Генераторды келесі ретпен бөлшектеңіз:

Қылқалам ұстағышын щеткалармен алып тастаңыз.

Мойынтірек қақпағын алыңыз және ротор білігінің артқы ұшын бекітетін гайканы бұрап алыңыз.

Гененератордың қысқыш бұрандаларын алып тастаңыз және статормен бірге артқы қақпақты алыңыз.

Статор орамасының фазалық ұштарын түзеткіш блогынан ажыратып, статорды шығарыңыз.

Шығырды, желдеткішті, кілтті және аралық бөлікті ротор білігінен алыңыз.

Cурет. 1. Генератордың алдыңғы қақпағын алу құралы

Қақпақтағы бұрандалы саңылаулар мен арнайы құралдың көмегімен ротор білігінен мойынтірегі бар алдыңғы қақпақты алыңыз (1-сурет).

Генератордың бөліктері мен компоненттерін тексеріңіз және тексеріңіз.

Cурет. 2. Корпустағы статор орамаларының қысқа тұйықталуын тексеру

Генератор статорын тексеру

Арнайы құрылғыны немесе айнымалы ток желісіне қосылған сынақ шамын пайдаланып, статор катушкаларының корпусқа тұйықталғанын тексеріңіз (Cурет 2).

Сынақ шамымен тексерген кезде оны статор орамасының және корпусының кез келген терминалына қосыңыз. Бұл жағдайда ұштар денеге тиіп кетпеуі керек.

Шамды жанбау керек. Шам жанып тұрса, бұл статор орамасының корпусқа қысқа тұйықталуын көрсетеді.

Бұл жағдайда ақаулықты жөндеңіз немесе статорды ауыстырыңыз.

Cурет. 3. Статор орамаларының аралық қысқа тұйықталуын тексеру

Содан кейін сынақ шамын пайдаланып, бұрылыстар арасындағы статор орамаларында қысқа тұйықталу бар-жоғын тексеріңіз.

Ол үшін сынақ шамын әрбір орамның екі терминалдық құлақшаларына кезекпен қосыңыз (3-сурет); орамасы жақсы болса, шам қосулы болуы керек.

Егер шам ешбір екі терминал арасында жанбаса, бұл фазалардың ортасында орамның үзілуін немесе қосылымның ақаулығын көрсетеді.

Статор полюстерінде роторды ұстап қалудың іздері болмауы керек. Кедергі болса, қақпақтарды және мойынтіректерді тексеріңіз, қажет болса, қақпақтарды ауыстырыңыз.

Тексеру кезінде қақпақтардың зақымданбағанына назар аударыңыз, әсіресе бекіту аяқтары орналасқан жерлерінде.

Мойынтірек артқы қақпаққа (сырғанау сақиналарының бүйірінен) еркін кіруі керек, бірақ айтарлықтай саңылаусыз.

Мойынтірек тесігінің диаметрі 35 + 0,03 мм болуы керек. Мойынтіректің тесігінің диаметрі көрсетілгеннен жоғары болса, қақпақты ауыстыру керек.

Алдыңғы қақпақтағы мойынтіректердің (шығыр жағы) тығыз екеніне көз жеткізіңіз (басыңыз).

Мойынтірек тесігінің диаметрі 47 + 0,03 мм болуы керек.

Cурет. 4. Ротор орамасының аралық тізбегін тексеру
Cурет. 5. Ротор орамасының корпусқа қысқа тұйықталуын тексеру

Генератор роторын тексеру

Ротор орамындағы бұрылыстар арасында қысқа тұйықталу (4-сурет) және орамның корпусқа қысқа тұйықталу бар-жоғын омметрмен тексеріңіз (Cурет 5).

Зақымдалған роторды ауыстырыңыз.

Cурет. 6. Сырғымалы сақиналарды тегістеу

Егер ротордың сырғанау сақиналарында лас болса, ені бойынша жану іздері және біркелкі емес тозу болса, оларды 80 немесе 100 ұнтақталған жұқа шыны тегістеуішпен тазалаңыз.

Сыртқы сақиналарды тазалау үшін генераторды алдыңғы қақпақпен тіреуішпен бекітіңіз және роторды біркелкі айналдыра отырып, сақиналарды суретте көрсетілгендей тегістеу қағазымен тазалаңыз. 6.

Егер сақиналардың қатты тозуы және беті соғуы болса, оларды бұрап, ұнтақтаңыз (G250P2 генераторы үшін сырғанау сақинасының ойығының минималды рұқсат етілген диаметрі 29,2 мм).

Сақиналардың бетінің кедір-бұдырлығы 7 дәрежелі болуы керек.

Cурет. 7. Сырғымалы сақинаның ағуын тексеру

Бұрылғаннан кейін индикатормен сырғанау сақиналарының ағуын тексеріңіз (Cурет 7).

Сақиналардың 0,08 мм-ден асуы олардың тез күйіп кетуіне және щеткалардың тозуына әкеледі, әсіресе жоғары жылдамдықта.

Генератордың қылшық жинағын және түзеткіш блогын тексеру

Қылқалам ұстағыштарындағы щеткалардың ұсталғанын, сондай-ақ щеткалардың күйі мен тозу мөлшерін және щетка серіппелерінің керілуін тексеріңіз.

Шөткелерді аздап басқанда, ұшқындар мен сақиналар жанып кетеді.

Шөткелерге шамадан тыс қысым жасау тозуды арттырады. Қылқаламдардың басу күші 180–260 гк аралығында болуы керек.

Қылқалам ұстағыштарындағы щеткалар кептеліссіз немесе шамадан тыс ойнамай еркін қозғалатынына көз жеткізіңіз.

Кейде анықтау қиын болатын щеткалардың аздап жабысуы да астындағы ұшқынды арттырады.

8 мм биіктікке дейін тозған немесе зақымдалған щеткалар, жаңа M1 түрімен ауыстырыңыз.

Басқа щетка түрлерін пайдаланбаңыз.

Cурет. 8. Түзеткіш қондырғы: 1 - оң шинасы; 2 - оқшаулағыш гильзалар; 3 - теріс автобус; 4, 5 - әртүрлі полярлық диодтар
Cурет. 9. Диодты тексеру тізбегі: 1 - ажыратқыш; 2 - диод; 3 - басқару шамы; 4 - Батарея

VBG-1 түзеткіш блогын (немесе PBV-4-45) мұқият тазалаңыз (Cурет 8).

3 сынақ шамымен диодтарды тексеріңіз (9-сурет).

Блоктың әр бөлігінде әртүрлі полярлық диодтар орнатылғандықтан, батареяны қосу кезінде олардың әртүрлі полярлықпен (9, а, б-сурет) тексеріңіз.

Егер диод жақсы жағдайда болса, шам қосқыш I күйінде, ал II күйінде өшірулі болуы керек.

Егер шам I позициясында сөніп тұрса, бұл диод түйісуінің үзілгенін көрсетеді.

Егер қосқыштардың II позициясындағы басқару шамы қосулы болса, бұл диодтағы қысқа тұйықталуды білдіреді.

Түзеткіш бөлігін нашар диодпен ауыстырыңыз.

Түзеткіш секциясының сымдарын екі дәнекерлеу үтікпен бір уақытта фаза орамының қосылым терминалының гайкасын бұрап босатыңыз.

Жаңа бөлікті орнатқанда, дәнекерлеу нүктесін бес секунд ішінде 150 ° C-тан аспайтын жылытуға болатындығын есте сақтаңыз.

Диодтарды мұқият тексеру үшін жартылай өткізгіш құрылғыларды сынауға арналған арнайы құрылғыны пайдаланыңыз.

Генераторды кері ретпен жинаңыз.

Генераторды тексеру

Генератордың жұмысқа жарамдылығы және оны құрастырудың дұрыстығы ротордың айналу жиілігін тексеру арқылы анықталады, генератор жүктемесіз және толық жүктемеде жұмыс істегенде 12,5 В кернеуге жетеді.

Генератордың бояу жиілігін 3000 мин -1 дейін біркелкі өзгертуге мүмкіндік беретін электр қозғалтқышынан тұратын сынақ стендін, жоғары жүктеме жасауға мүмкіндік беретін реостатты тексеріңіз. генератор тізбегінде 40 А дейін, EM 6ST–60– сақтау батареясы, 3-5 А үшін қоздыру орамасының тізбегіндегі реостат және құрылғылар.

533 GARO үлгісіндегі сынақ стендін пайдалануға болады.

Cурет. 10. Қарапайым стендте генераторды тексеру схемасы: 1 - тахометр; 2 - электр қозғалтқышы; 3 - генератор; 4, 8 - вольтметрлер; 5 - амперметр; 6, 10 - ажыратқыштар; 7 - 40 ампер реостат; 9 - 5 амперге арналған реостат; 11 - батарея

Ең қарапайым стендте генераторды тексеру схемасы күріш. 10.

Генераторды тексеру үшін ажыратқышты 10 қосыңыз және реостат 9 бар вольтметр 8 арқылы 12,5 В кернеуін реттеңіз.

Жүктемесіз (қосқыш 6 өшірулі), генератор суық кезде вольтметр 4 ротордың жылдамдығы 900 мин -1 аспайтын кезде 12,5 В көрсетуі керек.

Одан кейін 6-қосқышты қосыңыз және генератор роторының жылдамдығын арттыру арқылы жүктемені арттырыңыз.

Жүктеме 28 А және кернеуі 12,5 В (вольтметр 4 бойынша) кезінде ротордың айналу жиілігі 2100 мин -1 аспауы керек.

Осы сынақтар кезінде реостат көмегімен «Ш» терминалындағы кернеуді 12,5 В шегінде (8 вольтметрге сәйкес) ұстаңыз.

665.3701–01 және 161.3771 генераторлары

665.3701–01 генераторын келесі ретпен бөлшектеңіз:

  • 1. Генератордың оң терминалын бекітетін гайкаларды бұрап, конденсатор терминалын ажыратыңыз.
  • 2. Қақпақты қақпаққа бекітетін екі бұранданы босатыңыз.
  • 3. Корпусты қақпақтан бөліңіз, ол үшін генератордан ашасы бар сымдарды ажыратыңыз.
  • 4. Щетка ұстағышын бекітетін бұранданы босатыңыз және оны алыңыз.
  • 5. Қысқыш бұрандалардағы төрт гайканы босатыңыз және қақпақты алыңыз y статормен бірге сырғанау сақинасының жағында.
  • 6. Түзеткіш құрылғының әртүрлі сымдарын бекітетін үш гайканы бұрап, статорды қақпақтан бөліңіз.
  • 7. Шығыңқы гайканы босатыңыз.
  • 8. Шығырды алыңыз, кілтті қағып алыңыз.
  • 9. Ротор білігінен мойынтірегі бар жетек бүйіріндегі қақпақты алыңыз.

Кернеу реттегішін ауыстыру қажет болса, кернеу реттегішін корпусқа бекітетін екі бұранданы, содан кейін кернеу реттегішін оқшаулағыш негізге бекітетін екі бұранданы алыңыз.

Түзеткіш блогын қақпақтан ажырату қажет болса, контакт болтты, оң терминалдық гайканы, құрылғыны қақпаққа бекітетін үш бұранданы бұрап, блок терминалын блоктық ашадан ажыратыңыз.

Генератордың бөліктері мен компоненттерін тексеріңіз және тексеріңіз.

Генераторды кері ретпен жинаңыз.

161.3771 генераторын бөлшектеу және жинау ұқсас.

Негізгі айырмашылық - артқы қорғаныс қақпағының болмауы.

Кернеу реттегіші щетка ұстағышының корпусында орналасқан.

Щетка жинағын тексеру

Шөткелердің бүтіндігін, щетка ұстағыштарында кептеліп қалмауын және сырғымалы сақиналармен жақсы жанасып тұрғанын тексеріңіз. Қылқаламдар тозған болса, оларды ауыстырыңыз.

Щетка ұстағышын қайта орнатпас бұрын генератордағы розеткадан үрлеп алыңыз.

Түзеткіш қондырғыны тексеру

Түзеткіш блогын тексеру әрекеттері мен әдістері жоғарыда сипатталған түзеткіш құрылғысына VBG–1 ұқсас.

Конденсаторды тағайындау және сынау

Конденсатор автомобильдің электрондық жабдығын тұтану жүйесіндегі кернеу импульстарынан қорғауға, сондай-ақ радио кедергілерді азайтуға қызмет етеді.

Автомобильде радиоқабылдағыш болса, конденсатордың зақымдалуы немесе оның генератордағы бекіткішінің босауы («жермен» жанасуының нашарлауы) қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде радиокедергілердің жоғарылауымен анықталады.

Алдын ала конденсатордың денсаулығын мегаомметр немесе сынауышпен тексеруге болады (1–10 мОм шкала бойынша).

Егер конденсаторда үзіліс болмаса, құрылғының зондтары конденсатордың терминалдарына қосылған кезде көрсеткі кедергінің төмендеуі бағытында ауытқуы керек, содан кейін бірте-бірте кері оралуы керек.

Арнайы құрылғымен өлшенген конденсатордың сыйымдылығы 2,2 мкФ ± 20% болуы керек.

Генератор қақпақтарын тексеру

Тексеру кезінде қақпақтардың зақымданбағанына назар аударыңыз, әсіресе монтаждау табандары, мойынтірек орындықтары орналасқан жерлерде.

Зақымдалған қақпақтарды ауыстырыңыз.

Генераторды тексеру

Cурет. 11. Генераторды стендте сынау схемасы: 1 - генератор; 2 - вольтметр; 3 - амперметр; 4 - ажыратқыштар; 5 - реостат; 6 - батарея. (* 161.3771 генераторы үшін)

Өнімділікті және техникалық сипаттамаларға сәйкестігін анықтау үшін генератор стендте суретте көрсетілген схема бойынша тексеріледі. 11. Тіректің электр қозғалтқышын қосыңыз.

Тексеру генератор 1,5 сағат бойы генератор роторының жылдамдығы 3000 мин -1 , жүктеме тогы 40 А және ажыратқыштармен 13 В кернеуде жұмыс істегеннен кейін дереу жүргізіледі. қосулы.

Тестілеу кезінде вольтметрдегі кернеу 13 В жеткенше ротордың жылдамдығын біртіндеп арттырыңыз.

Қызмет көрсетілетін генератор үшін ротордың айналу жиілігі 5000 мин -1 кезінде шығыс тогы кемінде 55 (57 *) А болуы керек. (* 161.3771 генераторы үшін)

Егер шығыс тоғының өлшенген мәні аз болса, онда бұл статор мен ротор орамаларының дұрыс жұмыс істемеуін, клапандардың зақымдалуын немесе сырғанау сақиналары мен щеткалардың тозғанын көрсетеді.

Бұл жағдайда ақаудың орнын анықтау үшін орамдар мен диодтарды мұқият тексеру қажет.

Генератордың шығыс кернеуі ротор жылдамдығында (3500±125) мин -1 тексеріледі.

Генератор тогы (18 ± 0,9) A тең реостат арқылы сақталады.

Генератор шығысындағы кернеуді өлшеңіз, ол генератордың осы түріне арналған техникалық деректерде көрсетілген шектерде болуы керек.

Егер кернеу көрсетілген шектерде болмаса, кернеу реттегішін жақсы деп танылған басқару құралымен ауыстырыңыз және сынақты қайталаңыз.

Егер кернеу әлі де көрсетілген шектерге сәйкес келмесе, генератор орамдары мен диодтарды тексеру қажет.