Сізге қажет: алтыбұрышты кілт «6», бастар «12», «13», «14», кішкентай қашау, балға

Салқындату жүйесінен сұйықтықты ағызыңыз

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Салқындату жүйесінің радиаторын алыңыз.

Рульдік руль сорғысының жетек белдігін және желдеткіш шкивін алыңыз.

Генератор мен су сорғысының жетек белдігін алыңыз.

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Су құятын түтік қысқышын босатыңыз (2-сурет) және түтікті алыңыз.

Цилиндр басының қақпағын алыңыз.

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Төрт болтты бұрап алыңыз (4-сурет) және желдеткіш пен желдеткіштің жетегінің муфтасымен бірге цилиндрлер блогының басының алдыңғы қақпағын алыңыз (желдеткішпен тұтқыр муфта сипаттамалық себептер бойынша алынып тасталады).

Су сорғысын алыңыз.

 Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Иінді біліктің айналу датчигін (уақыт датчигі) алыңыз (Cурет 6).

Иінді біліктің шығырын алыңыз.

Май табағын алыңыз.

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма

Екі болтты бұраңыз (сурет 7) және астары бар жоғарғы тізбектің гидравликалық кергішінің қақпағын алыңыз.

Қақпақты абайлап алыңыз, өйткені оған гидравликалық кергіш серіппе әсер етеді.

Содан кейін гидравликалық кергішті алыңыз.

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Төменгі тізбектің кергішін дәл осылай шешіңіз (Cурет 8).

Жеті болтты алыңыз және шынжыр қақпағын алыңыз.

Оған орнатылған алдыңғы иінді біліктің май тығыздағышын, қақпақ тығыздағыштарын және цилиндр басының тығыздағышын зақымдамау үшін қақпақты абайлап алыңыз.

Үстіңгі кергіш болтты босатыңыз және кергіш иінді жұлдызшамен алыңыз.

Төменгі жұлдызшаның кергіш тұтқасын дәл осылай шешіңіз.

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409Замена цепей ЗМЗ-409

Екі болтты бұраңыз (9-сурет) және шынжырдың пластик бағыттағышын алыңыз.

Тісті берілістерді таратқыш білік фланецтеріне бекітетін болттарды бұрап алу арқылы таратқыш біліктерден берілістерді алыңыз (Cурет 10).

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Болттарды 2 бұрап (11-сурет) бағыттаушы 1 шынжырды алыңыз.

Бекіткіш пластинаның 6 ұштарын бүгіп, болтты 5 бұрап алыңыз, ол үшін бұрауышты берілістің 3 тесігіне салу арқылы аралық біліктің айналуын болдырмаңыз.

Бұрауышты оның және тісті берілістің 3 арасына салып, бұрағышты рычаг сияқты 3 берілістерге қарсы қою арқылы 4 берілістерді алыңыз.

Үстіңгі шынжырдан 4 берілістерді алып тастаңыз және шынжырды жоғары қарай тартып алыңыз.

Аралық біліктен 3 редукторды алыңыз және оны төменгі тізбектен алыңыз.

Төменгі тізбекті иінді біліктің берілісінен алыңыз.

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Тісті 2 иінді біліктен алу қажет болса, алдымен жең 1 (12-сурет) және гильза мен беріліс арасындағы резеңке тығыздағыш сақинаны алыңыз.

Содан кейін 2-берісті тартқышпен қысыңыз.

Шығарғаннан кейін шынжырлар мен берілістерді бензинге жуыңыз, сүртіңіз және құрғатыңыз.

Тізбектерді тексеріңіз.

Тізбек төлкелерінде жарықтар, жоңқалар немесе елеулі тозу белгілері табылса, шынжырларды ауыстырыңыз.

Тістері сынған немесе қисық тісті берілістерді ауыстырыңыз.

Зақымдалған тізбек бағыттағыштарын ауыстырыңыз.

Кергіш жұлдызшалар осьтерде еркін айналуы керек. Тісті тістер қиыршықталған немесе ойылған болса, кергіштерді ауыстырыңыз.

Егер тісті беріліс иінді біліктен алынған болса, оны иінді білікке басыңыз, тығыздағыш сақина мен төлке орнатыңыз.

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Иінді білікті иінді біліктің берілісіндегі 1 белгісі (13-сурет) цилиндрлер блогындағы 2 белгісімен сәйкес келетіндей етіп бұраңыз.

Бұл жағдайда 1-ші цилиндрдің поршені TDC позициясын алады.

Тізбекті амортизаторды 4 бекіткіштерді бекітетін болттарды 3 тартпай орнатыңыз.

Тізбекті 5 қозғалтқыш майымен майлап болғаннан кейін иінді біліктің берілісіне салыңыз.

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма

Тізбекті жетектегі беріліске 1 (14-сурет) салыңыз және редукторды 2 аралық білікке орнатыңыз, сонда тісті доңғалақты орналастыратын штрих аралық біліктің тесігіне кіреді.

Бұл жағдайда тісті берілістегі 4 белгі цилиндрлер блогындағы 5 белгісімен сәйкес келуі керек, ал амортизатордан 3 өтетін шынжыр тармағын керу керек.

Қарсы білік жетекті берілісін оның орналасу істікшесі жетектегі берілістің тесігіне кіретіндей етіп орнатыңыз.

Аралық біліктің берілістерін бекітетін екі болтты олардың астына құлыптау тақтасын қойып бұраңыз.

Болттарды 22–25 Н м (2,2–2,5 кгс м) айналдыру моментіне дейін қатайтыңыз және болт бастарының шеттеріндегі құлыптау тақтасының жиектерін бүгу арқылы бекітіңіз.

Замена деталей газораспределительного механизма ЗМЗ-409

Кергіш тетігін басу арқылы (Cурет 15) шынжырды тартыңыз және тісті берілістер мен цилиндрлер блогындағы белгілердің туралануын тексеріңіз.

Тізбекті бағыттаушы болттарды қатайтыңыз.

Жоғарғы тізбекті қозғалтқыш майымен майлаңыз, содан кейін оны цилиндр басындағы саңылау арқылы өткізіп, қарсы білік жетекті берілісіне салыңыз.

Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма

Тізбекті 2-ші беріліске қойып, сору таратқыш білігін сағат тілімен сәл бұраңыз, 2-ші берілістерді шынжырмен орнатыңыз.

Тарату білігінің 8 түйреуіші тісті беріліс тесігіне кіруі керек.

Болтты бұраңыз 1. Тарату біліктегі төртбұрышты кілтке бұраңыз.

Содан кейін таратқыш білікті сағат тіліне қарсы сәл бұраңыз, шынжырды тартыңыз.

Аралық және иінді біліктері айналмауы керек.

«А» белгісі цилиндр басының үстіңгі бетіне сәйкес келуі керек.

Болтты 6 бұрап, кіріс таратқыш білігінен тісті доңғалақты 4 алыңыз. Тізбекті 4 беріліске орнатыңыз және 4-ті шынжырлы беріліспен орнатыңыз

таратқыш білікті сағат тілімен сәл бұру арқылы.

Тарату білігінің 5 штифті тісті беріліс тесігіне кіруі керек.

Тарату білігін сағат тіліне қарсы сәл бұра отырып, шынжырды тартыңыз.

4-берілістегі «А» белгісі цилиндр басының үстіңгі бетіне сәйкес келуі керек.

Қалған біліктері айналмауы керек.

Болтты 6 бұраңыз. 1 және 6 болттарын 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс м) дейін бұрап, таратқыш біліктерді төртбұрыштарға арналған кілтпен бұраңыз.

Блок басындағы тесікке итеру арқылы демпферді 3 орнатыңыз.

Амортизаторды орнатыңыз 7.

Шынжыр қақпағын және су сорғысын орнатыңыз. Цилиндрлер блогына және блок басына іргелес жатқан қақпақтардың беттеріне жұқа тығыздағыш қабатын жағыңыз.

Тізбек қақпағын орнатқан кезде, иінді біліктің май тығыздағышына зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.

Жоғарғы және төменгі шынжыр кергіштерін орнатыңыз.

Иінді біліктің шығырын орнатыңыз.

Иінді білік шкивінің болтын бұраңыз, содан кейін бесінші берілісті қосып, автокөлікті тұрақ тежегішімен тежеңіз, иінді білікті бұрылудан ұстап тұрып, болтты 104-128 Нм (10,4-12,8 кгс м) айналдыру моментіне дейін қатайтыңыз.

Ракетканы қатайту кезінде шкив иінді білікке басылады.

Иінді білікті екі айналымға бұрап, 1-ші цилиндрдің поршенін TDC күйіне орнатыңыз (3 операцияны қараңыз).

Белгілердің сәйкес келетінін тексеріңіз.

Цилиндр басының алдыңғы қақпағын орнатыңыз, алдымен блоктың басына іргелес қақпақтың бетіне тығыздағыш қабатын жағыңыз.

Қақпақты бекітетін болттарды 12–18 Нм (1,2–1,8 кгс/м) дейін қатайтыңыз.

Цилиндр қақпағын орнатыңыз. Қақпақты бекітетін болттарды 6,0–12 Нм (0,6–1,2 кгс м) дейін қатайтыңыз.

Картер желдеткіш шлангісі мен түтігін клапан қақпағындағы фитингтерге, ал сымдарды тұтану катушкаларына қосыңыз.

Шамдарға жоғары вольтты сымдардың ұштарын киіңіз.

Бұрын жойылған тіркемелерді орнатыңыз.