Салқындатқыш сұйықтық ағып кетсе, қыздырғыш клапанын алыңыз

Ауыстыру кезінде кранға жақындау үшін қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алып тастаймыз, ал сорғының өзі дұрыс жұмыс істемеген жағдайда.

Қосымша қыздырғыш сорғыны алу

Салқындатқыш сұйықтықты төгіңіз (салқындатқышты ауыстыру бөлімін қараңыз).

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Штепсельді сорғы қозғалтқышының қосқышынан ажыратыңыз.

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Түтік қысқыштарын бұрауышпен босатыңыз

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Шығару түтігін алу

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Су құятын түтікті сорғы саптамасынан алыңыз.

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

«10» кілтін пайдаланып, екі сорғыны орнату болттарын бұрап алыңыз

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Біз сорғыны алып тастаймыз

Сорғыны кері ретпен орнатыңыз.

Қыздырғыш шүмегін ауыстыру

Салқындатқыш сұйықтықты төгіңіз (салқындатқышты ауыстыру бөлімін қараңыз).

Ыңғайлы болу үшін қосалқы қыздырғыштың электр сорғысын алып тастаңыз.

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Кіріс және шығыс шлангінің қысқыштарын бұрауышпен босатыңыз.

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Шлангтарды краннан ажыратыңыз.

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

«10» пернесін пайдаланып, кабельді бекітетін болтты 2-3 айналымға бұрап шығарамыз

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Сол кілтпен кранды бекітетін екі болтты бұрап алыңыз

Газель автокөлігінің қыздырғыш клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алып тастау

Автокөліктен кранды алу

Кранды кері ретпен орнатыңыз

Біз барлық мәліметтерді кері тәртіпте жинаймыз.