Рульдік бағанның қосқыштары

Көлік руль бағанасына орнатылған екі руль бағанының қосқышын пайдаланады

Кейбір көліктерде мүйіз бұрылыс сигналы мен фара қосқышы арқылы, ал кейбір көліктерде тазалағыш пен шайғыш қосқыш арқылы қосылады.

Солға бұрылу сигналының қосқышы

Ауыстыру аяқталғаннан кейін коммутатор автоматты түрде I немесе II күйіне оралады. A - бағыттаушы индикатордың қысқа мерзімді іске қосылуына арналған тұтқаның тұрақты емес жағдайы.

Тінтіректі I позициясынан өзіңізге қарай құлыптан босатылған күйге жылжыту, тұтқа осы күйде ұсталғанша, ұзақ сәулелі фараларды қосады.

Рульдік бағанның ауыстырып-қосқыштарының жұмыс схемасы: а - бағыт көрсеткіштерінің, фарлардың (дыбыстық сигнал) сол жақ қосқышы; I - қысқа шамдар (орталық жарық қосқышының тұтқасы тоқтағанша шығарылса); II - ұзақ сәулелі фаралар (егер орталық жарық қосқышының тұтқасы тоқтағанша шығарылса); V немесе III - солға бұрылу қосулы; VI немесе IV - оңға бұрылу қосулы.

b - Оң жақ тазалағыштың қосқышы, шайба (мүйіз); 0 - тазалағышты өшіру; I - шыны тазалағыштың төмен жылдамдығы қосулы; II - сүрткіштің жоғары жылдамдығы қосулы; III - тазалағыш үзіліспен жұмыс істейді.

Дыбыстық сигнал (1-опция) тұтқа түймесін кез келген орыннан басу арқылы іске қосылады.

Дыбыс сигналы жоқ қосқыш үшін (1-опция), рычагты өзіңізге қарай (көрсеткі бағытымен) 0 позициясынан жылжытсаңыз, жуғыш пен тазалағышты қысқа уақытқа қосады.

Дыбыс сигналы бар қосқыш үшін (2-опция) тұтқаны 0 (B көрсеткі) күйінен жылжыту арқылы жуғыш пен сүрткіш қысқа уақытқа қосылады.

Дыбыстық сигнал тұтқаны кез келген позициядан өзіңізге қарай жылжыту арқылы қосылады (C көрсеткісінің бойымен).

Кір жуғыш пен мүйізді тұтқаның кез келген орнында қосуға болады.

Қалақ ауыстырғыштарын ауыстыру

Рульдік бағананың қақпақтарын алыңыз ( руль бағанасын алу және бөлшектеу мақаласын қараңыз).

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Саңылаулы бұрағышты пайдаланып, бұрылыс сигналы мен фара қосқышын бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Ажыратқышты алып тастаңыз және сымдарды оның терминалдарынан ажыратып, олардың қосылу ретін сызыңыз немесе жазып алыңыз.

Жазу мүмкін емес, бірақ бірден сымдарды бір-бірден ажыратып, оларды жаңа қосқышқа қосыңыз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Сымдарды бірден жаңа қосқышқа қосқан дұрыс.

Ажыратқыштарды сымдары бар жинақ ретінде өзгертуге болады.

Ол үшін аспаптар кластерін алып тастаңыз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Сәйкес қосқыштың қосылатын модуль блоктарын ажыратыңыз

Аспаптар тақтасы мен руль бағанасы арасындағы саңылау арқылы ашаны алып тастаңыз.

Сүрткіш, әйнек жуғыш және дыбыс сигналының қосқышы дәл осылай ауыстырылады

Қауіпті қосқышты ауыстыру

Батареяны ажыратыңыз.

Құралдар кластерін алып тастаңыз. (Мақаланы қараңыз – Құралдар кластерін алып тастау)

Бақылау тақтасының ішкі жағынан ашаны қосқыш терминалдардан ажыратыңыз.

Газель автокөлігінің қосқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Ажыратқышты қолыңызбен тесіктен итеріңіз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Ауыстырушыны келесі ретпен орнатыңыз:

Қондырғыш блогын бақылау тақтасындағы тесіктің алдында ұстаңыз және оған қосқыш сымдарды салыңыз

Одан кейін ажыратқышты серіппелі қыстырғыштары орнына түскенше аспап тақтасындағы тесікке батырамыз.

Тежегіш шамының қосқышын ауыстыру

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Құралдар тақтасының астындағы қосқыш шығыстарынан екі ашаны алып тастаңыз

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

“19” пернесін пайдаланып, бекіткіш гайканы босатыңыз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Сойынды сол кілтпен бұрап алыңыз

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Ажыратқышты алып тастаңыз

Жаңа қосқышты кері ретпен орнатыңыз.

Сымдарды кездейсоқ ретпен қосамыз.

Орталық жарық қосқышын ауыстыру

Құралдар кластерін алып тастаңыз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Жіңішке ойық бұрауышпен құлыптау бұрандасын босатыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұрап, қосқыш тұтқасын алыңыз

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Дөңгелек мұрынды тістеуіктерді пайдаланып, қосқышты бекітетін гайканы бұрап алыңыз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Ажыратқышты алып тастаңыз

Сымдарды қосу ретін белгілеп, олардың ұштарын коммутатор терминалдарынан алып тастаймыз

Жаңа қосқышты кері ретпен орнатыңыз.

Ішкі және артқы тұманға қарсы жарық қосқыштарын алу

Аспаптар кластерінің астарын алыңыз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Ауыстырушы терминалдардан қосылатын блокты алыңыз (бұл үшін құралдар кластерін қалдыруға болады).

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Екі жағындағы ысырмаларды қысып, жолаушылар салонының жарықтандыру қосқышын шығарамыз.

Сол сияқты, тұманға қарсы жарық қосқышын алып тастаңыз.

Газель автокөлігінің ажыратқыштары мен ажыратқыштарын ауыстыру

Ажыратқышты бұрауышпен бұрау арқылы панельден алуға болады.

Бұл коммутатор ысырмаларын зақымдамау үшін мұқият орындалуы керек

Ажыратқыштарды кері ретпен орнатыңыз