Цилиндрлердің қабылдау құбырларында төрт отын инжекторы орнатылған. Инжекторлар басқару блогының сигналы бойынша ашылады, қозғалтқыштың жұмыс циклдеріне сәйкес отын айдайды.

Инжектор орамасына қолданылатын басқару импульсінің ұзақтығы цилиндрге түсетін отын мөлшерін белгілейді және қозғалтқыштың жұмыс режиміне байланысты.

Іске қосу режимінде және таратқыш білік позициясының сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында саптамалар жұппен жұмыс істейді (1 және 4 немесе 2 және 3), иінді біліктің әрбір жарты айналымы арқылы кезекпен бензинді айдайды.

Электромагниттік саптама (02801505606 немесе «ZMZ DEKA IA9Z61») - электромагнит принципі бойынша жұмыс істейтін электромеханикалық клапан.

Саптама орамына кернеу берілгенде, құлыптау құрылғысының инесімен өзекшені тартатын және жанармайды бүріккіш тесіктерге өткізетін электромагниттік өріс пайда болады.

Инжектордың кіріс арнасында қосымша отын сүзгісі орнатылған.

Инжектор сынағы

Инжектордың денсаулығын тексеру үшін тұтануды өшіріп, батареяның «теріс» терминалын алып тастаңыз.

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

Бұрауышпен немесе жұқа бұрауышпен аяқ киімнің серіппелі қысқышын шешіп алыңыз.

Коннекторды инжектордан ажыратыңыз.

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

Саптаманың қысқыштарына омметрді қосу арқылы оның орамасының кедергісін өлшейміз.

Жұмыс инжекторының орамасы қосқыштың орталық және бүйір түйреуіштері арасында 15-16 Ом кедергіге ие болуы керек.

Одан әрі сынақтар қозғалтқыштан алынған саптамада жүргізіледі.

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

Батареядан кернеуді қысқа уақытқа қолданғанда, анық шерту естілуі керек.

Саптама фланецінен тығыздағыш манжетті алып тастаймыз және саптаманы қысқышы бар резеңке шлангпен сығылған ауа көзіне қосамыз (манометрі бар компрессор немесе табандық сорғы).

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

Саптама бүріккішті керосинге түсіріп, біз оған ауаны 3 кгс / см2 қысыммен жеткіземіз.

Қызмет көрсетілетін саптамада ауа тозаңдатқыштан өтпеуі керек.

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

Біз инжекторларды алу кезінде қабылдау коллекторының шпилькаларынан алынған «жерге» сымдарды қосамыз.

Жаңғақтарды қатайтқаннан кейін, 13 кілтімен біз жермен байланысын қатайтамыз.

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

Біз отын рельсінің кіріс түтігін саптама фланеціне салып, қысқышты бұрауышпен бекітеміз.

Ұзындығы кемінде 1 метр болатын екі сымды инжектор терминалдарына қосамыз.

Тұтану өшірілгеніне көз жеткізгеннен кейін біз батареяның «теріс» терминалын қосамыз.

Біз тұтануды қосамыз және жанармай сорғысының жұмысын тоқтатқанша күткеннен кейін тұтануды өшіреміз.

Саптаманы контейнердің үстіне бекітіп, біз сымдарды батарея терминалдарына қысқа уақытқа қосамыз

ЗМЗ-406 саптамасының жұмысын тексеру

Саптама майда тозаңдатылған отынның конустық алауын беруі керек.

Саптама жұмыс істемесе, сымдардың полярлығын өзгертіңіз.

Біз саптамаға кернеу беру арқылы отын желісіндегі қысымды босатамыз. Бензинді қолайлы контейнерге ағызыңыз.

Ақаулы инжекторды ауыстырыңыз.