Егер алдыңғы доңғалақтардың орналасуы түзу сызықты қозғалысқа сәйкес келсе, ал руль дөңгелегі спицалары көлденең болмаса, бұл дөңгелектердің реттеу бұрыштарының бұзылғанын, рульдік басқаруда немесе аспада ақаулардың бар екенін көрсетеді

Рульдік бағананы алу

Батареяны жерге қосқыш арқылы ажыратыңыз.

Кейінгі жинақтауға ыңғайлы болу үшін біз алдыңғы дөңгелектерді түзу сызықты қозғалыс жағдайына қойдық.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Бұрауышпен қадағалап, сәндік жабынды алып тастаңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Руль дөңгелегін бұрудан ұстап тұрып, гайканы «24» басымен бұрап алыңыз.

Руль дөңгелегін білік шпинелерінен арнайы тартқышпен тартып аламыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Егер тартқыш болмаса, жіптегі гайканы біліктің бұрандалы бөлігінің ұшымен бірдей етіп қалдырыңыз.

Тіземізбен шеңберді төменнен басамыз және жезден жасалған оқпан арқылы біліктің ұшын балғамен соққылармен руль дөңгелегін шпинелерден түсіреміз

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Соңында гайканы бұрап, руль дөңгелегін біліктен алыңыз

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Руль бағанының қақпақтарын қатайтатын екі бұранданы бұрап алу үшін саңылаулары бар бұрағышты пайдаланыңыз

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Үстіңгі қақпақты алыңыз

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Рульдік бағананы ең жоғарғы орнына жылжытамыз.

Көрменің жоғарғы жиегін оның құлпы баған ұясынан шыққанша бізге қаратпаңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Қорпақты жоғары жылжыту арқылы алыңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Рульдік бағананы руль бағанынан білік айқасын ажырату арқылы көліктен бөлек алуға болады.

Ол үшін ілулі тұрған кезде шанышқыдағы сынаны қағып алу керек, бұл ыңғайсыз.

Сондықтан бағананы кардан білігі жинағымен алып тастауды ұсынамыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Қозғалтқыш бөлігінде сына тесігінен ілмек түйреуішті алу үшін қысқышты пайдаланыңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

гайканы бұрап алу үшін «13» пернесін пайдаланыңыз, оны жіпте сынаның ұшымен бірдей етіп қалдырыңыз

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Біз балғамен сынаны жезден жасалған оправка арқылы қағып, гайканы бұрап шығарамыз

Газель руль бағанын алып тастау, реттеу

Сынаны алу

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Рульдік біліктен қамытты алыңыз

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Білік тығыздағыштың серіппелі ұстағыштарын итеріп шығарамыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

«12» басымен біз руль бағанының төрт болттарын бұрап шығарамыз

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Оны кардан білігімен бірге жинап алыңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Руль бағанының білігінен қамытты алыңыз (руль білігінен қамытты алу сияқты)

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Руль бағанынан жетек білігі жинағын ажыратыңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Руль бағанынан тұтану қосқышын алыңыз.

Болтты «12» пернесі арқылы ұстап тұрып, гайканы «13» кілтімен бұрап алыңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Болтты және втулканы алыңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Екінші бекіткіш болтты (ол жеңсіз) бұрап алып, руль бағанының кронштейнін алыңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Алынған бөліктерді кері ретпен жинап, орнатамыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Төменгі корпус бекітіледі: руль бағанының болтына арналған L-тәрізді шығыңқы және руль бағанының ойығы үшін тегіс шығыңқы бар

Тікелей позицияда біз руль дөңгелегін руль білігінің шпинелеріне орналастырып, дөңгелектердің бүйірге бұрылмауын қамтамасыз етеміз.

Рульдік бағананы реттеу

Рульдік бағанның орнын биіктікте және бұрышта өзгертуге болады.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Рульдік бағананың тұтқасын жоғары көтеріңіз.

Руль дөңгелегін қажетті орынға орнатыңыз және тұтқаны толығымен төмен түсіріңіз.

Егер ысырма бос болса және бағанды ​​қажетті күйде ұстамаса, баған қақпақтарын алыңыз.

Газель рульінің бағанасын алу, реттеу

Біз екі «13» кілтпен бекіткіш гайканы босатамыз, құлыптау тұтқасы болтының гайкасын қатайтамыз.

Ысырманың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізгеннен кейін, бекіткіш гайканы қатайтып, қаптамаларды орнына салыңыз.