Mazda 3 автоматты беріліс қорабы диапазонының қосқышын реттеу

Батареяның теріс терминалынан кабельді ажыратыңыз.

гайканы алыңыз және беріліс қорабын басқару кабелін ажыратыңыз (1-сурет).

Mazda 3 автоматты беріліс қорабы ауқымын ауыстырып-қосқышты реттеу

Mazda 3 автоматты беріліс қорабы ауқымын ауыстырып-қосқышты реттеу

2-суретте көрсетілгендей, іске қосу тежеу ​​ауыстырып-қосқышының білігін (N) күйіне орнатыңыз.

Mazda 3 диапазонын автоматты ауыстырып-қосқышты реттеу

Іске қосуды тежеу ​​қосқышын ажыратыңыз (3-сурет)

Mazda 3 автоматты беріліс қорабы ауқымын ауыстырып-қосқышты реттеу

Іске қосуды тежеу ​​қосқышын бекітетін болттарды босатыңыз (4-сурет)

Mazda 3 автоматты беріліс қорабы ауқымын ауыстырып-қосқышты реттеу

Омметрді іске қосуды тежеу ​​қосқышының қосқышының (B) және (C) терминалдарына жалғаңыз (5-сурет)

Қосқыштың терминалдары арасында өткізгіштік орын алатын орынды анықтау үшін іске қосуды тежеу ​​қосқышын бұраңыз.

Омметрдің номиналды көрсеткіші: 750 Ом.

Іске қосу тежеу ​​қосқышын бекіту болттарын қатайтыңыз. Тарту моменті: 8–11 Нм.

Селектордың орны іске қосуды тежеу ​​қосқышының орнына сәйкес келетінін тексеріңіз.

Іске қосуды тежеу ​​қосқышын жалғаңыз.

Cурет. 6 Трансмиссияны басқару кабелінің ұстағышын орнату

6-суретте көрсетілгендей беріліс қорабын басқару кабелінің бекіткішін орнатыңыз.

Трансмиссияны басқару кабелінің гайкасын бұрап, оның орнын реттеңіз.

Ұстағыш пен беріліс қорабын басқару кабелін орнатыңыз.

Батареяның теріс терминалын қосыңыз.

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Автоматты беріліс қорабының корпусында арнайы сенсор орнатылған, ол басқару блогына таңдалған жұмыс режимі туралы хабарлайды, сонымен қатар кері шамдарды қосады және белгілі бір режимдерде стартердің электромагниттік релесінің тізбегін үзеді.

Егер кері шамдар немесе стартер қосылмаса (P және N позицияларында), сенсорлық сынақты орындау керек

Бастау алдында селектор кабелінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізу керек, мақала - Таңдаушы тұтқаны ауыстыру

Жүгіру

Көлікті лифтке немесе эстакадаға орнатыңыз

Қозғалтқыш бөлігінің балшық қорғағышын алыңыз

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Ісімді басып, сымдар блогын сенсордан ажыратыңыз

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Омметр режиміндегі сынауышпен біз сенсор тұтқасының әртүрлі позицияларында сәйкес контактілердің жабылуын тексереміз (жойылған сенсорда көрсетілген)

Байланысты жабу диаграммасы

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Егер контактілер кестеге сәйкес жабылмаса немесе жабылмаса, сенсорды реттеп көруге болады

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Ол үшін кабель ұстағышын жұқа бұрағышпен тартып, осьтен шығарыңыз

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Селектор кабелін осьтен ажыратыңыз

Иінтіректі толығымен төмен түсіріңіз ((P) күйіне), содан кейін оны екі рет басу жоғары көтеріңіз ((N) күйіне)

(B) және (C) контактілері арасындағы кедергіні қайта өлшеңіз

Егер кедергі 713-788 Ом аралығында болса, сенсор ақаулы және оны ауыстыру қажет

Егер қарсылық көрсетілген ауқымнан тыс болса, сенсорды бекіту болттарын босату үшін 5 мм алтыбұрышты кілтті пайдаланыңыз

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Және сенсор корпусын сәл бұра отырып, (B) және (C) контактілерінің арасындағы кедергіні 750 Ом-ге тең етіп орнатыңыз

Сенсорды бекіту болттарын бұрап, контактінің жабылуын тексеруді қайталаңыз

Егер көрсетілген қарсылық мәнін орнату мүмкін болмаса немесе контактілер әлі жабылмаса, сенсорды ауыстырыңыз

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

22 кілтпен тұтқаны 24 кілтпен бұрылмай тұрып, рычагты бекітетін гайканы бұрап шығарыңыз

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Кір жуғышты және тұтқаны алыңыз

Автоматты беріліс режимінің сенсоры - тексеру және ауыстыру

Орнату болттарын 5 алтыбұрышты кілтпен бұрап, сенсорды алыңыз

Бөлшектерді кері ретпен орнатыңыз

Орнатқаннан кейін сенсор мен селектор кабелін реттейміз