Автоматты беріліс қорабының ауысу тұтқасының орнын тексеру

Ауыстыру тұтқасын әр позицияға жылжытқанда, ауысым тұтқасы бірқалыпты қозғалатынына және ауысым индикаторы дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз

Рычаг тұтқасындағы түймені баспай-ақ жылжытуға болатын ауқым: R–N–D, L–2–D–N.

Иінтіректі тек тұтқаның тұтқасындағы түйме басылғанда ғана жылжытуға болатын ауқым: D–2–L, N–R–P.

Рычагтың тұтқасындағы түйме басылғанда және тежегіш педалі басылғанда және тұтану кілті ҚОСУЛЫ күйінде болуы керек болғанда ғана рычагты жылжытуға болатын ауқым: P–R.

Қозғалтқышты іске қосыңыз және рычагты N-ден D-ге жылжытқанда көліктің алға жылжып, ал рычаг R күйіне жылжытқанда артқа жылжығанын тексеріңіз.

сур. 1. Беріліс тетігінің күйін тексеру диаграммасы

Ауыстыру тұтқасының орнын реттеу

сур. 2. Басқару білігі рычагындағы гайканы босату

Басқару білігі рычагындағы гайканы босатыңыз (2-сурет).

Басқару білігін барынша төмен жылжытыңыз.

Басқару білігінің тұтқасын 2 рет басу арқылы N күйіне жылжытыңыз.

Ауыстыру тұтқасын N күйіне қойыңыз.

сур. 3. Ауыстыру тұтқасын реттеу диаграммасы

Тісті беріліс тұтқасын R жағына қарай аздап итеріп жатқанда, беріліс тетігінің гайкасын қатайтыңыз (сурет 3).

Қарау моменті: 14,7 Нм.

Қозғалтқышты іске қосыңыз және рычагты N-ден D-ге жылжытқанда көліктің алға жылжып, ал рычаг R күйіне жылжытқанда артқа жылжуын тексеріңіз