Renault Mega 2 автокөлігінде сұйық түрдегі ішкі жылытқыш орнатылған

Renault Megan 2 жылыту, ауаны баптау және желдету жүйесі ауа-райы мен жүргізу жағдайларына қарамастан автомобильде ең қолайлы жағдайларды қамтамасыз ететін біртұтас кешен болып табылады.

Жүйе жылытқышты (жүйенің барлық жұмыс режимдерінде ауа температурасын жоғарылатады), кондиционерді (ауа температурасы мен ылғалдылығын төмендетеді), ауа үрлегішін (желдеткіш) және сүзгісі бар ауа өткізгіштерді (кабинада ауа алмасуды қамтамасыз етеді, ауаны шаңнан тазарту), сондай-ақ басқару блогы (көрсетілген жайлылық параметрлерін алу үшін жүйенің барлық элементтерін басқарады).

Қыздырғыш радиаторы қозғалтқыштың салқындату жүйесіне қозғалтқыш бөлігінде жұмыс істейтін екі шланг арқылы қосылады.

Радиатор аспап панелінің орталық бөлігінің астына орнатылған климаттық блоктың пластикалық корпусына орналастырылған.

Жылыту жүйесіндегі ауа ағындарының қозғалысының схемасы: 1 - жел шынысын үрлеуге арналған дефлекторлар; 2 - жел әйнегінің дефлекторларына және аспаптар панелінің дефлекторларына ауа ағындарын бөлуге арналған демпферлер; 3 — аспаптар панелінің дефлекторлары; 4 - жүргізуші мен жолаушылардың аяқтарын жылытуға арналған ауа өткізгіштер; 5 - аспаптық панель дефлекторларына ауа ағындарын таратуға арналған демпфер және жүргізуші мен жолаушылардың аяқ аймағын жылытуға арналған ауа өткізгіштер; 6 - жылытқыш радиатор; 7 - кабинаның ауа сүзгісі; 8 - ауаның рециркуляция жүйесінің демпфері; 9 - ауа соратын қорап; 10— жолаушылар салонындағы ауа сорғыш; 11 - желдеткіш дөңгелегі; 12 - желдеткіш қозғалтқышы; 13 - кондиционердің буландырғышы; 14 - конденсатты төгуге арналған дренаждық тесік; 15 - температура реттегішінің демпфері; 16 - жылыту және ауаны баптау жүйесінің тұрғын үй блогы

Жылытқыштың негізгі компоненттері:

  • - қозғалтқышты салқындататын сұйықтықтың жылуымен жолаушылар салонына түсетін ауаны жылытуға арналған қыздырғыштың жылу алмастырғыш (радиатор) 6 (1-сурет);
  • - желдеткіш (ауа үрлегіш) 11.

Жылытқышқа және ауа баптағыштарына сыртқы ауаның басқарылатын берілуін қамтамасыз ететін тұрақты магнитті қоздырғышы бар желдеткіш қозғалтқыш 12.

Желдеткіш жылдамдығының әртүрлі мәндерін алу үшін электр қозғалтқышының қоректену тізбегіне қосымша резисторлар блогы орнатылады;

- жылытқыштан жолаушылар салонына келетін ауа температурасы реттегішінің демпфері 15.

Қыздырғыштың жылу алмастырғышынан өтетін ауаның мөлшері және жылу алмастырғыш арқылы өтетін сыртқы ауаның мөлшері оның жағдайының өзгеруіне байланысты;

- қыздырғыштан ауаны ауа құбырлары арқылы жолаушылар салонына таратуға немесе алдыңғы әйнекті үрлеуге арналған демпферлер 2.

Қыздырғыштың жинағы: 1 - желдеткіш электр қозғалтқышы, 2 - құбыр фланеці, 3 - фланецті бекітетін болт, 4 - қыздырғыш радиаторды қосу қысқышы болт, 5 - қыздырғыш радиатор, 6 - қыздырғыш радиаторын бекіту бұрандалары

2-суреттегі қыздырғыш жинағы.

Қыздырғыштың мүмкін жұмысындағы ақаулар және оларды жою

Ақаулық - жою

Әлсіз өнімділік

Ауа қақпағы толығымен жабылмайды - Кабельдердің орналасуын тексеріңіз, қақпақтың жұмысын реттеңіз, қажет болса бөгде заттарды алып тастаңыз.

Жылуалмастырғыш бітеліп қалған немесе құбыр қисаған - Жылу алмастырғышты ауыстырыңыз, құбырларды тексеріңіз

Арқан үзілген немесе үзілген - ауыстырыңыз немесе қайта бекітіңіз

Жылу алмастырғыштың ағыны немесе қайтарылуы бітеліп қалған немесе сынған - Қажет болса, шлангтарды тексеріп, ауыстырыңыз

Көлік жүргізу кезінде жылыту өшіріледі

Салқындатқыш сұйықтықтың жоғалуына байланысты жылу алмастырғыштың бос тұрып қалуы - Температура көрсеткішін қараңыз.

Егер ол қызыл секторда болса, дереу тоқтатыңыз, әйтпесе цилиндр басының тығыздағышына қауіп төнуі мүмкін.

Ақаулықтарды шешіп, салқындатқышты қосыңыз

Ақаулы цилиндр қақпағы тығыздағыш - тығыздағышты ауыстырыңыз

Желдеткіш барлық режимдерде жұмыс істемейді

Сақтандырғыш жанған - сақтандырғышты ауыстырыңыз

Желдеткіш қосқышы сәтсіз - барлық позицияларда қосқышты токтың өтуін тексеріңіз

Желдеткіш қозғалтқышы сәтсіз аяқталды - оң батарея терминалынан ақ/қоңыр желдеткіш қозғалтқышының сым қосқышына қосалқы сымды қосыңыз.

Желдеткіш қозғалтқышы іске қосылмаса, желдеткіш қозғалтқышы ақаулы және оны ауыстыру қажет.

Көмекші резистор өртеніп кетті - Қыздырғыштың қосалқы резисторын ауыстырыңыз