Егер салқындатқыш сұйықтық ағып кетсе, қыздырғыш клапанын алып тастаңыз

Ауыстыру кезінде және сорғының өзі дұрыс жұмыс істемеуі кезінде шүмекке жақындау үшін қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алып тастаймыз

Қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алу

Салқындатқыш сұйықтықты төгіңіз (салқындатқышты ауыстыру бөлімін қараңыз).

Қызу клапанын және қосымша қыздырғыш сорғыны алу. Газель көлігі

Штепсельді сорғы қозғалтқышының қосқышынан ажыратыңыз.

Газельдің қыздырғыш шүмегін және қосымша қыздырғыш сорғысын алу car

Шланг қысқыштарын бұрауышпен босатыңыз

Газельдің қыздырғыш шүмегін және қосымша қыздырғыш сорғысын алу

Шығу шлангісін алыңыз

Газельдің қыздырғыш шүмегін және қосалқы қыздырғыш сорғысын алу

Қорытатын түтікті сорғы саптамасынан алыңыз.

Газельдің қыздырғыш шүмегін және қосымша қыздырғыш сорғысын алу

10 кілтті пайдаланып, екі сорғыны орнату болттарын бұрап шығарамыз

Газельдің қыздырғыш шүмегін және қосалқы қыздырғыш сорғысын алу car

сорғыны алу

Электрлік сорғыны кері ретпен орнатыңыз.

Қыздырғыш шүмегін ауыстыру

Салқындатқыш сұйықтықты төгіңіз (салқындатқышты ауыстыру бөлімін қараңыз).

Ыңғайлы болу үшін біз қосымша қыздырғыштың электр сорғысын алып тастаймыз.

Газельдің қыздырғыш шүмегін және қосалқы қыздырғыш сорғысын алу car

Кіріс және шығыс шлангінің қысқыштарын бұрауышпен босатыңыз

Газельдің қыздырғыш шүмегін және қосымша қыздырғыш сорғысын алу

Шлангілерді шүмектен ажыратыңыз.

Газельдің қыздырғыш шүмегі мен қосалқы қыздырғыш сорғысын алу

«10» пернесі арқылы кабельді бекітетін болтты 2–3 айналымға бұрап шығарамыз

Газельдің қыздырғыш шүмегі мен қосалқы қыздырғыш сорғысын алу

Бірдей кілтпен кранның екі болттарын бұрап шығарамыз

Газельдің қыздырғыш шүмегін және қосымша қыздырғыш сорғысын алу

Көліктен кранды алыңыз

Кранды кері ретпен орнатыңыз

Барлық бөлшектерді кері ретпен жинаңыз.