Автоматты беріліс қорабы үшін тұрақ-нөлдік күй қосқышын тексеру

Қол тежегішті басып, тұтану кілтін ҚОСУЛЫ күйіне бұрыңыз

Тежегіш педальды басып, қозғалтқышты ауыстыру тұтқасы N немесе P күйінде болғанда ғана іске қосуға болатынын тексеріңіз.

Артқы шамның жанып тұрғанын және кері ескерту сигналының ауысу тұтқасы R күйінде болғанда ғана шығатынын тексеріңіз.

Егер ақаулық болса, тұрақ/нөлдік күй ауыстырғыш тізбегінің үздіксіздігін тексеріңіз.

Тұрақ/нөлдік қосқышты реттеу

2 тұрақ/нөлдік қосқышты бекіту болттарын босатыңыз және ауысым тұтқасын N күйіне қойыңыз.

Cурет. 1. Тұрақ/нөлдік қосқышты реттеу диаграммасы

Сапты бейтарап негіз сызығымен туралаңыз (1-сурет).

Ажыратқышты орнында ұстап тұрып, 2 болтты қатайтыңыз.

Қарау моменті: 5,4 Нм.

Реттегеннен кейін басында сипатталған сынақты орындаңыз.

Select your language