Mazda 3 автоматты беріліс қорабын ауыстыру механизмі

Коммутация құрылғысы құлыптау кабелінен, құлыптау камерасынан және құлыптау механизмінен тұрады.

Коммутация жүйесі сырғытпа блогының қозғалысын істікше арқылы тікелей бақылайды

Сурет 1 Автоматты беріліс қорабын ауыстыру механизмі: A - құлыптау механизмі; C - селектордың жағынан; 1 - құлыптау механизмі; 2 - құлыптау кабелі; 3 - тежегіш педалы

Бұл жұмыстың тегістігін арттыру және ішкі құрылысты жеңілдету үшін жасалады.

Механикалық ауыстыруды құлыптау жүйесі негізінен қазіргі PREMACY үлгілерінен алынған.

Автоматты беріліс қорабын ауыстыру механизмінің жұмыс принципі

Таңдау тұтқасын P күйінен келесі жағдайларда ғана жылжытуға болады:

  • – тежегіш педаль басылды;
  • – таңдау тетігінің түймесі басылды.
Cурет. 2 Автоматты беріліс қорабын ауыстыру механизмінің жұмысы: 1 - селектор рычагының бүйірінен; 2 - құлыптау кабелі; 3 - сырғытпа блогы; 4 - жұдырықша; 5 - сырғытпа түйреуіш; 6 - тежегіш педалы

Тежегіш педаль басылмаған кезде сырғытпа істікшесі тежегіш педальмен орнатылған 2-суретте көрсетілген күйде болады.

Осылайша, сырғытпа блогы камерамен бекітіледі.

Бұл күйде құлыптау кабелі мен бекіткіш жұдырықша бітеліп қалады, беріліс тетігіндегі бағыттаушы істік те орнынан қозғалмайды.

Сонымен қатар селектор тұтқасын P орнынан басқа кез келген орынға жылжыту мүмкін емес.

Тежегіш педаль басылғанда сырғымалы істік B бағыты бойынша еркін қозғалады.

Слайдер блогы да еркін қозғала алады.

Құлыптау кабелі мен құлыптау камерасы бітеліп қалмағандықтан, тұтқаны P күйінен жылжытуға болады.

Ауыстыру құлпын тексеру

Оталдыру қосқышын ҚОСУ күйіне бұрыңыз.

Таңдау тұтқасының P күйінде екенін тексеріңіз.

Тежегіш педальды басып, таңдау тетігін P позициясынан жылжытуға болатынын тексеріңіз.

Егер ақау табылса, құлыптау кабелін тексеріңіз.

Оталу кілтінің құлпын тексеру

Отандыру кілтін P-ден басқа таңдау тұтқасының кез келген позициясында құлыптан алу мүмкін еместігін тексеріңіз.

Егер ақау табылса, құлыптау кабелін тексеріңіз.

Құлыптау кабелін тексеру

Құлыптау кабелін алыңыз.

Cурет. 3 Құлыптау кабелін тексеру: 1 - сырғытпа түйреуіш; 2 - құлыптау кабелі; 3 - тежегіш шамының қосқышы

3-суретте көрсетілген сырғытпа істікшесінің орнымен құлыптау кабелінің еркін қозғалатынына көз жеткізіңіз.

Егер мәселе табылса, құлыптау кабелін ауыстырыңыз.

Таңдау тұтқасын тексеру

Оталдыру кілтін ҚОСУ (қозғалтқышты өшіру) күйіне бұрыңыз.

  • Тежегіш педальды әр позицияға басып иінтіректі жылжытқанда шерткен дыбыс естілгеніне көз жеткізіңіз.
  • Таңдау тұтқасын жылжытуға болатынын тексеріңіз.
  • Тежегіш педалі басылған кезде иінтіректі (P) бастап (l) әр позицияға жылжытқанда шерткен дыбыс естілгенін тексеріңіз.
  • Сәйкес индикатор селектор тұтқасының әрбір орнында жанып тұрғанын тексеріңіз.

Олай болмаса, беріліс ауқымының қосқышын реттеңіз.

Cурет. 4 Таңдау тұтқасын тексеру: 1 - түймені баспау керек; 2 - түймені басу керек

Көліктің әрбір таңдалған ауқымда жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз (Cурет 4).