Мақалада біз жүксалғыштың қақпағын бөлшектеу және жүк салғыштың қаптамасын алуды қарастырамыз

Магистраль қақпағының қаптамасын алу

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Бұрауыштың көмегімен біз магистраль қақпағының тұтқасының сәндік қақпағын жұлып аламыз және оны аламыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Тұтқаны магистральдық қақпақ панеліне бекітетін екі бұранданы бұрап алып, оны алып тастаймыз

Магистральды төсемге арналған қыстырғыштардың орны

Магистральды қаптау 13 қыстырғышпен бекітілген

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Қысқыштардың кедергісін жеңе отырып, жүк қақпағының қаптамасын бекітуге арналған қақпақтарды шығарамыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Жабынды алу

Қақпақ қаптамасын кері ретпен орнатыңыз

Магистраль қақпағының құлпын және қосқышын алу

Батареяның теріс терминалын ажыратыңыз

Жоғарыда сипатталғандай, жүксалғыш қақпағының қаптамасын шешіп алыңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Ісімді алып тастаңыз және жетек штангасын құлыптау қосқышының тұтқасынан ажыратыңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Қашықтағы жетек кабелінің қаптамасының ұшын құлып қосқыш кронштейнінен алып тастаймыз және кабель ұшын қосқыштан ажыратамыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Ісімді басып, құлыптау қосқышының сымдар блогын ажыратыңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Құлып қосқышын магистральдық қақпаққа бекітетін екі болтты бұрап, ажыратқышты шығарамыз

Сымдар блогын магистральдық қақпақ құлпынан ажыратыңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Құлыпты бекітетін екі болтты бұрап, құлыпты алып тастаймыз

Алынған бөліктерді кері ретпен орнатыңыз

Магистраль қақпағының бұралу жолағын алу және орнату

Бұралмалы жолақты корпустағы тірекке бекіту

Бұралу жолының оң жағын корпус панеліндегі тіректен ажыратыңыз

Оң жақ артқы қақпақ топсасынан бұралу жолының оң жағын алу

Арнайы құралды суретте көрсетілгендей орнатыңыз және бұралу жолының оң жағын корпус кронштейнінен ажыратыңыз

Оң жақ корпус кронштейнінің топсасынан бұралу жолының оң жағын алу

Ажырату бұралу жолының сол жағын корпус панеліндегі тіректен алып тастаймыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Бұралу жолының сол жағын магистраль қақпағының сол жақ топсасының кронштейнінен ажыратып, бұралу жолақтарын алыңыз

Бұралу жолағын кері ретпен орнатыңыз

Магистраль қақпағындағы әрлеуді алу және орнату

Батареяның теріс терминалын ажыратыңыз

Жоғарыда сипатталғандай, жүксалғыш қақпағының қаптамасын шешіп алыңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Сәндік әрлеуді бекітетін екі гайканы магистральдық қақпақ панеліндегі сол технологиялық терезе арқылы бұрап шығарамыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Магистраль қақпағының панеліндегі оң жақ технологиялық терезе арқылы сәндік әрлеуді бекітетін гайканы бұрап алыңыз

Магистраль қақпағын бекіткіш қосқышты бекітетін екі гайканы бұрап шығарамыз

Қысқыштардың кедергісін жеңіп, қабаттасуды алып тастаңыз

Тақта бекіткіштері

Сәндік әрлеу екі қыстырғышпен жүксалғыштың қақпағына бекітілген

Қабаттауды кері ретпен орнатыңыз

Магистральды төсемді алу

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Магистральды қақпақты ашыңыз және жүксалғыш төсwidthшін алыңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Ұсақ заттарға арналған қорапты бекітетін болтты бұрап алыңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Ысырманың кедергісін жеңе отырып, біз қорапты жүксалғыштан шығарамыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Магистральдың сол жағындағы төсwidthш қыстырғыштарын алып тастаңыз және қаптаманы алыңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Сол сияқты жүксалғыштың оң жағындағы қаптаманы алып тастаңыз

Toyota Camry магистральдық бөліктерін алу және орнату

Магистральдың оң және сол жағындағы кронштейндерді бекітетін бұрандаларды бұрап, кронштейндерді алып тастаймыз

Артқы магистраль төсемінің қондырмасы

Қысқыштардың кедергісін еңсере отырып, магистральдың артқы төсемін шешіңіз

Етіктің қаптамасын кері ретпен орнатыңыз