Төртінші цилиндрдің сору коллекторының астындағы қозғалтқыш блогында орнатылған пьезоэлектрлік түрдегі соғу сенсоры (0261231046 Bosch немесе GT 305)

Сенсор цилиндрлердегі детонациялық жану кезінде пайда болатын соққы толқындарынан туындаған блок қабырғасының дірілдерін сезеді және қозғалтқыштың соғу деңгейіне сәйкес қосылатын контактілерге айнымалы кернеу береді.

Соққы сенсоры: 1 - аша; 2 - оқшаулағыш; 3 - дене; 4 - жаңғақ; 5 - серпімді шайба; 6 - инерциялық шайба; 7 - пьезоэлектрлік элемент; 8 - контакт серіппесі

Басқару блогы кездейсоқ механикалық әсерлерден туындайтын сигналдарды сүзеді.

Егер сенсор істен шықса немесе оның тізбегінде ақау болса, электронды басқару блогы әдейі кеш тұтану уақытымен күту режиміне ауысады, KMSUD сигналдық шамын қосады және ақаулық кодын жадта сақтайды (қараңыз. ZMZ-406 қозғалтқышын басқару жүйесінің диагностикасы).

Соққы сенсорының сынағы

Отты өшіріңіз және батареяның теріс терминалын алыңыз.

ZMZ-406 соғу сенсорын тексеру

«13» пернесін пайдаланып, сенсорды цилиндрлер блогының қабырғасына бекітетін гайканы бұрап шығарамыз (анық болу үшін қабылдау коллекторы алынып тасталады).

ZMZ-406 соғу сенсорын тексеру

Блоктың серіппелі қысқышын жұқа бұрағышпен тартып, сенсордан сымдар блогын ажыратыңыз.

ZMZ-406 соғу сенсорын тексеру

Біз вольтметрді сенсор терминалдарына қосамыз және сенсор корпусын қатты затпен аздап түртіп, кернеудің өзгеруін байқаймыз

Кернеу импульстерінің болмауы сенсордың дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді.

Сенсордың дұрыс жұмыс істемеуіне тек арнайы діріл тірегінде ғана сенімді болуға болады

Сенсорды кері ретпен орнатыңыз.