Орнатылған Холл сенсоры бар тұтану дистрибьюторы кернеу импульстерін шығарады, оларды қосқыш тұтану катушкасының бастапқы орамындағы ток импульстарына түрлендіреді

Сенсор-таратқыштың белгілі бір қалыпта дұрыс орнатылуын қамтамасыз ету үшін роликтің ойықтары оның осіне қатысты ығысқан.

Тарату сенсорын алу

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Ұштары мен жоғары вольтты сымдары бар дистрибьютор қақпағын алыңыз.

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Вакуум реттегішінің шлангісін алыңыз (Cурет 2).

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

“7” пернесін пайдаланып, төмен вольтты сымды бекітетін гайканы бұрап шығарамыз

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

“10” пернесін пайдаланып октанды түзеткіштің бекіткіш болттарын бұрап шығарамыз

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Дистрибьюторды алып тастаңыз.

Тарату сенсорын кері ретпен орнатыңыз.

Дегенмен жетек білігінің төлкесіндегі ойық ығысқан және сенсорды тек бір позицияда орнатуға болатынын есте сақтаңыз.

Май сорғы жетегі бар дистрибьютор жинағын алу

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Ұштары мен жоғары вольтты сымдары бар дистрибьютор қақпағын алыңыз.

Бұл позицияда сырғытпаның денеге қатысты орнын есте сақтаймыз немесе белгілейміз.

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Ауыстыру сымын дистрибьютордан ажыратыңыз

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Шаңсорғыш реттегіш шлангты ажыратыңыз.

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

“13” пернесін пайдаланып, екі бекіту гайкасын бұрап шығарамыз

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Май сорғысының жетегі бар сенсор-таратқыш жинағын қозғалтқыштан алыңыз.

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Дискінің астына тығыздағыш орнатылған.

Егер иінді біліктің орны өзгеріссіз қалса, тарату сенсорын (белгіге қарама-қарсы сырғытпа) кері ретпен орнатыңыз

Осыдан кейін біз тұтану уақытын реттейміз (ЗМЗ-402 қозғалтқышының тұтану уақытын реттеу мақаласын қараңыз).

Егер иінді біліктің орны өзгерсе, тарату сенсорын келесі ретпен орнатыңыз:

- бірінші цилиндрдің поршwidthн TDC-ге жылжытыңыз, сәйкес шкив белгісін цилиндрлер блогындағы индекс шығыңқы жағымен туралаңыз.

Сонымен бірге бірінші цилиндрдің екі клапаны да жабылады (ZMZ-402 қозғалтқышының клапан саңылауларын реттеу мақаласын қараңыз).

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

ZMZ-402 қозғалтқышындағы белгі (8-сурет)

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

UMZ-4215 қозғалтқышындағы белгі (9-сурет)

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

“10” пернесін пайдаланып октанды түзеткіш бұранданы бұрап шығарамыз және тарату сенсорын жетектен ажыратамыз (Cурет 10).

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Жетек білігін 45° бұра отырып (орны 11-суретте көрсетілген), жетекті цилиндрлер блогына орнатыңыз.

ZMZ-402 дистрибьюторын жою және орнату

Шығыр бастапқы орнына оралады, оның ұясы қозғалтқыштың бойлық осіне параллель болады және роликтің ортасына қатысты сыртқа жылжиды (Cурет 12).

Біз тарату сенсорын орнатамыз және тұтануды реттейміз (ЗМЗ-402 қозғалтқышының тұтану уақытын реттеу мақаласын қараңыз).