Mazda 3 аралық білікті құрастыру және бөлшектеу

Байланыстырушы білік құрамдастары күріште көрсетілген. 1.

Cурет. 1 Жалғау білігінің құрамдас бөліктері: 1 - қосу білігі; 2 - подшипник; 3 - шаң өткізбейтін тығыздағыш (сол жақта); 4 - шаң өткізбейтін тығыздағыш (оң жақта); 5 - жақша

Бөлшектеу

Cурет. 2. Жалғастырушы білікке тіреу орнату

Бөлшектен бұрын, байланыстырушы білікті тірекке салыңыз (2-сурет)

Cурет. 3. Байланыстырушы біліктің мойынтіректерін алу

Арнайы құралдарды пайдаланып, мойынтіректі және оң жақ шаң тығыздағышты алыңыз (3-сурет)

Құрастыру

Жаңа тығыздағыштың ерніне май жағыңыз.

Cурет. 4 Жаңа оң жақ шаң тығыздағышты орнату

Арнайы құралдарды пайдаланып жаңа оң жақ шаң тығыздағышты орнатыңыз (сурет 4).

Cурет. 5. Жаңа қосылатын білік мойынтірегін орнату

Арнайы құралдарды пайдаланып, жаңа мойынтіректі орнатыңыз (5-сурет).

Жаңа тығыздағыштың ерніне май жағыңыз.

Cурет. 6. Жаңа сол жақ шаң тығыздағышын орнату

Арнайы құралдардың көмегімен жаңа сол жақ шаң тығыздағышты орнатыңыз (сурет 6)

Cурет. 7. Қосылатын білік жинағы

Пресс пен арнайы құралдың көмегімен біріктіру білігін жинаңыз (7-сурет)