Жолаушы жағындағы алдыңғы есіктің электр құлпын сынау

Кестеде көрсетілген позицияларда жолаушы есігінің құлпы электр жетегінің жұмысын тексеріңіз

Батареяның оң терминалын «4» терминалына және теріс терминалды «3» терминалына қосыңыз

Құлыптау ысырмасының «LOCK» күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

Коннектор түйреуіштерінің полярлығын өзгертіңіз

Және құлыптың ысырмасының «UNLOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

күріш. 1. Жолаушылар есігінің құлпы электр жетегінің жұмысын тексеру

Жетек жұмысы сипатталғандай болмаса, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) ─ қорытынды 4

Батарея (─) ─ қорытынды 3

LOCK

Батарея (+) ─ қорытынды 3

Батарея (─) ─ қорытынды 4

UNLOCK

Кестеде көрсетілген позицияларда қосқыштың терминалдары мен жолаушы жағындағы есікті құлыптау қосқышы арасындағы үздіксіздікті тексеріңіз.

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Шығару нөмірі

Құлып орны

Тексеру нәтижесі

9-10

LOCK

Өткізгіштігі жоқ

 

UNLOCK

өткізгіштік

Жүргізуші жағындағы алдыңғы есіктің электр құлпын тексеру

Жүргізуші есігінің құлпы электр жетегінің жұмысын кестеде көрсетілген позицияларда тексеріңіз.

Аккумулятордың оң терминалын «2» терминалына және теріс терминалды «1» терминалына қосыңыз, құлыптың ысырмасының «LOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

Қосқыш түйреуіштерінің полярлығын кері бұрыңыз және құлыптың ысырмасының «UNLOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

күріш. 2. Жүргізуші есігі құлпы электр жетегінің жұмысын тексеру

Жетек жұмысы сипатталғандай болмаса, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) ─ қорытынды 2

Батарея (─) ─ қорытынды 1

LOCK

Батарея (+) ─ қорытынды 1

Батарея (─) ─ қорытынды 2

UNLOCK

Кестеде көрсетілген позицияларда қосқыштың терминалдары мен жүргізуші жағындағы есікті құлыптау қосқышы арасындағы үздіксіздікті тексеріңіз.

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Шығару нөмірі

Құлып орны

Тексеру нәтижесі

5-6

LOCK

Өткізгіштігі жоқ

 

UNLOCK

өткізгіштік

Артқы оң жақ есіктің электр құлпын тексеру

Кестеде көрсетілген позицияларда артқы оң жақ есік құлпы электр жетегінің жұмысын тексеріңіз.

Батареяның оң терминалын «2» терминалына және теріс терминалды «1» терминалына қосыңыз, құлыптың ысырмасының «LOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз

Қосқыш түйреуіштерінің полярлығын кері бұрыңыз және құлыптың ысырмасының «UNLOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

күріш. 3. Артқы оң жақ есік құлыпының электр жетегінің жұмысын тексеру

Жетек жұмысы сипатталғандай болмаса, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) ─ қорытынды 2

Батарея (─) ─ қорытынды 1

LOCK

Батарея (+) ─ қорытынды 1

Батарея (─) ─ қорытынды 2

UNLOCK

Кестеде көрсетілген позицияларда розетканың қорытындылары мен артқы оң жақ есіктің құлыпының қосқышы арасындағы сигналдың өткізгіштігінің болуын тексеріңіз.

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Шығару нөмірі

Құлып орны

Тексеру нәтижесі

5-6

LOCK

Өткізгіштігі жоқ

 

UNLOCK

өткізгіштік

Артқы сол жақ есіктің электр құлпын тексеру

Кестеде көрсетілген позицияларда артқы сол жақ есік құлпы электр жетегінің жұмысын тексеріңіз.

Аккумулятордың оң терминалын «4» терминалына және теріс терминалды «3» терминалына қосыңыз, құлыптың ысырмасының «LOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

Қосқыш түйреуіштерінің полярлығын кері бұрыңыз және құлыптың ысырмасының «UNLOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

 

күріш. 4. Артқы сол жақ есік құлпы электр жетегінің жұмысын тексеру

Жетек жұмысы сипатталғандай болмаса, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) ─ қорытынды 4

Батарея (─) ─ қорытынды 3

LOCK

Батарея (+) ─ қорытынды 3

Батарея (─) ─ қорытынды 4

UNLOCK

Кестеде көрсетілген позицияларда розетканың қорытындылары мен артқы сол жақ есік құлыпының қосқышы арасындағы сигналдың өткізгіштігінің болуын тексеріңіз.

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Шығару нөмірі

Құлып орны

Тексеру нәтижесі

9-10

LOCK

Өткізгіштігі жоқ

 

UNLOCK

өткізгіштік