Жүргізуші жағындағы алдыңғы есіктің электр құлпын тексеру

Кестеде көрсетілген позицияларда қосқыш пен орталық құлыптау қосқышының терминалдары арасындағы сигналдың үздіксіздігін тексеріңіз.

қосқыш түйреуіш №.

Позицияны ауыстырыңыз

Тексеру нәтижесі

5-8

LOCK

Есть

OFF

Өткізгіштігі жоқ

6-8

UNLOCK

Нет

Сондай-ақ ӨШІРУ күйінде өткізгіштік сигналының жоқтығын тексеріңіз.

күріш. 1. Жүргізуші жағындағы алдыңғы есіктің орталық құлыптау қосқышын тексеру

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, қосқышты ауыстырыңыз.

Жүргізуші есігінің құлпы электр жетегінің жұмысын кестеде көрсетілген позицияларда тексеріңіз.

Оң батарея терминалын «4» терминалына және теріс терминалды «1» терминалына қосыңыз, құлыптау ысырмасының ҚҰЛЫПТАУ күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

Коннектордың түйреуіштерінің полярлығын кері бұрыңыз және құлып ысырмасының ҚҰЛПТАНДЫРУ күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

Жетек жұмысы сәйкес келмесе, құлыпты ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) – қорытынды 4

Батарея (─) – қорытынды 1

LOCK

Батарея (+) – қорытынды 1

Батарея (─) – қорытынды 4

UNLOCK

Кестеде көрсетілген позицияларда қосқыштың терминалдары мен жүргізуші жағындағы есікті құлыптау қосқышы арасындағы үздіксіздікті тексеріңіз.

күріш. 2. Жүргізуші есігі құлпы электр жетегінің жұмысын тексеру

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, құлып жинағын ауыстырыңыз.

қосқыш

түйреуіш №.

Позицияны ауыстырыңыз

Тексеру нәтижесі

7-8

LOCK

Өткізгіштігі жоқ

 

UNLOCK

өткізгіштік

Жолаушы жағындағы алдыңғы есіктің электр құлпын сынау

күріш. 3. Жолаушы жағындағы алдыңғы есіктің орталық құлыпының қосқышын тексеру

Кестеде көрсетілген позицияларда розетка мен орталық құлыптың қосқышының қорытындылары арасындағы сигналдың өткізгіштігін тексеріңіз.

Сондай-ақ ӨШІРУ күйінде өткізгіштік сигналының жоқтығын тексеріңіз.

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, қосқышты ауыстырыңыз.

қосқыш түйреуіш №.

Позицияны ауыстырыңыз

Тексеру нәтижесі

9-7

LOCK

Есть

OFF

Өткізгіштігі жоқ

10-7

UNLOCK

Нет

Жолаушылар есігінің құлпы электр жетегінің жұмысын кестеде көрсетілген позицияларда тексеріңіз.

Оң батарея терминалын «4» терминалына және теріс терминалды «1» терминалына қосу арқылы құлыптау ысырмасының «LOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

Қосқыш түйреуіштерінің полярлығын кері бұрыңыз және құлыптың ысырмасының «БҰЛҒАНЫ АШУ» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

күріш. 4. Жолаушы жағындағы алдыңғы есік құлпы электр жетегінің жұмысын тексеру

Жетек жұмысы сипатталғандай болмаса, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) – қорытынды 4

Батарея (─) – қорытынды 1

LOCK

Батарея (+) – қорытынды 1

Батарея (─) – қорытынды 4

UNLOCK

Кестеде көрсетілген позицияларда қосқыш түйреуіштер мен жолаушы бүйіріндегі есікті құлыптау қосқышы арасындағы үздіксіздікті тексеріңіз.

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, құлып жинағын ауыстырыңыз.

қосқыш түйреуіш №.

Позицияны ауыстырыңыз

Тексеру нәтижесі

7-8

LOCK

Өткізгіштігі жоқ

 

UNLOCK

өткізгіштік

Артқы оң жақ есіктің электр құлпын тексеру

Кестеде көрсетілген позицияларда артқы оң жақ есік құлпы электр жетегінің жұмысын тексеріңіз.

күріш. 5. Артқы оң жақ есік құлпы электр жетегінің жұмысын тексеру

Оң батарея терминалын «4» терминалына және теріс терминалды «1» терминалына қосу арқылы құлыптау ысырмасының «LOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

Қосқыш түйреуіштерінің полярлығын кері бұрыңыз және құлыптың ысырмасының «БҰЛҒАНЫ АШУ» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

Жетек жұмысы сипатталғандай болмаса, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) – қорытынды 4

Батарея (─) – қорытынды 1

LOCK

Батарея (+) – қорытынды 1

Батарея (─) – қорытынды 4

UNLOCK

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, құлыпты ауыстырыңыз.

қосқыш түйреуіш №.

Позицияны ауыстырыңыз

Тексеру нәтижесі

6-9

LOCK

Өткізгіштігі жоқ

 

UNLOCK

өткізгіштік

Артқы сол жақ есіктің электр құлпын тексеру

күріш. 6. Артқы сол жақ есік құлпы электр жетегінің жұмысын тексеру

Кестеде көрсетілген позицияларда артқы сол жақ құлыпты электр жетегінің жұмысын тексеріңіз (Cурет 6).

Оң батарея терминалын «4» терминалына және теріс терминалды «1» терминалына қосу арқылы құлыптау ысырмасының «LOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

Қосқыш түйреуіштерінің полярлығын кері бұрыңыз және құлыптың ысырмасының «UNLOCK» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

Жетек жұмысы сипатталғандай болмаса, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) – қорытынды 4

Батарея (─) – қорытынды 1

LOCK

Батарея (+) – қорытынды 1

Батарея (─) – қорытынды 4

UNLOCK

Кестеде көрсетілген позицияларда розетканың қорытындылары мен артқы сол жақ есік құлыпының қосқышы арасындағы сигналдың өткізгіштігінің болуын тексеріңіз.

Егер өткізгіштік кестедегі деректерге сәйкес келмесе, құлып жинағын ауыстырыңыз.

қосқыш түйреуіш №.

Позицияны

ауыстырыңыз

Тексеру нәтижесі

6-9

LOCK

Өткізгіштігі жоқ

 

UNLOCK

өткізгіштік

Артқы қақпаның электрлік құлпын тексеру

Артқы қақпақ құлпы электр жетегінің жұмысын кестеде көрсетілген позицияларда тексеріңіз.

Батареяның оң терминалын «1» терминалына және теріс терминалды құлып корпусына қосқаннан кейін құлып ысырмасының «Ашық» күйіне ауысқанына көз жеткізіңіз.

күріш. 7. Артқы қақпақтың электрлік құлпы жұмысын тексеру

Жетек жұмысы сипатталғандай болмаса, құлып жинағын ауыстырыңыз.

Полярлық

Әрекет

Батарея (+) – қорытынды 1

Батарея (─) – құлып корпусы

Open