама фланецінен нығыздаушы жағаны алып тастаңыз және саптаманы қысқышы бар резеңке шлангпен сығылған ауа көзіне қосыңыз (манометрі бар компрессор немесе табан сорғы).

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Сапалы бүріккішті керосинге түсіріп, біз ауаны 3 кгс/см 2 қысымымен береміз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Жұмыс істейтін саптама үшін ауа тозаңдатқыштан өтпеуі керек.

Біз жанармай инжекторы арқылы тозаңдату сапасын тексереміз, ол үшін: Инжекторларды алу кезінде сору коллекторларынан алынған «жерге» сымдарды қосамыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Жаңғақтарды 13 кілтпен қатайту арқылы біз жерге сwidthмді жанасуды қамтамасыз етеміз

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Отын рельсінің құятын түтігін саптама фланеціне қойып, қысқышты бұрауышпен қатайтамыз

Ұзындығы кемінде екі сымды қосамыз 1 метр.

Оттың өшірілгwidthне көз жеткізгеннен кейін, батареяның «теріс» терминалын қосамыз.

Отты қосыңыз және жанармай сорғысының жұмысын тоқтатқанша күткеннен кейін тұтануды өшіріңіз.

Саптаманы контейнерге бекітіп, сымдарды батарея терминалдарына қысқа уақытқа қосамыз.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Саптама майда тозаңдатылған отынның конустық ағынын шығаруы керек.

Газель автокөлігінің қозғалтқыш инжекторларын тексеру және ауыстыру

Егер саптама жұмыс істемесе, сымдардың полярлығын өзгертіңіз.

Инжекторға кернеу беру арқылы жанармай құбырындағы қысымды босатыңыз. Бензинді қолайлы ыдысқа құйыңыз

Ақаулы саптаманы ауыстырамыз.

Барлық бөліктерді кері ретпен орнатыңыз.