Май сүзгісін алу

Май толтырғыш қақпағын бұрап алыңыз.

PCV клапанын алыңыз.

Шамдарды алып тастаңыз.

Күріш. 1. Май сүзгісін алу: 1 - арнайы құрал

09228-06501 арнайы құралы арқылы май сүзгісін алыңыз (1-сурет).

Гайка мен фитингті бұрап алыңыз, май салқындатқышынан сақинаны алыңыз, радиаторды алыңыз.

Күріш. 2. Цилиндр қақпағын алу

2-суреттегі көрсеткілерде көрсетілген сегіз болтты және екі гайканы бұрап алу арқылы цилиндр басының қақпағын тығыздағышпен алыңыз.

Иінді біліктің шығырын алу

Тарату білігінің орналасу сенсорын алыңыз.

Бірінші поршеньді қысу инсультінде TDC күйіне орнатыңыз.

Күріш. 3. Тарату білігінің мойынтіректерінің қалпақшаларындағы белгілермен таңбалау комбинациясы: 1 - қақпақтардағы белгілер; 2 - «0» белгісі

Иінді біліктің шығырын алу үшін оны бұрап, белгіні уақыт тізбегінің қақпағындағы «0» белгісімен туралаңыз.

Жұлдызшалардағы белгілер 3-суретте көрсетілгендей №1 және №2 таратқыш білігінің мойынтіректерінің қақпағындағы белгілермен тураланғанына көз жеткізіңіз.

Күріш. 4. Иінді біліктің шығырын алу: 1 - тартқыш

Арнайы құралдың көмегімен шығыр болттарын босатыңыз, содан кейін иінді білік шкивін тартқышпен алыңыз (сурет 4).

Салқындатқыш сорғыны алу

Күріш. 5. Уақыт тізбегінің кергішін бекітуге арналған гайкалар

5-суреттегі көрсеткілерде көрсетілген екі гайканы бұрап алу арқылы уақыт тізбегінің кергішін алыңыз.

Күріш. 6. Салқындату сұйықтығының сорғысын бекітудің гайкалары мен болттары: 1 – бекіткіш иін; 2 - жаңғақтар; 3 - болттар

Салқындатқыш сорғы шкивін алыңыз.

Төрт болтты және екі гайканы алып тастау арқылы салқындатқыш сорғыны алыңыз (Cурет 6).

Май табағын алу

Иінді біліктің орналасу сенсорын алыңыз.

Май табағының төгу тығынын босатыңыз.

Күріш. 7. Май табағын алу

Май табағын алу үшін он екі болтты және екі гайканы бұрап алыңыз.

09032-00100 арнайы аспаптың жүзін картер мен шұңқырдың беттерінің арасына салыңыз, тығыздағышты кесіңіз және шұңқырды алыңыз (Cурет 7).

Картер, шұңқыр және уақыт тізбегі қақпағының байланыстырушы беттерін зақымдаудан сақ болыңыз.

Уақыт механизмінің жетегінің жұмыс бөліктерін бөлшектеу

Күріш. 8. Уақыт тізбегінің қақпағын бекітуге арналған болттар мен гайкалар

Механизмнің хронометражының жетек тізбегінің қақпағының он төрт болттары мен екі гайкасын бұраңыз (8-сурет).

Бұрауышты пайдаланып қақпақты бас пен цилиндр блогынан бөліңіз.

Уақыт тізбегінің қақпағын алыңыз.

Күріш. 9. Иінді біліктің орналасу сенсорының роторының сақинасы

Алдымен бұрауышпен тығыздағыш сақинаны алып тастау арқылы иінді біліктің орналасуының сенсорының роторын алыңыз (Cурет 9).

Уақыт тізбегінің бағыттағышын алыңыз.

Уақыт тізбегінің кергіш аяқ киімін алыңыз.

Уақыт тізбегі жетегінің демпферін алыңыз.

Уақыт тізбегінің жетекті алып тастаңыз.

Иінді біліктің бұрандасын алыңыз.

Май сорғысының жетек тізбегін алу

Күріш. 10. Иінді біліктің дұрыс (белгілері бойынша тураланған) жағдайы: 1 - сорғы корпусындағы тесік

Иінді білікті сағат тіліне қарсы 90° бұраңыз және май сорғы білігінің белгісін 10-суретте көрсетілгендей сорғы корпусындағы тесікпен туралаңыз.

Диаметрі 4 мм түйреуішті біліктің тесігіне салып, оны бекітіп, гайканы бұрап алыңыз.

Бекіту болттарын бұрау арқылы май сорғысының жетек тізбегінің кергішін серіппемен алыңыз, содан кейін жұлдызшалар мен тізбекті алыңыз.

Май сорғысын алып тастау

11-сурет. Май сорғысын орнату болттары

Үш болтты бұрап, май сорғысын алыңыз

Қақпақтарды және таратқыш білік мойынтірегін алу

Күріш. 12. Тарату білігінің кіріс және шығыс клапандарының қақпақтарын алу тәртібі

Шығару және қабылдау таратқыш білігінің қақпақтарын 12-суретте көрсетілген ретпен шешіңіз.

Тарату білігінің мойынтірегін алыңыз.

VVT-i клапанын алыңыз.

Цилиндр қақпағын алу, теңестіру біліктерінің осьтік ойынын тексеру

Күріш. 13. Цилиндр басының болттарын босату тәртібі

10 мм розетка кілтін пайдаланып, 13-суретте көрсетілген реттілікпен цилиндр басының он болттарын босатыңыз және алыңыз.

Егер бұрандалар дұрыс емес тәртіпте босатылса, цилиндр басы зақымдалуы немесе цилиндр басындағы жарықтар болуы мүмкін.

Күріш. 14. Теру индикаторы арқылы теңгерім біліктерінің осьтік ойықтарын тексеру

Он шайбаны алыңыз.

Басын цилиндр блогынан бөлу үшін бұрағышты пайдаланыңыз.

Цилиндр басының тығыздағышын алыңыз.

Май салқындатқыштың фитингін алыңыз.

VVT-i май сүзгісін алыңыз.

Теру индикаторының көмегімен теңгерім біліктерін алға және артқа жылжытқанда осьтік саңылауды өлшеңіз (Cурет 14).

Теңгерім біліктерінің осьтік ойнауы:

  • стандартты - 0,050–0,090 мм;
  • максималды рұқсат етілген - 0,090 мм.

Тепе-теңдік біліктерінің радиалды ойынын тексеру

Күріш. он бес. Теңестіру механизмінің қақпағының болттарын бұрап алу реті

Бірнеше өтуде, сегіз бекіту болттарын кезекпен бұрап, теңгерім механизмінің қақпағын алыңыз (Cурет 15).

Күріш. 16. Пластикалық калибратордың көмегімен сырғанау подшипниктеріндегі саңылауларды өлшеу

Пластикалық калибраторды пайдаланып, әр журнал үшін сырғанау мойынтіректеріндегі саңылауларды өлшеңіз (Cурет 16).

Күріш. 17. Теңестіру механизмінің қақпағын бекітуге арналған болттарды тарту тәртібі

Мотор майын монтаждау болттарының бастарының астына және жіптеріне жағыңыз.

Баланстың қақпағын орнатыңыз.

Бірнеше өтуде теңгерім механизмінің қақпағын 22 Нм тарту моментімен бекітетін сегіз болтты дәйекті түрде қатайтыңыз (Cурет 17).

Болттарды бояңыз.

Болттарды 2.70-суретте көрсетілген реттілікпен 90° бұраңыз.

Болттардағы белгілердің бастапқы орнынан 90° бұрышта екеніне көз жеткізіңіз.

Күріш. 18. Дұрыс орналасу бұрышы және таңбалау белгісін қою орны: 1 - таңбалау белгісі

Баланстың қақпағын алыңыз. Радиалды саңылауды анықтау үшін тегістелген калибрлі сымның максималды енін өлшеңіз.

Радиалды клиренс:

стандартты - 0,004–0,031 мм;

максималды рұқсат етілген - 0,031 мм.

Егер саңылау шектен асып кетсе, теңгерім біліктерінің мойынтіректерін ауыстырыңыз.

Егер саңылау спецификацияға сәйкес болса, теңгергіш білігінің мойынтіректерін қайта орнатыңыз.

Стандартты өлшемді лайнерлерді ауыстырған кезде бірдей өлшемдер тобының лайнерлерін пайдаланыңыз.

Құлақаспаптардың үш стандартты өлшемі бар.

Мойынтірек төсенішінің диаметрі:

таңбалау «1» ..... 26.000–26.006 мм;

таңбалау «2» ..... 26,007–26,012 мм;

таңбалау «3» ..... 26,013–26,018 мм.

Білік журналының диаметрі – 22,985–23,000 мм

Қабырғаның қалыңдығы (орталық бөлігінде):

таңбалау «1» ..... 1,486–1,489 мм;

таңбалау «2» ..... 1,489–1,492 мм;

таңбалау «3» ..... 1,492–1,495 мм.

Иінді біліктің артқы эпиплонын ауыстыру

Күріш. 19. Май тығыздағыштарын алып тастау

Тығыздағыштың шетін пышақпен кесіңіз. Шүберекке оралған бұрағышты пайдаланып, май тығыздағышын шығарыңыз (Cурет 19).

Тегістеу қағазын пайдаланып, артқы май тығыздағыш ұстағышының ернінен қалған май тығыздағышын алыңыз.

Жаңа тығыздағыштың бетіне май жағыңыз.

Дрейф пен балғаны пайдаланып, жаңа май тығыздағышты оның беті артқы май тығыздағыш ұстағышының жиегі шетінен шығып кетпеуі үшін басыңыз.

Күріш. 20. Май жинағыштың болттарын бұрап алу тәртібі

Бірнеше өтуде, картердің он бір бекіткіш болттарын кезекпен бұрап алыңыз (Cурет 20).

Уақыт механизмінің жетек тізбегін және біліктердің жұлдызшасын тексеру

Кернеу кезіндегі тізбектің он бес буынының ұзындығын штангенциркульмен өлшеңіз.

Егер тізбек бөлігі максимумнан он бес буынға ұзын болса, шынжырды ауыстырыңыз.

Тізбектің ерікті бөліктерінде үш немесе одан да көп өлшемдер жасаңыз.

Күріш. 21. Тісшікті диаметрін калибрмен өлшеу

Тізбекті жұлдызшаның айналасына ораңыз.

21-суретте көрсетілгендей шілтерлі штангенциркульмен роликтердің үстіндегі жұлдызшаның диаметрін өлшеңіз.

Тісті доңғалақтың минималды диаметрі:

- таратқыш білік - 97,3 мм;
- иінді білік - 51,6 мм.

Диаметрі көрсетілгендей болмаса, шынжыр жұлдызшаларын ауыстырыңыз.

Кергіш аяқ киім мен уақыт тізбегінің бағыттағышының тозуын тексеріңіз.

Максималды тозу 1 мм-ден аспауы керек.

Уақыт тізбегінің кергішінің жұмысын тексеру

Күріш. 22. Уақыт тізбегінің кергішінің жұмысын тексеру схемасы

Тырнақ жоғары тұрғанда поршень еркін қозғалатынына көз жеткізіңіз.

Бекіткішті босатыңыз және поршеньдің құлыптаулы екеніне көз жеткізіңіз (сур. 22).

Тарату білігінің ағуын тексеру

Күріш. 23. Индикатор арқылы тіректегі таратқыш біліктің ағуын тексеру

Тарату білігін екі призмаға орнатыңыз.

Индикатордың сезімтал басын мойынға орнатыңыз.

Тарату білігін бір жағына қолмен бұраңыз және цифербетті өлшегішпен ағып кетуді өлшеңіз (цифербетті максималды көрсеткіш) (сур. 23).

Максималды ағып кетуге төзімділік - 0,03 мм.

Тарату білігінің жұдырықшасының биіктігін тексеру

Күріш. 24. Тарату білігінің жұдырықшасының биіктігін микрометрмен өлшеу

Тарату білікшесінің биіктігін өлшеңіз (Cурет 24).

Жұдырықша контурының стандартты биіктігі 46,495–46,595 мм.

Жұдырықша контурының минималды биіктігі 46,385 мм.

таратқыш білігінің саңылауы (таратқыш білік журналының сыртқы диаметрі)

Күріш. 25. Микрометрмен таратқыш білік журналының диаметрін өлшеу

Тарату білігінің журналының сыртқы диаметрін өлшеңіз (Cурет 25).

Бөлшек білік кронштейнінің стандартты ішкі диаметрі:

No 1 ..... 35,971–35,985 мм;
No 2,3,4,5 ..... 22,959–22,975 мм.

Wt жұлдызшасын орнату (кіру таратқыш білігі)

Күріш. 26. Қабылдау таратқыш білігінің жұлдызшасын монтаждау: 1 - бекіткіш түйреуіш; 2 - ойық

Жұлдызшаны ондағы ойық тарату білігінің орналасу істікшесінен (білік жағы) сәл солға қарай болатындай күйде ұстаңыз.

Тісті таратқыш білікке орнатыңыз.

Жұлдызшаны аздап басып, сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Жұлдызша мен таратқыш білігінің соңы арасында көрінетін саңылау жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Білікті кілтпен ұстап тұрып, монтаждық болтты 54 Нм айналу моментіне дейін қатайтыңыз.

WT жетегі сағат тілімен қозғалатынына және құлыптау істікшесі арқылы дұрыс күйде бекітілгеніне көз жеткізіңіз (Cурет 26).

Select your language