Оң жақ артқы есік құлпын алу

Бұрауышпен шығарып алыңыз да, есік тұтқасының тығындарын ашыңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Розетка кілтін немесе «10» басын пайдаланып, тұтқаны бекітетін екі болтты бұрап, оны алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бірдей кілтпен шектегіш қысқышты бекітетін болтты бұрап, оны шешіп алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бірдей кілтпен шектегіш кронштейнді бекітетін екі болтты бұрап, оны шектегішпен бірге алып тастаңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бұрауышты пайдаланып, ішкі тұтқаның розеткасын бекітетін бұранданы бұрап алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Розетканы алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бұрағышпен тартып, есіктің қаптамасының сегіз пластик қыстырғышын алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Жабынды алып тастаңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бұрауыштың көмегімен құлыптауды ауыстырып-қосқыштың бағанынан ажыратамыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Жіңішке жақтары бар тістеуіктерді қолданып, біз қарғыбаудың ілмегін шығарамыз және қосқыштан қарғыбауды шығарамыз (қарғыбауды ажыратқыштан және өзекпен бірге алуға болады)

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

«8» пернесін пайдаланып құлып қосқышын бекітетін болтты 2–3 айналымға бұрап шығарамыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Ажыратқышты алып тастаңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бұрағышты пайдаланып ішкі тұтқаның тартқышын шешіп алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Екі бұранданы бұрау үшін бұрауышты пайдаланыңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Ішкі тұтқаны өзекпен бірге алып тастаңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Құлыптау түймесін қолыңызбен өшіріңіз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бұрауышты пайдаланып, тұтқаны бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Біз кронштейнді рычагпен бүйірге жылжытамыз және саңылау арқылы бұрауышпен бекіткіш штанганың қысқышын тартып аламыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Таяқшаны рычагтан ажыратып, иінтіректі кронштейнмен және құлып қосқышы түймесінің штангасымен алып тастаңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Үлкен бұрауышты пайдаланып, құлыптау механизмін бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Оны алып тастаңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Резетка кілтінің немесе 8 дюймдік басының көмегімен біз сыртқы тұтқаның жетегін бекітетін екі болтты бұрап шығарамыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Дискіні құлыппен бірге алып тастаңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

«8» басын пайдаланып, сыртқы тұтқаны бекітетін екі болтты бұрап шығарамыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Сыртқы тұтқаны алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

«12» басын пайдаланып, біз оң жақ есік құлпын (сол жақ есікте) бұрап шығарамыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Ұстағышты алыңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Екі бекіту болттарын бұрап алу үшін "8" пернесін пайдаланыңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Есіктің тік қозғалысының жоғарғы және төменгі шектегіштерін алып тастаңыз.

Оң жақ артқы есік құлпын кері ретпен жинаймыз, барлық үйкеліс буындарын қозғалтқыш майымен майлаймыз.

Сол жақ артқы есік құлпын алу

Тоқтатқышты және есік жиегін алып тастаңыз.

Есіктің тік қозғалысының жоғарғы және төменгі шектегіштерін алып тастаңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Басы немесе «8» пернесінің көмегімен біз үстіңгі бекітпwidthң корпусын бекітетін жоғарғы болтты бұрап шығарамыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Үстіңгі құлып корпусының төменгі болттарын бұрап алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бір кілтпен құлыптау дискісін бекітетін екі болтты бұрап алыңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Тоқтатқыштың негізін бекітетін екі болтты бұрап шығарамыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Тоқтатқыштың негізін сыртқа қарай тартып, тығынды бекіту тұтқасы осінің ілмекті түйреуіштерін алу үшін жұқа жақтары бар тістеуіктерді пайдаланыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Тұтқаның осін алыңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Тоқтатқыш негізін алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Алынған саңылау арқылы саусақпен басып немесе бұрағышпен басып, жоғарғы тығынның өзегінің серіппелі қысқышын шешіп, алыңыз (түсінікті болу үшін алынған құлыпта көрсетілген).

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Біз тығынның үстіңгі корпусын тығынмен және штангамен бірге есіктен шығарамыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

“8” пернесін пайдаланып, жоғарғы тығынды алып тастағандай, төменгі тығынның корпусын бекітетін екі болтты бұрап шығарамыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бүктелгеннен кейін, біз төменгі тығынды есіктің ішіне батырамыз және оны тығынның құлпы мен жетегімен бірге шығарамыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

«8» пернесін пайдаланып, сол және оң жақ есіктердің тығындарының екі төменгі ысырмаларын бекітетін екі болтты бұрап шығарамыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Ысымдарды алып тастаңыз

Сол сияқты, тығындардың жоғарғы ысырмаларын алыңыз

Құлыпты кері ретпен жинаймыз, барлық үйкеліс буындарын қозғалтқыш майымен майлаймыз.

Артқы қақпақты алу

Біз бірге жұмыс істейміз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Есікті жапқаннан кейін бұрап, кронштейннен шектегішті алыңыз.

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Бұрауышты пайдаланып, кронштейндерді бекітетін төрт бұранданы бұрап алыңыз оның шектегішін есікке бекітіп, кронштейнді алыңыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

«12» басымен есікті топсаға бекітетін болттарды бұрап шығарамыз

Газель фургонының артқы есіктерін жөндеу

Есікті алыңыз

Есікті кері ретпен орнатыңыз.