DIS (тікелей тұтану жүйесі, 1-суретті қараңыз)

От алу жүйесінің схемасы

DIS тұтану уақытының дәлдігін жақсартады, жоғары кернеудегі жоғалтуларды азайтады және дистрибьюторды жою арқылы жалпы тұтану жүйесінің сенімділігін арттырады.

Бұл қозғалтқыштағы DIS - әрбір цилиндр үшін бір тұтану орамы (оталдырғышы бар) бар тәуелсіз тұтану жүйесі.

Иридиймен қапталған ұшқын шамдары пайдаланылады.

Катушка және оталдыру шамдары

DIS-те әр цилиндр үшін бір-бірден 4 тұтану орамы бар.

Оталдыру шамдарымен жанасуды қамтамасыз ететін оталдыру шамының қақпақтары тұтану катушкаларымен біріктірілген.

Сонымен қатар, жүйені жеңілдету үшін тұтандырғыштар қолданылады.

Орталық электродты иридийден жасау платина ұшқын шамымен бірдей өнімділікті береді, бірақ ұзақ қызмет етеді.