У цій статті описано процедуру діагностики, що застосовується для електронного блоку керування (ЕБУ) EMS 31.32 електронної системи керування двигунами (ЕСУД) К7М та К4М

Необхідне діагностичне обладнання та прилади:

 • - діагностичний прилад ДСТ-12 (прошивка RF90);
 • - мультиметр;
 • - контактна плата Ele. 1497;
 • – універсальна контактна плата Ele. 1681.

Контактна плата Ele. 1497 або універсальна контактна плата Ele. 1681 необхідно використовувати, якщо дані, отримані за допомогою діагностичного приладу, потребують перевірки електричних кіл.

Перевірки з використанням контактної плати Ele. 1497 або Ele. 1681 повинні виконуватися лише при вимкненій акумуляторі.

Контактні плати призначені для використання лише з мультиметром. Заборонено підключати джерело живлення напругою 12 В до точок, що перевіряються.

Загальні вказівки під час проведення діагностики

Для діагностики ЕСУД необхідно підключити діагностичний прилад, включити "запалювання" та виконати необхідні операції (перевірка наявності несправностей, контроль відповідності даних, що передаються контролером).

Перевірка кодів несправностей

Несправності визначаються як "поточні" (активні в даний момент) або як "збережені" (непостійні, тобто які з'явилися за певних умов і потім зникли або продовжують мати місце, але не виявляються в поточних умовах).

Стан несправності ("поточна несправність" або "збережена несправність") відображається на діагностичному приладі і повинен враховуватися без впливу на елементи ЕСУД.

Для "поточної" несправності діагностику проводити відповідно до процедури, наведеної в розділі "Інтерпретація несправностей".

Для "збереженої" несправності діагностику проводити відповідно до процедури, наведеної у статті - Інтерпретація станів, команд, параметрів при діагностиці ЕСУД Лада Ларгус

Якщо несправність підтверджується після виконання операцій, наведених у підрозділі "Вказівки", несправність визнається поточною.

Діагностику проводити відповідно до процедури, наведеної у статті - Інтерпретація станів, команд, параметрів при діагностиці ЕСУД Лада Ларгус

Якщо несправність не підтверджується, необхідно перевірити:

 • - електричні ланцюги, що стосуються несправного пристрою ЕСУД;
 • - роз'єм цих ланцюгів (на відсутність слідів окислення, деформації контактів і т. д.);
 • - опір несправного пристрою;
 • - стан проводів (чи є оплавлена або порушена ізоляція, сліди перегинів тощо).

Контроль відповідності даних, що передаються ЕБУ ЕСУД

Метою контролю відповідності є перевірка даних, що відображаються діагностичним приладом (станів і параметрів системи), які знаходяться за межами допуску і при цьому не призводять до появи кодів несправностей.

Отже, цей етап дозволяє:

 • - виконати діагностику таких несправностей, які не призводять до появи коду несправності, однак можуть відповідати скарзі власника;
 • - перевірити працездатність системи та переконатися, що несправність після ремонту не з'явиться знову.

У цьому розділі подано діагностику станів та параметрів, а також умови її проведення.

Якщо стан не відповідає нормі або якщо параметр знаходиться за межами допуску, див. відповідні позиції діагностики.

Скарги власника - Алгоритм пошуку несправностей (АПН)

Якщо під час перевірки за допомогою діагностичного приладу несправностей не виявлено, але несправність за скаргою власника зберігається, то для усунення несправності слід використовувати відповідну АПН.

Загальна схема виконання діагностики

Загальна схема виконання діагностики наведена на малюнку 1

Попередні перевірки

При проведенні діагностики, ремонту або пошуку причини несправності завжди необхідно ретельно оглянути підкапотний простір.

Всі вакуумні шланги необхідно перевірити на відсутність перетискання, порізів або від'єднання.

Всю електропроводку, розташовану в підкапотному просторі, необхідно перевірити на надійність з'єднань, відсутність обгорілих, перетертих або деформованих проводів, відсутність контакту проводів з гострими кромками або випускним колектором.

Перевірити контакти проводів заземлення на відсутність забруднення та надійність з'єднання з масою.

Перевірити джгути проводів на відсутність пошкоджень. Перевірити цілісність ізоляції проводів.

Перевірити контакти роз'ємів та колодок джгутів проводів на відсутність деформації та окислення.

Перевірка джгутів проводів та елементів системи

Пошук несправностей, які мають непостійний характер, необхідно починати з перевірки проблемних електричних кіл.

Під час перевірки електричних кіл необхідно звертати увагу на наступне:

 • - клеми надійно обтиснуті на дроті, але дроти не перетиснуті;
 • - клеми надійно зафіксовані в колодці;
 • - клеми не деформовані;
 • - на клемах відсутня бруд, волога, сліди корозії;
 • - корпус колодки не містить слідів пошкоджень (тріщини, деформації, оплавлення);
 • - клеми забезпечують надійне з'єднання, клеми не втоплені в колодці;
 • - відсутні пошкодження ізоляції у проводах;
 • - відсутні злами проводів усередині ізоляції.

При появі непостійних несправностей завжди необхідно перевіряти цілісність ланцюгів маси системи керування двигуном.

Необхідно переконатися, що клеми маси надійно закріплені на кузові автомобіля, клеми проводів живлення та маси надійно закріплені на акумуляторній батареї.

При включеному запалюванні, а потім на заведеному автомобілі необхідно поворушити дроти, починаючи від роз'ємів, вздовж усієї траси джгута, контролюючи параметри роботи системи керування двигуном за допомогою діагностичного приладу.

Під час перевірки опору ланцюга спочатку перевірити цілісність всього ланцюга, потім по окремих ділянках. Втрата цілісності електричного ланцюга може бути спричинена такими причинами:

 • - від'єднання колодки джгута;
 • - слабке з'єднання колодки джгута;
 • - забруднення, окислення, корозія контактів;
 • - деформація контактів;
 • - пошкодження дроту.

Визначити, чи немає замикання в ланцюгу на масу або на бортову мережу.

У разі виявлення несправності у джгуті проводів усунути її або замінити джгут проводів.

Заходи безпеки

При роботі на автомобілі необхідно дотримуватися таких вимог:

Перед демонтажем контролера необхідно від'єднати провід "маси" від акумуляторної батареї.

Не допускається пуск двигуна без надійного підключення акумулятора.

Не допускається вимкнення акумулятора від бортової мережі при працюючому двигуні.

Під час заряджання акумулятор повинен бути вимкнений від бортової мережі.

Необхідно контролювати надійність контактів джгутів проводів та підтримувати чистоту клем акумуляторної батареї.

Конструкція колодок джгутів проводів передбачає їх з'єднання з частиною у відповідь тільки за певної орієнтації.

При правильній орієнтації з'єднання колодки джгута з частиною у відповідь виконується без зусилля. З'єднання з неправильною орієнтацією колодки може призвести до виходу з ладу колодки, модуля або іншого елемента системи.

Не допускається з'єднання або роз'єднання колодок елементів ЕСУД під час увімкненого запалювання.

Перед проведенням електрозварювальних робіт необхідно від'єднати дроти від акумуляторної батареї та колодку від контролера.

Для виключення корозії контактів при миття двигуна струменем води під тиском не спрямовувати розпилювач на елементи системи.

Вимірювання напруги виконувати за допомогою цифрового вольтметра з номінальним внутрішнім опором понад 10 МОм.

Для запобігання пошкодженням електростатичним розрядом елементів електроніки забороняється розбирати металевий корпус контролера та торкатися штекерів роз'єму.

Всі роботи з елементами паливної системи проводити в захисних рукавичках.

При від'єднанні паливопроводів вжити заходів щодо виключення протоки палива. Отвори паливопроводів закрити, використовуючи штатні заглушки

Робота системи

Особливості системи розподіленого упорскування палива:

90-канальний ЕБУ "EMS 31.32" управляє системами упорскування палива та запалювання.

У системі відсутній датчик положення розподільного валу.

Тому синхронізація роботи системи з робочим процесом двигуна здійснюється програмним способом за сигналом датчика положення колінчастого валу. Упорскування палива здійснюється послідовно-паралельно відповідно до порядку роботи циліндрів.

Режим холостого ходу коригується залежно від:

 • - стану системи кондиціювання (працює кондиціонер чи ні);
 • - роботи системи гідропідсилювача рульового керування;
 • - навантаження на бортову мережу.

Ступінь циклічного відкриття (СЦО) електромагнітного клапана продування адсорбера залежить від частоти обертання колінчастого валу та умов роботи двигуна.

Використання двох кисневих датчиків, встановлених перед та після каталітичного нейтралізатора.

Автоматичне конфігурування для роботи кондиціонера шляхом обміну сигналами між ЕБУ. Зміна конфігурації неможлива (у тому числі за допомогою діагностичного приладу).

Система електронної протидіїгонного блокування запуску двигуна

Автомобілі оснащені системою електронного протиугінного блокування запуску двигуна. Для роботи ЕБУ ЕСУД необхідно ввести код системи електронного протиугінного блокування запуску двигуна.

Заміна ЕБУ ЕСУД

ЕБУ ЕСУД поставляються без введеного коду системи електронного протиугінного блокування запуску двигуна.

При заміні ЕБУ в новий блок необхідно ввести цей код, потім переконатися у працездатності системи електронного протиугінного блокування запуску двигуна.

Для введення коду необхідно ввімкнути запалення на кілька секунд, а потім вимкнути його.

ЕБУ ЕСУД зберігає код протиугінного блокування запуску двигуна протягом усього терміну служби.

У цій системі відсутній код розблокування.

Забороняється проводити перевірки за допомогою ЕБУ, взятих зі складу або з іншого автомобіля, які підлягають поверненню. Коди, введені в ці ЕБУ, неможливо видалити.

Перевірка стану ЕБУ ЕСУД (код введений або не введений)

Перевірити за допомогою діагностичного приладу стан ЕБУ:

 • - підключити діагностичний пристрій до діагностичного роз'єму;
 • - увімкнути запалювання;
 • - вибрати на діагностичному приладі: режим "Параметри" - "Загальний перегляд".

Якщо стан ET341 "Код системи електронного протиугінного блокування запуску двигуна введений" відображається як "НІ", це свідчить про те, що в ЕБУ ЕСУД код не введений.

Якщо стан ET003 "Система електронного протиугінного блокування запуску двигуна" має характеристику "АКТИВНО", то запуск двигуна неможливий.

Керування холодильним контуром системи автоматичного керування кліматичною установкою (САУКУ)

Роботу холодильного контуру САУКУ забезпечують такі вузли:

 • - блок управління САУКУ;
 • - компресор кондиціонера;
 • - ЕБУ ЕСУД.

Система працює в автоматичному режимі, тобто кількість холодного повітря дозується відповідно до заданої температури.

Принцип роботи системи

Схема керування холодильним контуром системи автоматичного керування кліматичною установкою (САУКУ)

Блок-схему системи наведено на малюнку

Увімкнення кондиціонера здійснюється натисканням на вимикач кондиціонера "AC", розташований на панелі приладів у салоні автомобіля.

При цьому запит на включення кондиціонера надходить по дротовому ланцюгу в ЕБУ ЕСУД, який дозволяє або забороняє включення компресора кондиціонера залежно від режиму роботи двигуна та стану САУКУ.

ЕБУ ЕСУД забороняє включення компресора кондиціонера за таких умов:

 • - частота обертання колінчастого валу двигуна нижче за певне значення;
 • - навантаження на двигун вище за певне значення (наприклад, при різкому натисканні на педаль акселератора, на крутому підйомі або при значному завантаженні автомобіля);
 • - тиск холодоагенту в системі кондиціювання вище за певне значення.

Якщо забороняють умови відсутні, ЕБУ ЕСУД включає силове реле, яке подає напругу живлення на виконавчий механізм компресора кондиціонера.

Корекція обертів холостого ходу двигуна

Зв'язок між датчиком тиску в системі гідропідсилювача рульового управління (ГУР) та ЕБУ ЕСУД (якщо автомобіль оснащений гідропідсилювачем рульового управління)

ЕБУ ЕСУД отримує сигнал від датчика тиску ГУР (контролюється за діагностичним приладом: режим "Параметри" - "Загальний перегляд" - стан "ET297 - Датчик тиску в системі гідропідсилювача рульового управління" - має характеристику "ТАК" при обертанні рульового колеса) .

Параметри сигналу залежать від тиску робочої рідини в гідравлічному контурі підсилювача рульового керування та від в'язкості робочої рідини. Чим вищий тиск, тим більше енергії споживає насос гідропідсилювача кермового підсилювача.

На максимальних режимах навантаження обороти холостого ходу можуть бути додатково збільшені приблизно на 100 об/хв.

Корекція обертів холостого ходу в залежності від напруги акумуляторної батареї та навантаження на бортову мережу

Якщо акумуляторна батарея слабко заряджена, при включенні електроспоживачів

падіння напруги на ній компенсується корекцією оборотів холостого ходу. З цією метою збільшується частота обертання колінчастого валу двигуна на холостому ходу, внаслідок чого зростає частота обертання ротора генератора і, відповідно, струм заряджання акумуляторної батареї.

Чим нижче напруга акумуляторної батареї, тим значніша корекція частоти обертання колінчастого валу на холостому ходу.

Таким чином, корекція оборотів холостого ходу представляєт собою змінну величину.

Корекція починається при зменшенні напруги акумуляторної батареї нижче 12,8 В. Номінальна частота обертання колінчастого валу на холостому ході в результаті корекції може бути збільшена не більше ніж на 150 об/хв.

Адаптивна корекція обертів холостого ходу двигуна

За нормальних умов роботи прогрітого до робочої температури двигуна значення ступеня відкриття регулятора холостого ходу (РХХ) змінюється від верхнього до нижнього значення для забезпечення номінальних оборотів холостого ходу.

У зв'язку з різноманітністю умов роботи двигуна (обкатка, механічне зношування тощо) значення ступеня відкриття РХХ на холостому ходу може знаходитися поблизу верхньої або нижньої межі.

Адаптивна корекція ступеня відкриття РХХ на холостому ходу дозволяє компенсувати експлуатаційні зміни потреби двигуна в повітрі так, щоб встановити ступінь відкриття РХХ на середнє номінальне значення.

Ця корекція проводиться в тому випадку, якщо температура охолоджуючої рідини вище 80 °C, після запуску двигуна пройшло не менше 20 с, і якщо система знаходиться в режимі регулювання номінальних обертів холостого ходу.

Значення ступеня відкриття РХХ на холостому ході та його адаптивної корекції

 • PR145 "Швидкість обертання двигуна" 752 об/хв
 • PR432 "Поточний рівень відкриття РХХ" 8 % < X < 20%
 • PR431 "Адаптивний ступінь відкриття РХХ" %

Після кожної зупинки двигуна протягом 8 секунд ЕБУ повертає клапан крокового електродвигуна РХХ у вихідне положення до нижнього упору.

Інтерпретація даних параметрів

У разі надлишку повітря (через підсмоктування повітря, порушення регулювання положення дросельної заслінки тощо), обороти двигуна на холостому ході підвищуються, і значення ступеня відкриття РХХ зменшується для підтримки номінальних оборотів холостого ходу.

Величина адаптивної корекції ступеня відкриття РХХ зменшується для повернення ступеня відкриття РХХ до середнього значення.

При нестачі повітря (забруднення тощо) застосовується зворотна стратегія. Значення ступеня відкриття РХХ зростає.

Величина адаптивної корекції ступеня відкриття РХХ збільшується для повернення ступеня відкриття РХХ до середнього значення.

Після видалення інформації з пам'яті ЕБУ необхідно відновити функцію адаптивної корекції обертів холостого ходу двигуна, для чого виконати таку процедуру:

 • - запустити і потім зупинити двигун, щоб зробити коригування положення крокового електродвигуна РХХ;
 • - знову запустити двигун і залишити його працювати на холостому ходу, доки не встановиться режим номінальних оборотів холостого ходу.

Регулювання складу робочої суміші

Підігрів датчиків кисню

ЕБУ включає підігрів кисневих датчиків:

 • - для верхнього датчика відразу після запуску двигуна,
 • - для нижнього датчика після певного часу роботи двигуна (без урахування часу роботи на холостому ходу) за програмою залежно від температури рідини, що охолоджує.

Підігрів кисневих датчиків здійснюється постійно до зупинки двигуна.

Напруга сигналу верхнього датчика кисню

Діагностичний прилад відображає параметр PR098 "Напруга сигналу верхнього кисневого датчика".

Відображувана величина є напругою (у мілівольтах) вихідного сигналу, що видається на ЕБУ кисневим датчиком, розташованим перед каталітичним нейтралізатором.

ЕСУД використовує сигнал верхнього датчика кисню при регулюванні складу робочої суміші зі зворотним зв'язком щодо вмісту кисню у відпрацьованих газах.

Напруга сигналу верхнього датчика кисню повинна швидко змінюватися в діапазоні:

 • - 20 мВ + 50 мВ для бідної робочої суміші;
 • - 840 мВ ± 70 мВ для багатої робочої суміші.

Чим менше різниця між мінімальними та максимальними значеннями, тим менш точна інформація від датчика (зазвичай ця різниця становить 500 мВ).

Напруга сигналу нижнього датчика

Діагностичний прилад відображає PR099 "Напруга сигналу нижнього кисневого датчика".

Відображувана величина є напругою (у мілівольтах) вихідного сигналу, що видається на ЕБУ кисневим датчиком, розташованим після каталітичного нейтралізатора.

У функції цього датчика входить діагностика каталітичного нейтралізатора та здійснення другого, більш точного контролю збагачення суміші (система повільного регулювання).

Ця функція активується тільки після певного часу роботи прогрітого до робочої температури двигуна, і не реалізується на холостому ході.

При швидкості руху, напруга сигналу нижнього датчика кисню повинна змінюватися в діапазоні 600 мВ ± 100 мВ.

При гальмуванні напруга сигналу повинна бути нижче 200 мВ.

Значення напруги, що показує діагностичний прилад на холостому ходу, для діагностики ЕСУД не використовується.

Корекція складу робочої суміші

Відображуване діагностичним приладом значення параметра PR438 "Величина корекції складу робочої суміші" являє собою середню величину корекції тривалості часу упорскування палива, що вноситься ЕБУ в залежності від інформації про вміст кисню у відпрацьованих газах, що передається кисневим датчиком, встановленим перед ката.

Значення корекції для номінальної величини 128 та для крайніх положень 0 та 255:

 • - значення нижче 128 - запит на збіднення;
 • - значення вище 128 - запит на збагачення.

Початок регулювання складу робочої суміші

Вхід у режим регулювання складу робочої суміші відбувається, якщо температура охолоджуючої рідини більше 22 °C і з моменту запуску двигуна пройшло 28 с.

Поза фазою регулювання складу суміші величина корекції дорівнює 128.

Фаза "розмикання ланцюга регулювання складу робочої суміші"

При регулюванні складу робочої суміші ЕБУ не враховує величину напруги сигналу кисневого датчика у таких випадках:

 • - на режимі повного навантаження - величина корекції вище 128;
 • - при різкому розгоні - величина корекції вище 128;
 • - при гальмуванні з надходженням сигналу "холостий хід" (припинення впорскування палива) - величина корекції дорівнює 128;
 • - при несправності верхнього кисневого датчика - величина корекції дорівнює 128.

Резервний режим при несправності кисневого датчика

Якщо напруга сигналу, що надходить у режимі регулювання складу суміші від верхнього кисневого датчика, не відповідає встановленим значенням (змінюється дуже незначно або не змінюється зовсім) і дана несправність розпізнається як "поточна" протягом 10 с, ЕБУ ЕСУД переходить на резервний режим та інформація про цю несправність заноситься на згадку про ЕБУ.

При виявленні "поточної" несправності кисневого датчика, ЕБУ ЕСУД переходить на режим роботи з розімкненим ланцюгом регулювання складу робочої суміші.

У цьому випадку значення параметра PR438 "Величина корекції складу робочої суміші" дорівнює 128.

Адаптивна корекція складу робочої суміші

При регулюванні складу робочої суміші зі зворотним зв'язком за вмістом кисню у відпрацьованих газах (див. п. "Регулювання складу робочої суміші") функція корекції складу суміші змінює тривалість упорскування палива, щоб забезпечити коефіцієнт надлишку повітря якомога ближче до 1.

При цьому середнє значення корекції близько 128, при граничних значеннях 0 і 255.

Експлуатаційні зміни параметрів елементів ЕСУД та двигуна можуть призвести до зміщення значень корекції до 0 або 255, щоб забезпечити коефіцієнт надлишку повітря близько 1.

Адаптивна корекція складу робочої суміші дозволяє налаштувати алгоритм упорскування так, щоб отримати значення параметра PR438 "Величина корекції складу робочої суміші" дорівнює 128, і використовувати це значення як основне, як при збагаченні, так і при збідненні суміші.

Існує два режими адаптивної корекції регулювання складу робочої суміші:

 • - адаптивна корекція, що здійснюється переважно при середньому та значному навантаженні двигуна - "адаптивна корекція складу робочої суміші на навантажувальних режимах";
 • - адаптивна корекція, що здійснюється переважно на холостому ходу та малій

навантаження двигуна - "адаптивна корекція складу робочої суміші на холостому ходу".

Адаптивні корекції набувають середнього значення 128 після ініціалізації ЕБУ (стирання інформації з пам'яті ЕБУ). У процесі експлуатації автомобіля адаптивні корекції змінюються і можуть набувати таких значень:

 • - PR139 "Адаптивна корекція складу робочої суміші на навантажувальних режимах" 64 < X < 192
 • - PR140 "Адаптивна корекція складу робочої суміші на холостому ходу" 64 < X < 192

Адаптивна корекція здійснюється тільки на прогрітому до робочої температури двигуні в режимі регулювання складу робочої суміші за сигналом кисневого датчика, і тільки при заданому діапазоні тиску у колекторі впуску.

Щоб адаптивна корекція почала компенсувати відхилення від норми у складі робочої суміші через експлуатаційні зміни параметрів елементів ЕСУД та двигуна, необхідно, щоб двигун попрацював деякий час у режимі регулювання складу робочої суміші при різних значеннях розрідження у впускному колекторі.

Після ініціалізації ЕБУ (повернення адаптивних корекцій складу робочої суміші до значення 128) необхідно провести спеціальне дорожнє випробування.

Дорожнє випробування

Умови:

 • - двигун прогрітий (температура охолоджуючої рідини > 80 °C);
 • - обороти колінчастого валу двигуна не повинні перевищувати 4000 об/хв.

Виконання цього дорожнього випробування рекомендується починати при малій частоті обертання колінчастого валу двигуна, на 3-й або 4-й передачі та з дуже плавним безперервним прискоренням, щоб стабілізувати необхідний тиск протягом 10 секунд у кожному діапазоні (див. таблицю нижче) .

На діагностичному приладі вибрати режим "Параметри" - "Загальний перегляд" - параметр "PR421 - Тиск у впускному колекторі".

Діапазони тиску при випробуванні для двигуна K7M наведені в таблиці.

Після цього тестування функція адаптивної корекції починає діяти.

Величина "Адаптивної корекції складу робочої суміші на холостому ході" змінюється більш значно на холостому ході та малих навантаженнях, а величина "Адаптивна корекція складу робочої суміші на навантажувальних режимах" при середніх та високих навантаженнях.

Обидва види корекції здійснюються на всьому діапазоні зміни тиску у впускному колекторі.

Продовжити випробування, рухаючись у нормальних умовах з постійною та змінною швидкістю на відстань 5 - 10 км.

Після випробування перевірити значення адаптивної корекції на навантажувальних режимах.

Спочатку рівні 128, вони мають змінитися. В іншому випадку знову провести дорожнє випробування та проконтролювати значення адаптивної корекції.

Особливості системи бортової діагностики

Цей автомобіль має систему бортової діагностики (СБД), яка включає сигнальну лампу в комбінації приладів (сигнальна лампа системи бортової діагностики) при виявленні перевищення допустимого порога токсичності газів, що відпрацювали.

Ця сигнальна лампа повідомляє водія про необхідність ремонту автомобіля.

В систему бортової діагностики входять такі види діагностики:

 • - діагностика елементів ЕСУД;
 • - діагностика перепусток займання суміші;
 • - функціональна діагностика верхнього кисневого датчика;
 • - діагностика каталітичного нейтралізатора.

На постійній основі здійснюється діагностика елементів ЕСУД та діагностика перепусток займання суміші.

Функціональна діагностика верхнього кисневого датчика та діагностика каталітичного нейтралізатора виконуються один раз за поїздку, якщо дотримуються відповідних умов для проведення діагностики:

 • - умови температури повітря та охолоджуючої рідини,
 • - швидкість руху у певному діапазоні;
 • - умови роботи двигуна (тиск у впускному колекторі та частота обертання колінчастого валу двигуна у певному діапазоні значень, стабільність роботи);
 • - закінчилася певна початкова тимчасова затримка.

Додатково, система бортової діагностики є засобом виявлення несправностей в електричних ланцюгах. При цьому здійснюється:

 • - запам'ятовування несправностей, виявлених системою бортової діагностики;
 • - включення сигнальної лампи системи бортової діагностики (загоряння постійним або миготливим світлом залежно від типу несправності).

Необхідно мати на увазі, що деякі дефекти можуть виявитися тільки в русі після програмування параметрів корекції.

Наприкінці кожного діагностичного тесту не вимикати запалення, доки не прочитано результат на діагностичному приладі. Вимкнення запалення призводить до неправильної інтерпретації результатів.

Будь-які несправності електроустаткування, що призводять до перевищення порога токсичності, викликають включення сигнальної лампи системи бортової діагностики.

Діапазон № 1,

мбар

Діапазон № 2,

мбар

Діапазон № 3,

мбар

Діапазон № 4,

мбар

Діапазон № 5,

мбар

258 - 410

410 - 528

528 - 646

646 - 764

764 - 873

Середнє 334

Середнє 469

Середнє 587

Середнє 705

Середнє 818

Умови включення сигнальної лампи бортової системи діагностики

Увімкнення сигнальної лампи бортової системи діагностики відбувається, якщо бортова система діагностики виявляла ту саму несправність протягом трьох поїздок поспіль або якщо виявлена несправність в електричному ланцюзі.

Мигання сигнальної лампи системи бортової діагностики відбувається при виявленні пропусків займання суміші, руйнівних для каталітичного нейтралізатора.

Вимкнення сигнальної лампи системи бортової діагностики відбувається, якщо несправність, виявлена системою бортової діагностики, не виявляється протягом трьох послідовних поїздок (але інформація про несправність залишається в пам'яті ЕБУ ЕСУД).

Видалення інформації про несправність з пам'яті ЕБУ ЕСУД відбувається, якщо несправність не виявляється протягом 40 послідовних тестів або за допомогою діагностичного приладу.

Умови проведення діагностики системою бортової діагностики

Система бортової діагностики починає функціонувати після включення запалювання та при виконанні наступних умов:

 • - температура впускного повітря, що визначається датчиком, знаходиться в межах від - 6 °C до 119 °C;
 • - температура температури охолоджуючої рідини, що визначається датчиком, знаходиться в межах від - 6 °C до 119 °C;
 • - атмосферний тиск, що визначається датчиком, при непрацюючому двигуні вище 775 мбар (висота над рівнем моря нижче 2500 м).

Для коректної роботи системи бортової діагностики не повинно бути несправностей в електричних ланцюгах ЕСУД, навіть якщо сигнальна лампа СБД не спалахує.

Діагностика кисневого датчика та каталітичного нейтралізатора не може здійснюватися одночасно.

При діагностиці каталітичного нейтралізатора та кисневого датчика припиняється продування адсорбера, і адаптивні параметри корекції складу робочої суміші фіксуються за їх останніми значеннями.

Порядок проведення тестів:

 • - усунути несправності в електричних ланцюгах;
 • - за допомогою діагностичного приладу стерти з пам'яті ЕБУ інформацію про несправності;
 • - за необхідності запрограмувати всі налаштування ЕСУД.

Ініціалізація системи бортової діагностики за допомогою командних режимів дозволяє:

 • - видалити несправності з пам'яті ЕБУ;
 • - видалити з пам'яті запрограмовані значення ЕСУД (якщо в ході виконання ремонтних робіт могли бути спотворені запрограмовані значення регулятора холостого ходу, маркерної ділянки зубчастого вінця маховика або датчика положення та частоти обертання колінчастого валу двигуна тощо).

Для цього на діагностичному приладі вибрати режим "Додаткові випробування" – "Скидання ЕБУ".

Програмування, необхідне для пошуку несправностей системою бортової діагностики

Програмування крутного моменту колінчастого валу двигуна (після виконання програмування стан ET061 "Розпізнавання циліндра №1 Адаптація нерівномірності обертання" = "Так, при працюючому двигуні).

Виконати програмування таким чином:

 • - виконати гальмування двигуном з припиненням упорскування палива (тобто без натискання на педалі гальма, акселератора та зчеплення) на 2-ій, 3-ій, 4-ій або 5-ій передачі з 3500 - 3000 об/хв протягом не менше 2 секунд;
 • - виконати гальмування двигуном з припиненням упорскування палива (тобто без натискання на педалі гальма, акселератора та зчеплення) на 2-ій, 3-ій, 4-ій або 5-ій передачі з 2400 - 2000 об/хв протягом щонайменше 3 секунд.

Програмування параметрів адаптивної корекції складу робочої суміші:

- для виконання цього програмування необхідно виконати дорожнє випробування, дотримуючись необхідних діапазонів тиску у впускному колекторі (див. "Адаптивна корекція складу робочої суміші").

Після виконання зазначених програмувань стан ET422 "Результати діагностики перепусток займання суміші враховані" повинен мати характеристику "Так".

Діагностика виявлення перепусток займання суміші

Діагностика дозволяє виявити:

 • - забруднення свічок запалювання;
 • - порушення в роботі системи паливоподачі (регулятор тиску, паливний насос, паливні форсунки тощо);
 • - порушення електричних з'єднань у системах запалювання та паливоподачі (ненадійне з'єднання високовольтних проводів до свічок запалювання, колодок джгута проводів до форсунок тощо).

Діагностика здійснюється шляхом вимірювання миттєвої частоти обертання колінчастого валу двигуна. Різке падіння е крутного моменту свідчить про відсутність горіння паливної суміші у певному циліндрі.

Ця діагностика виконується постійно під час руху автомобіля. Виявлення несправності у процесі проведення цієї діагностики веде до заборони проведення системою інших видів діагностики.

Діагностика виявлення пропусків займання суміші дозволяє виявити несправності двох типів:

 • - пропуски займання суміші, що ведуть до руйнування каталітичного нейтралізатора (викликають негайне включення миготливим світлом сигнальної лампи системи бортової діагностики);
 • - пропуски спалаху суміші, що призводять до перевищення допустимого порога токсичності (викликають загоряння постійним світлом сигнальної лампи системи бортової діагностики, якщо перепустки виявляються під час трьох послідовних поїздок).

Умови виявлення несправностей

За допомогою діагностичного приладу переконайтеся, що програмування крутного моменту колінчастого валу двигуна та параметрів адаптивної корекції складу робочої суміші виконано:

 • - стан ET061 "Розпізнавання циліндра №1 Адаптація нерівномірності обертання" має характеристику "Так";
 • - стан ET422 "Результати діагностики перепусток займання суміші враховані" має характеристику "Так".

Діагностичний тест пропусків займання суміші виконується при роботі двигуна на холостому ході протягом 11 хвилин після того, як температура охолоджуючої рідини перевищить 75 °C у трьох діапазонах частоти обертання колінчастого валу двигуна від холостого ходу до 4500 об/хв.

Якщо після проведення тесту діагностичний прилад виявив пропуски займання суміші, див. інтерпретацію несправностей DF123 "Пропуски займання суміші, що призводять до збільшення вмісту токсичних речовин у відпрацьованих газах" і DF124 "Пропуски займання суміші, що призводять до виходу з ладу каталітичного нейтра.

Підтвердження виконання тесту:

 • - стан ET061 "Розпізнавання циліндра №1 Адаптація нерівномірності обертання" має характеристику "Так";
 • - стан ET422 "Результати діагностики перепусток займання суміші враховані" має характеристику "Так";
 • - несправності не виявлено і сигнальну лампу системи бортової діагностики вимкнено.

Діагностика каталітичного нейтралізатора

Діагностика каталітичного нейтралізатора виконується з метою виявлення порушення роботи, що призводить до перевищення порога токсичності газів, що відпрацювали, що допускається системою бортової діагностики.

Показником стану каталітичного нейтралізатора є його киснева ємність. При старінні каталітичного нейтралізатора його киснева ємність знижується так само, як і здатність нейтралізувати відпрацьовані гази.

Умови початку діагностики

Діагностика каталітичного нейтралізатора може виконуватися лише після того, як двигун пропрацював вказаний у наступній таблиці час, якщо виконуються такі умови:

 • - немає несправностей в електричних ланцюгах;
 • - виконано програмування крутного моменту колінчастого валу двигуна;
 • - не виявлено пропусків займання суміші;
 • - після включення запалення діагностика каталітичного нейтралізатора не виконувалася;
 • - активовані основний та подвійний контури регулювання складу суміші за вмістом кисню у відпрацьованих газах;
 • - температура охолоджуючої рідини вище 75 °C.

Двигун

Швидкість,

км/год

 

Частота

обертання

колінчастого

валу, про/хв

 

Тиск у

впускний

колекторі,

мбар

 

Продовж-

тільність

стабільний

роботи дві-

готелю, з

Тимчасова

затримка пе-

ред дозволі-

нієм, хв.

 

K7M

63/130

1856/3808

400/750

11

17

Виявлення несправностей

Діагностика виконується на 5-ій передачі за постійної швидкості 70 км/год.

При дотриманні умов початку проведення діагностики процес збагачення суміші затримується за часом, що призводить до надходження порцій кисню до каталітичного нейтралізатора.

Якщо каталітичний нейтралізатор знаходиться в хорошому стані, він абсорбує кисень і напруга сигналу нижнього кисневого датчика залишається на середньому рівні.

Якщо каталізатор виробив свій ресурс, то кисень не абсорбується і нижній кисневий датчик починає працювати уривчасто. Напруга сигналу кисневого датчика коливатиметься.

Якщо несправність підтверджується тричі поспіль, загоряється сигнальна лампа системи бортової діагностики.

Тривалість тесту не повинна перевищувати 52 секунди.

Якщо після виконання тесту діагностичний прилад виявить функціональну несправність каталітичного нейтралізатора, див. методику обробки несправності DF394 "Порушення роботи каталітичного нейтралізатора".

Підтвердження виконання тесту:

 • - стан ET345 "Врахована діагностика каталітичного нейтралізатора" має характеристику "Так";
 • - стан ЕТ349 "Діагностика каталітичного нейтралізатора виконана" має характеристику "Так";
 • - функціональна несправність каталітичного нейтралізатора не виявлена.

Діагностика кисневого датчика

Метою проведення діагностики кисневого датчика є визначення несправності, що призводить до перевищення допустимого порога токсичності газів, що відпрацювали за викидом CH.

Кисневі датчики можуть мати несправність двох видів:

 • - механічна несправність електричного елемента (поломка, розрив проводу), що призводить до появи несправності в електричному ланцюзі;
 • - хімічна несправність компонента, що призводить до збільшення часу відповіді датчика, і, отже, збільшення періоду його спрацьовування.

Діагностика кисневих датчиків виконується шляхом вимірювання та порівняння періодів спрацьовування кисневих датчиків.

Після виконання діагностичного тесту проводиться опосередкування отриманих періодів спрацьовування датчика (відкидаючи паразитні ефекти), і отримане значення порівнюється із середнім пороговим періодом, закладеним у систему бортової діагностики.

Умови виконання діагностичного тесту

Діагностика кисневого датчика виконується після того, як двигун пропрацював вказаний у наступній таблиці час, якщо виконуються такі умови:

 • - немає несправностей в електричних ланцюгах;
 • - виконано програмування крутного моменту колінчастого валу двигуна;
 • - не виявлено пропусків займання суміші;
 • - після включення запалення діагностика кисневого датчика не виконувалася;
 • - температура охолоджуючої рідини вище 75 °C.

Двигун

Швидкість,

км/год

 

Частота

обертання

колінчастого

валу, про/хв

 

Тиск у

впускний

колекторі,

мбар

 

Продовж-

тільність

стабільний

роботи дві-

готелю, з

Тимчасова

затримка пе-

ред дозволі-

нієм, хв.

 

K7M

63/130

1856/3808

380/850

8

14

Виявлення несправностей

Діагностика виконується на стабільній швидкості та протягом зазначеного в наступній таблиці часу.

Двигун

Передача коробки

передач

Швидкість,

км/год

Максимальна

тривалість, з

K7M

5

70

40

Під час цього тесту ЕБУ забороняє продування адсорбера і видає команду "діагностика наявних датчиків".

Якщо після виконання тесту діагностичний прилад виявив несправність кисневого датчика, див. методику обробки несправності DF390 "Порушення роботи кисневого датчика".

Підтвердження виконання тесту:

 • - стан ET344 "Результати діагностики кисневих датчиків враховані" має характеристику "Так";
 • - стан ET348 "Діагностика кисневих датчиків виконана" має характеристику "Так";
 • - несправності не виявлено і сигнальну лампу системи бортової діагностики вимкнено.