Аспаптар кластерінің электр схемасы төрт бөлікке бөлінген

 

1-бөлім

2-бөлім

Үшінші бөлім

Схеманың төртінші бөлігі

Схеманы басу немесе жаңа браузер терезесінде ашу арқылы үлкейтуге болады.

Схема бөліктерге бөлінген.