Алдыңғы доңғалақ мойынтіректеріндегі бос орынды тексеру

  • - Алдыңғы дөңгелекті алыңыз.
  • - Алдыңғы сол жақ диск тежегішінің суппортын ажыратыңыз.
  • - Алдыңғы дискіні шығарып алыңыз.
Cурет. 1 Алдыңғы доңғалақ мойынтірегіндегі бос орынды тексеру

Теру индикаторын доңғалақ түйініне қарсы орнатыңыз (сурет 1).

Дөңгелектің торын осьтік бағытта қолмен жылжытқанда, күпшек мойынтірегіндегі бос орынды өлшеңіз. Ең көбі: 0,05 мм.

Егер аралық максималды мәннен асып кетсе, мойынтіректі ауыстырыңыз.

Алдыңғы доңғалақ мойынтірегіндегі бос орынды тексеру

Арнайы құралдарды пайдаланып хаб болттарын алыңыз.

Cурет. 2 Бүктелетін корпустың бөлігі

Егер қорғаныш доңғалақ түйнегі болтының шешілуіне кедергі жасаса, 2-суретте көрсетілген бөлікке қашаумен бірнеше жеңіл соққы беріңіз және оны руль түйініне қарай бүгіңіз.

Болтты доңғалақ торына орнатыңыз, шайба мен гайканы хаб болтына орнатыңыз.

Cурет. 3 Доңғалақ гайкаларын қатайту: 1 – күпшек болт; 2 – дөңгелек гайкалар; 3 - жезден жасалған өзек; 4 - шайба

Дөңгелектің торын жез шыбықтың көмегімен ұстап тұрып, бекіту гайкаларын қатайтыңыз (3-сурет).

Алдыңғы доңғалақ торын алу және орнату

Cурет. 4 Доңғалақ торының бекітпе гайкасының жағасын қағу

Бөлдіргіш гайканың майысқан бөлігін кішкене қашаумен және балғамен қағып алыңыз (сурет 4).

Тежегішті басу арқылы хабты бекітіңіз.

Белгіленген гайканы алыңыз.

Cурет. 5 Доңғалақ торын жетек білігінен алу

Хаб жинағын сырғаға салыңыз.

Арнайы құралдарды пайдаланып, доңғалақ торын жетек білігінен алыңыз (5-сурет).

Егер подшипниктің ішкі сырығы доңғалақ торының осінде қалса, мойынтіректердің ішкі сырғысын қалған қалыңдығына дейін кесіңіз (шамамен 0,5 мм).

Cурет. 6 Мойынтіректің ішкі сырғысын алу

Одан кейін сақинаны қашаумен алыңыз (6-сурет).

Cурет. 7 Доңғалақ мойынтірегін алу

Арнайы құралдардың көмегімен доңғалақ мойынтірегін алыңыз (сурет 7)

Cурет. 8 Түйін және руль түйіндерінің белгілері

Ары қарай орнату үшін қорғаныс қақпағын және түйінді белгілеңіз (Cурет 8)

Cурет. 9 Хаб қорғағышын алу

Қашау арқылы қорғаныс қақпағын алыңыз (Cурет 9).

Cурет. 10 Хаб болттарын алу

Хабты пресске орнатыңыз және болттарды алыңыз (сур. 10).

Хаб болттарын ауыстыру қажет болса ғана алып тастау керек

Алдыңғы дөңгелек торын орнату

Cурет. 11 Жаңа хаб болттарын орнату

Басу арқылы жаңа концентратор болттарын орнатыңыз (1-сурет1).

Cурет. 12. Жаңа қорғаныш пен руль түйініндегі белгілерді туралау

Қақпақты руль түйініне орнатыңыз.

Жаңа қорғаныш пен түйіндегі белгілерді туралаңыз (сурет 12).

Cурет. 13 Жаңа қорғанысты орнату

Арнайы құралдарды пайдаланып, жаңа қорғаныс қақпағын орнатыңыз (сур. 13).

Cурет. 14 Жаңа доңғалақ мойынтірегін орнату

Арнайы құралдарды пайдаланып, жаңа доңғалақ мойынтірегін орнатыңыз (Cурет 14)

Cурет. 15 Концентраторды орнату

Арнайы құралдарды пайдаланып хабты орнатыңыз (сур. 15)

Cурет. 16 Жаңа концентратор гайкасын орнату

Жаңа гайканы орнатыңыз және оны 16-суретте көрсетілгендей бекітіңіз