Егер алдыңғы доңғалақтардың орналасуы түзу сызықты қозғалысқа сәйкес келсе, ал руль дөңгелегі спицалары көлденең болмаса, бұл дөңгелектердің реттеу бұрыштарының бұзылғанын, рульдік басқаруда немесе аспада ақаулардың бар екwidthн көрсетеді

Рульдік бағананы алу

Батареяны жерге қосқыш арқылы ажыратыңыз.

Кейінгі жинақтауға ыңғайлы болу үшін біз алдыңғы дөңгелектерді түзу сызықты қозғалыс жағдайына қойдық.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Бұрауышпен қадағалап, сәндік жабынды алып тастаңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Руль дөңгелегін бұрудан ұстап тұрып, гайканы «24» басымен бұрап алыңыз.

Руль дөңгелегін білік шпинелерінен арнайы тартқышпен тартып аламыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Егер тартқыш болмаса, жіптегі гайканы біліктің бұрандалы бөлігінің ұшымен бірдей етіп қалдырыңыз.

Тіземізбен шеңберді төменнен басамыз және жезден жасалған оқпан арқылы біліктің ұшын балғамен соққылармен руль дөңгелегін шпинелерден түсіреміз

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Соңында гайканы бұрап, руль дөңгелегін біліктен алыңыз

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Руль бағанының қақпақтарын қатайтатын екі бұранданы бұрап алу үшін саңылаулары бар бұрағышты пайдаланыңыз

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Үстіңгі қақпақты алыңыз

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Рульдік бағананы ең жоғарғы орнына жылжытамыз.

Көрмwidthң жоғарғы жиегін оның құлпы баған ұясынан шыққанша бізге қаратпаңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Қорпақты жоғары жылжыту арқылы алыңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Рульдік бағананы руль бағанынан білік айқасын ажырату арқылы көліктен бөлек алуға болады.

Ол үшін ілулі тұрған кезде шанышқыдағы сынаны қағып алу керек, бұл ыңғайсыз.

Сондықтан бағананы кардан білігі жинағымен алып тастауды ұсынамыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Қозғалтқыш бөлігінде сына тесігінен ілмек түйреуішті алу үшін қысқышты пайдаланыңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

гайканы бұрап алу үшін «13» пернесін пайдаланыңыз, оны жіпте сынаның ұшымен бірдей етіп қалдырыңыз

Газель автокөлігінің руль бағанасын алу, бөлшектеу және реттеу

Біз балғамен сынаны жезден жасалған оправка арқылы қағып, гайканы бұрап шығарамыз

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Сынаны алу

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Рульдік біліктен қамытты алыңыз

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Білік тығыздағыштың серіппелі ұстағыштарын итеріп шығарамыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

«12» басымен біз руль бағанының төрт болттарын бұрап шығарамыз

Газельдің руль бағанасын алу, бөлшектеу және реттеу car

Оны кардан білігімен бірге жинап алыңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Руль бағанының білігінен қамытты алыңыз (руль білігінен қамытты алу сияқты)

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Руль бағанынан жетек білігі жинағын ажыратыңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Руль бағанынан тұтану қосқышын алыңыз.

Болтты «12» пернесі арқылы ұстап тұрып, гайканы «13» кілтімен бұрап алыңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Болтты және втулканы алыңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Екінші бекіткіш болтты (ол жеңсіз) бұрап алып, руль бағанының кронштейнін алыңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Алынған бөліктерді кері ретпен жинап, орнатамыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Төменгі корпус бекітіледі: руль бағанының болтына арналған L-тәрізді шығыңқы және руль бағанының ойығы үшін тегіс шығыңқы бар

Тікелей позицияда біз руль дөңгелегін руль білігінің шпинелеріне орналастырып, дөңгелектердің бүйірге бұрылмауын қамтамасыз етеміз.

Рульдік бағананы реттеу

Рульдік бағанның орнын heightте және бұрышта өзгертуге болады.

Газель автокөлігінің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу

Рульдік бағананың тұтқасын жоғары көтеріңіз.

Руль дөңгелегін қажетті орынға орнатыңыз және тұтқаны толығымен төмен түсіріңіз.

Егер ысырма бос болса және бағанды ​​қажетті күйде ұстамаса, баған қақпақтарын алыңыз.

Газельдің руль бағанын алу, бөлшектеу және реттеу car

Біз екі «13» кілтпен бекіткіш гайканы босатамыз, құлыптау тұтқасы болтының гайкасын қатайтамыз.

Ысырманың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізгеннен кейін, бекіткіш гайканы қатайтып, қаптамаларды орнына салыңыз.