Зняття та встановлення впускного колектора (двигун K4J)

Від'єднайте дроти від клем акумулятора, починаючи з мінусової клеми.

Зніміть повітряний фільтр.

Зніміть блок дросельної заслінки.

Мал. 1. Схема впускного тракту (двигун К4М): 1 - повітрозабірний патрубок; 2 - глушники шуму впуску; 3 – корпус повітряного фільтра; 4-блокдроссельної заслінки; 5 - впускний колектор; 6 – підкладка корпусів форсунок; 7 - забір повітря

Схема впускного тракту (двигун К4М рис. 1, двигун F4R – рис. 2).

Мал. 2. Схема впускного тракту (двигун F4R): 1 - всмоктування повітря; 2 - глушники шуму впуску; 3 – корпус повітряного фільтра; 4 – турбокомпресор; 5 – повітряний охолоджувач; 6 - вхід впускного розподільчого колектора

Знімаємо дросельний вузол

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Стискаємо фіксатор наконечника шланга паливної рампи

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Від'єднуємо шланг від паливної рампи

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Віджимаємо фіксатор колодки джгута проводів паливних форсунок

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Роз'єднайте колодки та від'єднайте колодку А від кронштейна

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Віджимаємо фіксатор колодки джгута проводів датчика тиску в ресивері

Від'єднайте колодку від датчика

Відтисніть фіксатор колодки джгута проводів датчика температури повітря в ресивері

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Від'єднайте колодку від датчика

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Від'єднайте колодки джгута проводів від котушок запалювання

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Викрутіть болти кріплення ресивера

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Зніміть ресивер

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Підсуньте викруткою ущільнювальні кільця

Зніміть кільця ущільнювача. Під час встановлення замініть ущільнювальні кільця.

Знімаємо паливну рампу

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Вивертаємо десять болтів кріплення впускної труби

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Знімаємо впускну трубу

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Зніміть ущільнювальну прокладку впускної труби

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Встановлюємо впускну трубу та всі деталі у зворотному порядку

Установка

Усі прокладки ущільнювачів підлягають обов'язковій заміні. Установка проводиться у порядку, зворотному зняттю.

Мал. 5. Порядок затягування болтів кріплення впускного колектора

Затягніть у наведеному на малюнку 5 порядку потрібним моментом (9 Нм) болти кріплення впускного колектора (рис. 5).

Затягніть потрібний момент:

  • – болти кріплення блоку дросельної заслінки (13 Нм);
  • – болти кріплення корпусу повітряного фільтра (9 Нм).

Приєднайте дроти до клем акумулятора, починаючи з плюсової клеми.

Зняття та встановлення впускного колектора (двигуни K4М, F4R)

Зняття

Від'єднайте дроти від клем акумулятора, починаючи з мінусової клеми.

Зніміть верхні кришки двигуна.

Зніміть повітропровід.

Від'єднайте колодку дротів від блоку дросельної заслінки, вакуумний шланг підсилювача гальм від впускного колектора.

Не пошкодьте патрубок відбору розрідження на впускному розподільчому колекторі. Якщо патрубок обламаний, замініть колектор.

Від'єднайте трубопровід системи уловлювання паливної пари від блоку дросельної заслінки.

Від'єднайте джгут дротів і відсуньте його убік.

Від'єднайте паливопровід від паливорозподільної рампи.

Від'єднайте трубопровід системи управління паливною парою від впускного колектора.

Зняття впускного колектора двигуна К4М: 1 - трос приводу дросельної заслінки; 2 - колодка джгута дротів до котушок запалювання; 3 - колодка джгута дротів до датчика температури повітря; 4 - колодка джгута проводів до датчика тиску повітря, що надходить; 5 - впускний колектор

Відверніть болти кріплення впускного колектора (рис. 6).

Зніміть блок дросельної заслінки.

Установка

Усі ущільнювальні прокладки підлягають обов'язковій заміні.

Установка здійснюється в порядку, зворотному зняттю.

Мал. 7. Порядок затягування болтів кріплення впускного колектора

Затягніть необхідним моментом (9 Н·м) у наведеному на малюнку 7 порядку болти кріплення впускного колектора.

3атягніть необхідним моментом (13 Н·м) болти кріплення блоку дросельної заслінки з сервоприводом рівномірно та по черзі.

Приєднайте дроти до клем акумулятора, починаючи з плюсової клеми.

Зняття та встановлення випускного колектора (двигуни K4J, K4M)

Зняття

Встановіть автомобіль на двостійковий підйомник.

Від'єднайте дроти від клем акумулятора, починаючи з мінусової клеми.

Зніміть корпус повітряного фільтра (K4J).

Зніміть впускний колектор (К4М).

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Від'єднайте колодку дротів від нижнього кисневого датчика (рис. 8).

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Відкрутіть гайки кріплення фланця приймальної труби випускного трубопроводу та зніміть підкіс випускного колектора (мал. 9).

Позначте маркером положення кронштейнів подушок підвіски випускного трубопроводу на кузові.

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Відверніть болт кріплення кронштейна подушки підвіски випускного трубопроводу до кузова (рис. 10).

Мал. 11. Відвертання болта кріплення кронштейна подушки підвіски основного глушника: 1 – болт

Відверніть болт кріплення кронштейна подушки підвіски основного глушника до кузова (рис. 11).

Посуньте випускний трубопровід назад.

Зніміть датчик кисню за допомогою пристрою (Mot1495-01).

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Зніміть верхній теплозахисний екран випускного колектора (мал. 12).

Система впуску та випуску Рено Меган 2

Відкрутіть дев'ять гайок шпильок кріплення та зніміть випускний колектор (мал. 13).

Мал. 14. Зняття теплозахисного екрану

Зніміть нижній теплозахисний екран (мал. 14).

Установка

Підлягають обов'язковій заміні: – прокладки колектора;

  • – прокладання фланця випускного трубопроводу;
  • – гайки шпильок кріплення випускного колектора.

Установка здійснюється в порядку, зворотному зняттю.

Мал. 15. Порядок затягування гайок кріплення випускного колектора

Затягніть у наведеному на малюнку 15 порядку необхідним моментом (23±3 Нм) гайки шпильок кріплення випускного колектора.

Затягніть:

  • – болт кріплення теплового екрана (10 Нм);
  • – кисневі датчики (45 Нм);
  • – болти кріплення кронштейнів подушок підвіски випускного трубопроводу до кузова (21 Нм);
  • – болт кріплення підкосу на випускному колекторі (8 Нм);
  • – гайки кріплення фланця випускного трубопроводу (20 Нм).

Приєднайте дроти до клем акумулятора, починаючи з плюсової клеми.

Зняття та встановлення випускного колектора (двигун F4R)

Зняття

Від'єднайте дроти від клем акумулятора, починаючи з мінусової клеми. Зніміть агрегат і турбокомпресор.

Мал. 16. Зняття випускного колектора

Відкрутіть гайки шпильок кріплення та зніміть випускний колектор (мал. 16).

Установка

Установка здійснюється в порядку, зворотному зняттю.

Мал. 17. Порядок затягування гайок кріплення випускного колектора

Затягніть у наведеному на малюнку 17 порядку необхідним моментом (20 Нм) гайки шпильок кріплення випускного колектора.

Встановіть турбокомпресор та агрегат.

Під час зняття та встановлення турбокомпресора необхідно суворо дотримуватися методики ремонту, щоб забезпечити герметичність системи.

Недотримання цих вказівок може спричинити зниження безпеки водія.