ЕБУ є центральним пристроєм системи керування двигуном

Блок закріплений на задній стінці майданчика акумулятора.

ЕБУ є міні-комп'ютером спеціального призначення, до його складу входять оперативний запам'ятовуючий пристрій — ОЗУ та програмований постійний запам'ятовуючий пристрій — ППЗУ.

ОЗУ служить для тимчасового зберігання поточної інформації про роботу двигуна (вимірюваних параметрів) та розрахункових даних, В ОЗУ записуються також коди несправностей.

Ця пам'ять енергозалежна, тобто при припиненні електричного живлення (відключення акумуляторної батареї або від'єднання від ЕБУ джгута проводів) її вміст стирається.

ППЗУ зберігає програму керування двигуном, яка містить послідовність робочих команд (алгоритмів) та калібрувальних даних (налаштувань).

ППЗУ визначає найважливіші параметри роботи двигуна: характер зміни моменту та потужності, витрата палива, кут випередження запалення, склад відпрацьованих газів тощо. >

ЕБУ отримує інформацію від датчиків системи управління, вимикача та датчика тиску холодоагенту кондиціонера, датчика тиску гідропідсилювача керма, а також управляє виконавчими пристроями, такими як паливний насос, форсунки, котушки (котушка-двигун К7М) запалювання, регулятор холостого ходу, електромагнітний клапан продування адсорбера, електровентилятор системи охолодження, сигналізатор перегріву двигуна, електромагнітна муфта компресора кондиціонера, та різними реле системи.

При включенні запалення ЕБУ видає керуючий сигнал на головне реле, а при вимкненні запалювання — затримує вимкнення головного реле на час, необхідний для підготовки до наступного включення (для завершення обчислень, встановлення регулятора холостого ходу, керування електровентилятором системи охолодження).

ЕБУ також виконує діагностичні функції системи керування двигуном (бортова система діагностики).

ЕБУ визначає наявність несправностей елементів системи управління та зберігає у своїй пам'яті коди несправностей.

При виявленні несправності, щоб уникнути негативних наслідків (прогорання поршнів через детонацію, пошкодження каталітичного нейтралізатора у разі виникнення пропусків займання паливоповітряної суміші, перевищення граничних значень по токсичності відпрацьованих газів тощо), ЕБУ включає сигналізатор несправності в комбінації переводить систему на аварійні режими роботи.

Сутність їх полягає в тому, що при виході з ладу будь-якого датчика або його ланцюга ЕБУ для керування двигуном застосовує заміщувальні дані, що зберігаються в ППЗУ.

При включенні запалювання ЕБУ активує систему управління:

- включає паливний насос для створення необхідного тиску в паливній рампі та обробляє сигнали датчиків температури охолоджувальної рідини та положення дросельної заслінки для розрахунку складу паливоповітряної суміші при пуску двигуна.

Якщо протягом цього часу провертання колінчастого валу стартером не почалося, ЕБУ через 2 секунди вимикає паливний насос і знову вмикає його після початку провертання.

Під час роботи двигуна ЕБУ обробляє інформацію датчиків:

- положення колінчастого валу, положення дросельної заслінки, температури охолоджуючої рідини, абсолютного тиску повітря, температури повітря на впуску, швидкості автомобіля (на автомобілі без АБС), швидкості обертання коліс (на автомобілі з АБС), концентрації кисню.

ЕБУ в залежності від режиму роботи двигуна управляє роботою форсунок, котушок запалювання, регулятора холостого ходу, клапана продування адсорбера, вентилятора системи охолодження двигуна.

При включенні кондиціонера ЕБУ збільшує частоту обертання колінчастого валу двигуна на холостому ходу і подає сигнал на включення муфти компресора кондиціонера.

Кут випередження запалювання ЕБУ розраховує в залежності від частоти обертання колінчастого валу двигуна, навантаження на двигун і температури охолоджуючої рідини.

Склад суміші регулюється тривалістю керуючого імпульсу, що подається на форсунки — чим довший імпульс, тим більше подача палива, і навпаки.

У нормальних умовах роботи двигуна впорскування палива проводиться по черзі, у кожний циліндр у момент початку такту впуску.

Для цього ЕБУ використовує інформацію від датчика положення колінчастого валу, який визначає ВМТ поршнів 1-го та 4-го, а також 2-го та 3-го циліндрів.

У системі відсутній датчик положення розподільного валу (датчик фаз).

Тому, щоб визначити, в якому з двох циліндрів потрібно впорскувати паливо, ЕБУ використовує наступний алгоритм.

При кожній зупинці двигуна в пам'яті ЕБУ фіксується остання задіяна форсунка, і при повторному пуску двигуна команда спочатку подається на цю форсунку.

Якщо топливо впорскується в циліндр не в момент початку такту впуску, ЕБУ включає програму перевірки і визначає потрібний порядок упорскування палива в циліндри.

При відсутності сигналу з датчика положення колінчастого валу (вал не обертається або несправний датчик та його ланцюги) ЕБУ відключає подачу палива в циліндри.

Подача палива вимикається і при вимкненні запалювання, що запобігає самозайманню суміші в циліндрах двигуна.

Під час гальмування двигуном (при включеній передачі та зчепленні), коли дросельна заслінка повністю закрита, а частота обертання колінчастого валу двигуна велика, упорскування палива не проводиться для зниження токсичності газів, що відпрацювали.

При падінні напруги в бортовій мережі автомобіля ЕБУ збільшує час накопичення енергії в котушках запалювання (для надійного запалювання паливної суміші) та тривалість імпульсу упорскування (для компенсації збільшення часу відкриття форсунки).

При збільшенні напруги в бортовій мережі час накопичення енергії в котушках запалення і тривалість імпульсу, що подається на форсунки, зменшуються.

ЕБУ управляє включенням електровентилятора системи охолодження (через реле) залежно від температури двигуна, частоти обертання колінчастого валу та роботи кондиціонера (якщо він встановлений).

Електровентилятор системи охолодження включається, якщо температура рідини, що охолоджує, перевищить допустиме значення.

Зняття контролера ЕСУД

Зняття контролера ЕСУД: 1 – кронштейн; 2 - колодка джгута дротів до контролера; 3 – контролер; 4 - гайки кріплення контролера

Встановлюємо автомобіль для виконання роботи.

Блок ЕСУД знімаємо для заміни або при виконанні операцій з ремонту автомобіля, пов'язаних з можливістю завдання шкоди електронним компонентам блоку (наприклад, при сушінні автомобіля в сушильній камері після фарбування тощо).

Від'єднуємо клему дроту від «мінусового» виведення акумулятора.

Головкою на 10 відвертаємо болт кріплення, від'єднуємо кронштейн 1 і відводимо його убік.

Від'єднуємо колодку 2 джгута проводів від контролера 3 ЕСУД.

Головкою на 10 відвертаємо гайки 4 і знімаємо контролер ЕСУД.

Установка

Встановити контролер 3, ЕСУД на автомобіль, встановити і затягнути гайки 4. Момент затяжки гайок 8 Нм (0,8 кгс.м) (змінна головка 10, подовжувач, вороток, ключ моментний).

Приєднати колодку 2 джгута проводів до контролера ЕСУД.

Встановити кронштейн 1, встановити та затягнути болт кріплення кронштейна (змінна головка 10, подовжувач, вороток).

Приєднати клему дроту "маси" до акумуляторної батареї.

Призначення контактів ЕБУ ЕСУД

Контакт. Призначення

 1. Керування котушкою запалювання циліндрів 2-3
 2. Не використовується
 3. «Маса»
 4. Керування електромагнітним клапаном продувки адсорбера
 5. Не використовується
 6. Не використовується
 7. Не використовується
 8. Керуючий сигнал «-» на реле малої швидкості вентилятора системи охолодження двигуна
 9. Сигнальна лампа аварійної температури рідини, що охолоджує
 10. Керуючий сигнал «-» на реле компресора кондиціонера
 11. Сигнал витрати пального
 12. Керуючий сигнал 1 на регулятор холостого ходу
 13. Сигнал датчика температури охолоджувальної рідини
 14. Не використовується
 15. «Маса» датчика абсолютного тиску
 16. Сигнал датчика абсолютного тиску
 17. Не використовується
 18. Сигнал датчика тиску холодоагенту
 19. Екран датчика детонації
 20. Сигнал «+» датчика детонації
 21. Не використовується
 22. Не використовується
 23. Не використовується
 24. Сигнал частоти обертання колінчастого валу двигуна
 25. Не використовується
 26. Діагностичний роз'єм лінія L
 27. Не використовується
 28. «Маса»
 29. «+» після вимикача запалювання
 30. «+» акумуляторної батареї
 31. Не використовується
 32. Керування котушкою запалювання циліндрів 1-4
 33. «Маса»
 34. Управління сигнальної лампи несправності системи зниження токсичності
 35. Не використовується
 36. Не використовується
 37. Не використовується
 38. Керуючий сигнал «-» на реле великої швидкості вентилятора системи охолодження двигуна
 39. Керуючий сигнал «-» на обмотку реле виконавчих пристроїв
 40. Не використовується
 41. Керуючий сигнал 2 на регулятор холостого ходу
 42. Керуючий сигнал 3 на регулятор холостого ходу
 43. Сигнал «+» датчика положення дросельної заслінки
 44. Сигнал нижнього кисневого датчика
 45. Сигнал верхнього кисневого датчика
 46. Сигнал запиту на увімкнення кондиціонера
 47. Не використовується
 48. Не використовується
 49. Сигнал "+" датчика температури повітря
 50. Не використовується
 51. Не використовується
 52. Не використовується
 53. Сигнал швидкості руху автомобіля
 54. Сигнал частоти обертання колінчастого валу двигуна
 55. Не використовується
 56. Діагностичний роз'єм лінія K
 57. Не використовується
 58. Сигнал системи електронного протиугінного блокування запуску двигуна
 59. Керуючий сигнал "-" на форсунку циліндра № 1
 60. Керуючий сигнал "-" на форсунку циліндра № 3
 61. Не використовується
 62. Не використовується
 63. Керуючий сигнал "-" на елемент підігріву верхнього кисневого датчика
 64. Не використовується
 65. Керуючий сигнал "-" на елемент підігріву нижнього кисневого датчика
 66. "+" після реле виконавчих пристроїв
 67. Не використовується
 68. Керуючий сигнал "-" на обмотку реле паливного насоса
 69. Не використовується
 70. Сигнал на тахометр
 71. Не використовується
 72. Керуючий сигнал 4 на регулятор холостого ходу
 73. "-" датчика температури охолоджуючої рідини
 74. "+" датчика положення дросельної заслінки
 75. "-" датчика положення дросельної заслінки
 76. "Маса" нижнього кисневого датчика
 77. "-" датчика температури повітря
 78. "+" датчика абсолютного тиску
 79. "-" датчика детонації
 80. "Маса" верхнього кисневого датчика
 81. Не використовується
 82. "-" датчика тиску холодоагенту
 83. "+" датчика тиску холодоагенту
 84. Не використовується
 85. Сигнал датчика тиску в системі гідропідсилювача рульового керування
 86. Не використовується
 87. Не використовується
 88. Не використовується
 89. керівний сигнал "-" на форсунку циліндра № 4
 90. керівний сигнал "-" на форсунку циліндра № 2

Заміна, програмування або перепрограмування ЕБУ

При заміні ЕБУ ЕСУД необхідно виконати програмування нового ЕБУ.

ЕБУ програмується за допомогою програматора ПБ, згідно з інструкцією з експлуатації, що додається до програматора.

Після виконання процедури програмування/перепрограмування ЕБУ необхідно запустити, потім зупинити двигун (щоб ініціалізувати ЕБУ) та почекати 30 секунд, потім знову включити "запалювання" та за допомогою діагностичного приладу виконати наступні операції:

 • - записати VIN-код автомобіля на згадку про ЕБУ - для цього на діагностичному приладі вибрати режим "Доп. випробування" – "Ідентифікаційний номер (VIN)";
 • - після програмування або перепрограмування ЕБУ ЕСУД у пам'яті інших ЕБУ можуть з'явитися збережені несправності, тому необхідно видалити інформацію про несправності з пам'яті цих ЕБУ;
 • - виконати необхідні програмування (програмування крутного моменту колінчастого валу двигуна та параметрів адаптивної корекції складу робочої суміші).

Конфігурування ЕБУ ЕСУД

ЕБУ самоконфігурується автоматично залежно від наявності датчиків та/або опційного обладнання, що є на автомобілі.

LC001 Тип зв'язку для передачі інформації про швидкість автомобіля

→ Мультиплексна мережа

LC003 Верхній кисневий датчик

→ 1 провід

LC004 Нижній кисневий датчик

→ С

LC005 Тип коробки передач

 • → АКП
 • → МКП

LC008 Фазорегулятор розподільного валу

→ БЕЗ

LC032 Зчитування конфігурації: кондиціонер

 • →С
 • → БЕЗ

LC075 Зв'язок ЕБУ АБС з ЕБУ системи упорскування

→ БЕЗ

LC077 Система електронного протиугінного блокування запуску двигуна

→ТИП № 3

LC078 Управління електровентиляторами системи охолодження при працюючому двигуні

→ С

LC079 Сигнальна лампа бортової системи діагностики БСД

→ С

LC080 Табло перемикання передач

→ БЕЗ

LC090 Паливний насос малої продуктивності

→ БЕЗ

LC095 Надходження інформації про роботу холодильного контуру кондиціонера в ЕБУ системи упорскування

→ С

LC105 Вітрове скло з електрообігрівом

→ БЕЗ

LC138 Компресор постійної холодопродуктивності

→ БЕЗ

LC140 Котушка запалювання пальчикового типу

 • →С
 • → БЕЗ

LC152 Розмикаючий контакт вимикача стоп-сигналу

→ БЕЗ

LC168 Нагрівальний елемент опалення салону

→ БЕЗ

LC176 Висновок DF

→ БЕЗ

Таблиця кодів несправностей

Код - Опис

 • DF001 Ланцюг датчика температури охолоджуючої рідини
 • DF002 Ланцюг датчика температури повітря
 • DF022 Ланцюг сигнальної лампи бортової системи діагностики
 • DF023 Ланцюг сигнальної лампи аварійної температури охолоджувальної рідини
 • DF038 ЕБУ
 • DF040 Ланцюг форсунки циліндра № 1
 • DF041 Ланцюг форсунки циліндра № 2
 • DF042 Ланцюг форсунки циліндра № 3
 • DF043 Ланцюг форсунки циліндра № 4
 • DF081 Ланцюг електромагнітного клапана продування адсорбера
 • DF082 Ланцюг підігріву верхнього кисні одного датчика
 • DF083 Ланцюг підігріву нижнього кисневого датчика
 • DF084 Ланцюг керування реле виконавчих пристроїв
 • DF091 Інформація про швидкість руху автомобіля
 • DF092 Ланцюг верхнього кисневого датчика
 • DF093 Ланцюг нижнього кисневого датчика
 • DF123 Перепустки займання суміші, що призводять до збільшення вмісту токсичних речовин у відпрацьованих газах
 • DF124 Перепустки займання суміші, що призводять до виходу з ладу каталітичного нейтралізатора
 • DF232 Ланцюг датчика тиску холодоагенту
 • DF328 Ланцюг датчика положення дросельної заслінки
 • DF330 Ланцюг датчика детонації
 • DF336 Ланцюг датчика положення та частоти обертання колінчастого валу двигуна
 • DF352 Ланцюг системи електронного протиугінного блокування запуску двигуна
 • DF353 Ланцюг датчика абсолютного тиску
 • DF360 Ланцюг регулювання холостого ходу
 • DF361 Ланцюг котушки запалювання циліндрів № 1 та № 4
 • DF362 Ланцюг котушок запалювання циліндрів № 2 та № 3
 • DF378 Зв'язок ЕБУ АБС з ЕБУ системи упорскування
 • DF390 Порушення роботи кисневого датчика
 • DF394 Порушення роботи каталітичного нейтралізатора
 • DF514 Ланцюг реле паливного насоса
 • DF524 Вихідна напруга реле виконавчих пристроїв
 • DF587 Напруга живлення + 5 В датчиків