Автоматты беріліс қорабы тексерулері беріліс қорабы элементтерінің дұрыс жұмыс істемеуін анықтау үшін жүргізіледі

Трансмиссия қосқышының үздіксіздігін тексеру

A - беріліс диапазонының селекторы; B - контактілер

Қосқышты ажыратып, редуктор диапазонының қосқышының өткізгіштігін таңдау тұтқасының әртүрлі позицияларында тексеру үшін сынақ құралын пайдаланыңыз.

Спорт режимі қосқышының өткізгіштігін тексеру (F4A42-2 2,0 және 2,5 л)

A - контактілер; B - позициялар; C – таңдау қосқышы; D - жоғары; F - төмен; E - спорт режимінің қосқышы

Қосқышты ажыратып, спорт режимі қосқышының үздіксіздігін тексеріңіз

Тасымалдау ауқымының қосқышы және басқару кабелін реттеу

Селектор тұтқасын "N" бейтарап күйіне орнатыңыз

Қабельді және басқару тұтқасын босату үшін беріліс қорабы жағынан басқару кабелін тұтқаға бекітетін гайканы босатыңыз

1 - басқару таяқшасы; 2 - беріліс қорабын басқару кабелі; 3 - реттейтін гайка

Селектор тұтқасын бейтарап күйге орнату

1 - болт; 2 - бекіту болты; 3 - басқару тұтқасы; 4 - басқару тұтқасы; 5 - корпусты ауыстырып қосу диапазондары; 6 - рычагтағы тесік; 7 - фланецтегі тесік

Редуктор диапазонының қосқыш корпусының бекіту болттарын әлсіретіңіз

Одан кейін беріліс ауқымын ауыстырып-қосқыш корпусын басқару тұтқасының соңындағы тесік пен беріліс диапазонының ауыстырып-қосқыш корпусының проекциясындағы тесік тураланатын етіп бұраңыз

Біз беріліс қорабы диапазонының ауыстырып-қосқыш корпусының бекіту болттарын спецификацияда берілген бұрау моменті арқылы қатайтамыз

1 - реттеу гайка; 2 - басқару тұтқасы

Трансмиссиялық басқару кабелін көрсеткі бағытында ақырын басып, реттегіш гайканы қатайтыңыз

Селектор тұтқасының "N" күйінде екенін тексеру

Таңдау тұтқасының әрбір позициясы үшін қосқыштың жұмысын және жұмысын тексеру

Автоматты беріліс қорабының құрамдастарын тексеру

 1. Дроссель күйінің сенсорын тексеріңіз
A - позиция сенсоры; B - қосқыш

Қосқышты дроссель күйі сенсорынан ажыратыңыз.

Дроссель күйі сенсорының қосқышының 1 және 4 терминалдары арасындағы кедергіні өлшеңіз.

Қарсылық: 3,5-6,5 кОм

Дроссель күйі сенсорының қосқышының 2 және 4 терминалдары арасындағы кедергіні өлшеңіз.

Қалыпты күй:

Егер дроссель клапаны бастапқы күйінен толық ашық күйге дейін баяу ашылса, кедергі дроссель клапанының ашылу бұрышына сәйкес біркелкі өзгеруі керек.

Егер қарсылық әртүрлі болса немесе біркелкі өзгермесе, дроссель күйінің сенсорын ауыстырыңыз.

 1. Май температурасының сенсорын тексеру
Май температурасының сенсорын тексеру

Май температурасының сенсорын алыңыз.

Сенсор қосқышының 1 және 2 терминалдары арасындағы кедергіні өлшеңіз.

Қарсылық:

 • 0° C кезінде 16,7-20,5 кОм
 • 100° C кезінде 0,57-0,69 кОм
 1. Көлік жылдамдығы сенсорының сынағы
Көлік құралының жылдамдық сенсорын тексеру: 1 - білік; 2 - кОм қарсылық

Көлік жылдамдығы сенсорын шешіп, көрсетілгендей 3-10 кОм резисторды қосыңыз.

Көлік жылдамдығы сенсорының білігін бұрап, 2 және 3 терминалдар арасында кернеу бар-жоғын тексеріңіз (1 айналым = 4 импульс).

 1. A / T басқару релесін тексеріңіз
A/T басқару реле сынағы

A / T басқару релесін алып тастаңыз.

A/T басқару релесі терминалын (2) теріс (-) батарея терминалына және басқару релесі терминалын (4) оң (+) батарея терминалына қосыңыз.

А/Т басқару релесінің терминалы (1) мен терминалы (3) арасындағы үздіксіздікті секіргіштер қосылғанда және батареядан ажыратылғанда тексеріңіз.

Релелік терминалдар арасында секіргіштерді қосқанда өткізгіштік болуы керек.

Релелік терминалдар арасындағы секіргіштерді ажыратқанда, өткізгіштік болмауы керек.

Егер сынақ сәтсіз болса, релені ауыстырыңыз.

 1. Соленоидты клапанды тексеру
Соленоидты клапанды тексеру: 1 - артық жетек клапаны; 2 - ығысуды төмендету клапаны; 3 - екінші беріліс клапаны; 4 - амортизатордың ілінісу клапаны; 5 - төмен беріліс және кері беріліс клапаны

Клапан корпусының қақпағын алыңыз.

Әр электромагниттік клапанның қосқыштарын ажыратыңыз.

Kia Magentis автоматты беріліс қорабын тексеру

Әр электромагниттік клапанның 1 және 2 терминалдары арасындағы кедергіні өлшеңіз.

Қарсылық:

Соленоидты ілінісу клапаны: 20°C кезінде 2,7-3,4 Ом

Төмен және кері соленоидты клапан: 20°C температурада 2,7-3,4 Ом

Екінші берілістің соленоидты клапаны: 20°C температурада 2,7-3,4 Ом

Артқы электромагниттік клапан: 20°C кезінде 2,7-3,4 Ом

Осыдан асып кететін электромагниттік клапан: 20°C температурада 2,7-3,4 Ом

Егер клапанның кедергісі басқа болса, соленоидты клапанды ауыстырыңыз.

Автоматты беріліс қорабы мен қозғалтқыштың біріккен жұмысын стационарлық көлікте сынау (тоқырау сынағы)

Сынақ таңдау тетігі D немесе R күйінде болғанда қозғалтқыштың максималды айналу жылдамдығын анықтау үшін, сондай-ақ крутящий түрлендіргіштің, стартердің және бір жақты муфтаның жұмысын, сондай-ақ муфталардың өнімділігін тексеру үшін жүргізіледі. және тежегіштер.

Тестілеу кезінде ешкім көліктің алдында немесе артында тұрмауы керек.

Тестілеу алдында барлық жұмыс сұйықтықтарының деңгейін тексеріңіз және қажет болса, оларды қалыпты жағдайға келтіріңіз.

 • - Трансмиссия сұйықтығының температурасы 80-100°C аралығында болуы керек.
 • - Салқындатқыш температурасы 80–100°C.
 • - Артқы дөңгелектердің астына сыналарды орнатыңыз.
 • - Тұрақ тежегішін басып, тежегіш педальды басыңыз.
 • - Қозғалтқышты іске қосыңыз.
 • - Таңдау тұтқасын D күйіне жылжытыңыз. Тежегіш педальды сол аяқпен толығымен басыңыз және оң аяқпен газ педальын ақырын басыңыз.

Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы артпаса, тахометрді оқып, газ педальын босатыңыз.

Жылдам беріліс қорабының зақымдалуын болдырмау үшін 8 секунд бойы сынақтан өткізіңіз.

Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде бірнеше сынақ қажет болса, селектор тұтқасын N күйіне жылжытыңыз және беріліс қорабы сұйықтығы суығанша қозғалтқышты бос режимде қалдырыңыз.

Қозғалтқышты бос айналымда іске қосу трансмиссия сұйықтығын салқындатады және оның нашарлауын болдырмайды.

Автоматты беріліс қорабы мен қозғалтқыштың тіркесімін стационарлық көлікте сынау кезіндегі қозғалтқыш жылдамдығы ( тоқтау сынағы ): 2000–2900 мин-1

(6) Сол сияқты R таңдау тұтқасының күйінде сынап көріңіз.

Автоматты беріліс қорабы мен қозғалтқыштың біріккен жұмысын стационарлық көліктегі сынау кезіндегі қозғалтқыштың айналу жылдамдығы (тоқтап сынау): 2000–2900 мин-1

1 - кері ілінісу; 2 - төмен беріліс және кері беріліс тежегіштері; 3 - ауысымды төмендету ілінісі; 4 - момент түрлендіргіші
 1. Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы D және R позицияларындағы сипаттамадан жоғары.
 • - Құбырдағы төмен қысым.
 • - Төмен берілісте және кері берілісте тежеу ​​жолақтарының сырғып кетуі.
 1. Қозғалтқыштың жылдамдығы спецификациядан жоғары, тек D күйінде.
 • - Ауыстыруды төмендету ілінісі.
 1. Егер қозғалтқыштың айналу жылдамдығы тек R күйінде сипаттамадан жоғары болса.
 • - Іліністің кері сырғуы.
 1. Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы D және R күйіндегі сипаттамадан төмен болса.
 • - Момент түрлендіргішінің зақымдалуы.
 • - Қозғалтқыш қуаты жеткіліксіз

Select your language