2-суретте көрсетілгендей таратқыш білігінің жұлдызшасын бекіту болттарын (таратқыш біліктің уақыт механизмін бекіту болттарын) босатыңыз.

Cурет. 1. Цилиндр басын бөлшектеу сатысының құрамдас бөліктері: 1 - таратқыш білігінің жұлдызшасын бекіту болттары; 2 - таратқыш білігінің жұлдызшалары; 3 - басқару майы клапаны (OCV) (L3); 4 - таратқыш біліктердің қақпақтары; 5 - таратқыш біліктері; 6 - клапанның итергіші; 7 – цилиндрлер блогының басын бекітетін болт; 8 – цилиндрлер блогының басы; 9 – цилиндрлер блогының басын төсеу; 10 - цилиндрлер блогы

Жаттығу білігінің жұлдызшаларын алыңыз.

Cурет. 2. Тарату білігінің жұлдызшасының болттарын босату

Ауыспалы клапан уақытының жетекі (айнымалы клапанның уақыт механизмі бар L3).

Май реттегіш клапанын (OCV) (айнымалы клапан уақытымен L3) алыңыз.

Cурет. 3. Тарату біліктерінің мойынтіректерінің қақпақтарының бұрандаларын босату реті

3-суретте көрсетілген ретпен үш қадаммен бекіту болттарын босатып, таратқыш білік мойынтіректерінің қақпақтарын шешіңіз.

Тарату білігінің мойынтіректерінің қақпақтарын алмас бұрын, таратқыш білігінің ұшындағы ойықты және таратқыш білік мойынтіректеріндегі бос орындарды тексеріңіз.

Дұрыс қайта жинауды қамтамасыз ету үшін таратқыш білік мойынтіректерінің қақпақтары нөмірленген.

Алғаннан кейін қақпақтарды олар алынған цилиндр басымен бірге ұстаңыз. Қақпақтарды араластырмаңыз.

Тарату біліктерін алыңыз.

Клапан көтергіштерін алыңыз.

Клапан көтергіштері дұрыс қайта құрастыруды қамтамасыз ету үшін нөмірленген.

Алғаннан кейін клапан көтергіштерін олар шығарылған цилиндр басымен бірге ұстаңыз. Клапан көтергіштерін араластырмаңыз.

Cурет. 4. Цилиндр басының болттарын босату реті

Цилиндр басының болттарын 4-суретте көрсетілген ретпен екі немесе үш қадаммен босатыңыз.

Цилиндр қақпағын орнату

Цилиндр басын орнатыңыз.

Cурет. 5. Цилиндр басының болттарын бұрау тәртібі

Цилиндр басының болттарын 5-суретте көрсетілген ретпен алты қадаммен қатайтыңыз.

  • 1.5,0 Нм дейін қатайтыңыз
  • 2.13-17 Нм дейін қатайтыңыз
  • 3.44-46 Нм
  • дейін қатайтыңыз
  • 4.88-92° қатайтыңыз.
  • 5.88-92° қатайтыңыз.
  • 6.Толығымен тартыңыз.

Тарату біліктерін орнату

Сығымдау инсультіндегі TDC-де №1 цилиндр поршенімен таратқыш біліктерді орнатыңыз.

Cурет. 6. Тарату білігінің мойынтіректерінің қақпақтарының болттарын бұрау тәртібі

Тарату білігінің мойынтіректерінің қақпағының болттарын екі қадаммен қатайтыңыз (6-сурет).

  • 1.5,0 - 9,0 Нм
  • дейін қатайтыңыз
  • 2.14,0-17,0 Нм дейін қатайтыңыз

Жаттығу білігінің жұлдызшасын, ауыспалы клапанның уақыттық жетекін құрастыру нұсқаулары (айнымалы клапан уақытымен L3).

Бөлдіргіш білігінің бұрандасы немесе ауыспалы клапанның уақыттық жетекі (клапанның уақыт механизмі ауыспалы L3) уақыт тізбегі орнатылғанша қолмен уақытша бұрандаланады.

Cурет. 7. Тарату білігінің жұлдызшасының (әдеттегі қозғалтқыш) және ауыспалы клапанның уақыт тетігінің бұрандасын бұрау

Бөлдіргіш білігінің жұлдызшасы немесе уақыт жетегінің жалғау болты клапанның уақыты (клапанның уақытын өзгерту механизмі бар L3) газ тарату механизмінің жетек тізбегін орнатқаннан кейін желімге орнатылады (Cурет 7). Тарту моменті: 69–75 Нм.