Мақалада біз сенсорлар мен қосқыштарды ауыстыруды қарастырамыз

Біз мақалада қозғалтқышты басқару жүйесінің сенсорларын ауыстыруды талқыладық - Toyota Camry қозғалтқышын басқару жүйесінің элементтерін алып тастау және орнату

Май қысымының төмендеуі сенсорын ауыстыру

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Май қысымы туралы ескерту шамының сенсоры цилиндр блогының қабырғасына артқы жағында (салқындату сұйықтығы температурасы сенсорының жанында) бұрандалы

Қозғалтқыштың сәндік қақпағын алыңыз

Батареяның теріс терминалын ажыратыңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Ауа сүзгісін ауа сорғышымен алып тастаңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Ысымдарды қысыңыз және сым блогын сенсордан ажыратыңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Сенсорды цилиндрлер блогынан бұрап алыңыз

Май қысымының төмендеуі сенсорын кері ретпен орнатыңыз

Жанармай көрсеткішінің сенсорын тексеру және ауыстыру

Отын модуліне орнатылған отын көрсеткішінің сенсоры

Біз мақалада көрсетілгендей отын қысымын төмендетеміз - Toyota Camry автокөлігінің 2AZ-FE қозғалтқышының отын қысымын тексеру және төмендету

Теріс батарея кабелін ажыратыңыз

Біз мақалада сипатталғандай жанармай модулін алып тастаймыз - Toyota Camry көлігінің жанармай модулін алу және бөлшектеу

Отын өлшегіш сенсорының байлам блогы

Отын өлшегіш сенсорының сым блогын жанармай модулінің фланецінен ажыратыңыз

Жанармай көрсеткішінің сенсорын алу

Ісімді босатыңыз және сенсорды жанармай модулінің корпусынан алыңыз

Сенсорды тексеру үшін біз сынаушыны омметр режимінде сенсордың «2» («S») және «3» («FE») терминалдарына қосамыз

Біз рычагтың төменгі орнындағы сенсордың кедергісін қалтқымен өлшейміз. Кедергі 405,5-414,5 Ом болуы керек

Қалқымалы рычагты ең жоғары күйге көтеріңіз - қарсылық 13,5-16,5 Ом дейін төмендеуі керек

Егер сенсордың кедергісі берілген мәндерден өзгеше болса, сенсор ақаулы және оны ауыстыру қажет

Бөлшектерді кері ретпен орнатыңыз

Автоматты беріліс қорабы білігінің жылдамдық сенсорларын тексеру және ауыстыру

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Момент түрлендіргішінің турбинасы доңғалақтарының айналу жылдамдығы сенсорлары және беріліс қорабы шығыс білігінің айналу жиілігінің сенсорлары беріліс қорабы корпусының жоғарғы бөлігінде орнатылған

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Батареяны және ауа сорғышы бар ауа сүзгісін алыңыз

Ысымдарды қысыңыз және ауыстырылатын сенсордан сым блогын (B) ажыратыңыз

Болтты (A) бұрап, беріліс қорабы корпусындағы датчикті алып тастаймыз

Сенсорды тексеру үшін контактілер арасындағы кедергіні өлшейміз.

+20º C кезінде кедергі 560-680 Ом болуы керек. Қарсылық басқаша болса, сенсор ақаулы

Егер сенсордың тығыздағыш сақинасы зақымдалған болса, оны ауыстырамыз

Сенсорды кері ретпен орнатыңыз

Автоматты беріліс қорабы селекторының орналасу сенсорын ауыстыру

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Сенсор беріліс қорабы корпусының төменгі бөлігінде (көлік құралының алдында) орнатылған

Біз көлікті дайындап, теріс батарея терминалын ажыратамыз

Ауа сүзгісін ауа сорғышымен алып тастаңыз

Бірдей сенсорды орнататын болсақ, оны алып тастамас бұрын беріліс қорабы корпусына қатысты сенсордың орнын белгілеу керек

Автоматты беріліс қорабы селекторының орналасу сенсорын орнату: 1, 3 - гайкалар; 2 - беріліс тетігі; 4, 8 - болттар; 5 - құлыпты шайба; 6 - бекіткіш гайка; 7 - сым сымдарының блогы

гайканы 1 бұрап, кабельді беріліс тетігінен 2 ажыратыңыз

гайканы 3 бұрап, беріліс тетігін 2 біліктен шығарыңыз

Құлыптау шайбасының 5 антенналарын бүгеміз және бекіткіш гайканы 6 бұрап шығарамыз. Бекіткіш шайбаны біліктен алыңыз

Ысымдарды қысыңыз және сым сымдарының 7-автоматты беріліс қорабы таңдау блогының позиция сенсорынан ажыратыңыз

4 және 8 бекіту болттарын бұрап, беріліс қорабынан сенсорды алыңыз.

Орнату

Біз 4 және 8 болттарын қатайтпай беріліс қорабына селектор позициясының сенсорын орнатамыз

Сымдар блогын 7 сенсорға жалғаңыз

Жаңа бекіткіш шайбаны 5 орнатыңыз және бекіткіш гайканы 6 6,9 Нм дейін қатайтыңыз

Рычағын 2 орнатыңыз, гайканы 3 13 Нм айналу моментіне дейін қатайтыңыз және бекіткіш шайбаның ілмегін бүктеңіз.

Иінтіректі аяғына дейін көтеріп, екі рет басу арқылы төмендетіңіз.

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Иінтіректің орнын өзгертпей, сенсор корпусын құлыптау шайбасының (көрсеткі арқылы көрсетілген) тілі сенсор корпусына қолданылатын бейтарап сызық бойымен (фотосуретте қызыл түспен белгіленген) бағытталатындай етіп бұраңыз.

Осы күйде сенсорды бекіту болттарын қатайтыңыз

Барлық жойылған бөліктерді кері ретпен орнатыңыз

Қозғалтқыш селектордың "N" және "P" күйінде ғана іске қосылатынын, ал кері шамның "R" күйінде жанып, басқа позицияларда қосылмайтынын тексеріңіз

Егер ақаулар анықталса, автоматты беріліс қорабы селекторының орналасу сенсорының күйін реттеуді қайталаймыз

Тежегіш шамының қосқышын ауыстыру

Тежегіш шамының қосқышы тежегіш педаль кронштейніне орнатылған

Батареяның теріс терминалын ажыратыңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Төменгі сәндік қалқанды алыңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Сымдарды тежегіш шамының қосқышынан ажыратыңыз және тежегіш педаль кронштейнінен ажыратқышты бұрап алыңыз

Орнату

Тежегіш шамының қосқышын кронштейнге оның корпусының жұмыс бөлігінің ұшы тежегіш педаль буферіне тірелгенше бұраймыз, содан кейін оны төрттен бір айналымға бұрап шығарамыз

Егер тежегіш шамының қосқышы дұрыс орнатылған болса, тежегіш педалі босатылған кезде, ажыратқыштың бұрандалы бөлігінің соңы мен тежегіш педаль буферінің арасында 1,5-2,5 мм бос орын болуы керек

Барлық жойылған бөліктерді кері ретпен орнатыңыз

Сүрткішті автоматты басқару сенсорын ауыстыру

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Алдыңғы әйнегінің ішкі жағында артқы көрініс айнасының жанында тазалағышты автоматты басқару сенсоры (жаңбыр сенсоры) орнатылған

Батареяның теріс терминалын ажыратыңыз

Автокөлік сенсорлары мен қосқыштарын ауыстыру Мен Toyota Camryмін

Сенсор қақпағын алыңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Сенсор корпусының тығынын шығарамыз және сенсорды бекіту кронштейнінен ажыратамыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Сым блогын ажырату арқылы тазалағышты автоматты басқару сенсорын алыңыз

Бөлшектерді кері ретпен орнатыңыз

Есіктің жарық қосқыштарын ауыстыру

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Есіктің жарық қосқыштары корпустың есік тіректеріндегі тесіктерге орнатылған

Батареяның теріс терминалын ажыратыңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Бекіткіш бұранданы босатып, есіктің жарықтандыру қосқышын бағанадағы тесіктен шығарамыз

Сымдарды ажыратып, ажыратқышты алыңыз

Ауыспарды кері ретпен орнатыңыз

Иммобилизатор

Иммобилизатор электронды басқару блогынан, тұтану құлпындағы антенна блогынан (транспондер сақинасынан), пернелерден және дисплей бөлігіндегі сигнал шамынан тұрады

Иммобилизаторды басқару блогы құралдар тақтасының астында сол жақта орнатылған және қозғалтқыштың электронды басқару блогына қосылған

Оталу қосулы кезде, иммобилизатордың басқару блогы антенна бөлігінен компьютер жадында сақталған ақпаратпен салыстырылатын құпия сөз кодын алады

Код талдауының нәтижесі бойынша иммобилизаторды басқару блогы қозғалтқышты іске қосу мүмкіндігі туралы шешім қабылдайды және қозғалтқыш контроллеріне тиісті пәрменді жібереді

Егер иммобилизатордың электрондық блогы ауыстырылса, тұтану кілтін үйрену процедурасын орындау қажет, әйтпесе қозғалтқышты іске қосу мүмкін болмайды

Айнаны басқару блогын, фараның электр түзеткіш басқаруын және фараны жууға арналған қосқышты ауыстыру

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Руль бағанының сол жағындағы сәндік төменгі қалқанды және аспаптар тақтасының жиегін алып тастаңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Артқы көрініс айнасын басқару блогын, фараның электр түзеткішін немесе фараны жууға арналған қосқышты ауыстыру үшін қысқыштарды қысу арқылы тиісінше A, B және C сым блоктарын ажыратыңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Ысымдарды қысыңыз және ауыстырылатын элементті аспап тақтасының төсеміндегі тесіктен алыңыз

Қауіпті қосқышты ауыстыру

Батареяның теріс терминалын ажыратыңыз

Toyota Camry сенсоры мен қосқышын ауыстыру

Тартқышты қолданып, біз жеті ысырманы босатып, дефлекторлары бар орталық ауа арнасының панелін аспаптар панелінен шығарамыз

Сым блогын дабыл қосқышынан ажыратыңыз және төрт ысырманы босатып қосқышты алыңыз

Бөлшектерді кері ретпен орнатыңыз